Co nowego w wersji 1.13.5

Wersja 1.13.5 zawiera poprawki nowe funkcjonalności, związane ze statusami płatności faktur, z rozliczeniami automatycznymi w module HR oraz z wydrukami zleceń z modułu transportowego. Kliknij, by dowiedzieć się więcej...

Co nowego w wersji 1.13.5

Wersja 1.13.5 zawiera poprawki nowe funkcjonalności, związane ze statusami płatności faktur, z rozliczeniami automatycznymi w module HR oraz z wydrukami zleceń z modułu transportowego. Kliknij, by dowiedzieć się więcej...

12.08.2022

Wersja 1.13.4 wprowadza drobne modyfikacje w rozliczeniach oraz w fakturach.

Zmiany w fakturach

  • Poprawiony został mechanizm określania statusu płatności faktury. Problem dotyczył faktur z przedpłatą gotówkową w pełnej wysokości faktury.

Usprawnienia rozliczeń w module HR:

  • W rozliczeniach z klientami z module HR, w mechanizmie informowania o źródłach naliczenia, wprowadzone zostało kodowanie kolorystyczne. Wyszarzone pozycje są już zafakturowane, kolorem ciemniejszym (jak dotychczas) wyróżnione są nowe wyliczenia i korekty
  • Usprawniony został mechanizm pilnujący rozliczeń z pracownikami przy wielomiesięcznych okresach rozliczeniowych. Praca od 1-szego dnia miesiąca zalicza cały miesiąc do rozliczenia. Przykładowo, jeśli pracownik ma dostać wynagrodzenie po 2 pełnych miesiącach pracy, i rozpoczął pracę 2-go stycznia, to w rozliczeniu stycznia ani lutego nie otrzyma wypłaty (bo nie minęły dwa pełne miesiące) i dopiero w marcu otrzyma wypłatę (tu nic się nie zmieniło). Jeśli jednak pracował od 1-szego dnia miesiąca, np. 1-go stycznia, to dwa pełne miesiące kończą się ostatniego dnia lutego (1-szy dzień marca to już początek 3-ciego miesiąca pracy) a wypłata zostanie naliczona już w lutym. Jeden dzień różnicy w zatrudnieniu może więc przyśpieszyć/opóźnić datę 1-szej wypłaty o miesiąc.

Rozbudowa funkcjonalności w zleceniach modułu transportowego

  • Poprawiono zlecenia transportowe, ich wydruk jest możliwy jedynie na tych etapach obiegu dokumentu, które zostaną wskazane w konfiguracji ścieżki obiegu

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania