Jakie trendy będą obowiązywać w HR w 2024 roku?

Jakie trendy będą obowiązywać w HR w 2024 roku?

W ostatnich latach branża HR przeszła znaczące zmiany, wprowadzając innowacje, które rewolucjonizują rekrutację. Nowocześni przedsiębiorcy i eksperci ds. zasobów ludzkich muszą być na bieżąco z tymi zmianami, aby sprostać nowym oczekiwaniom kandydatów i pracodawców. Postęp technologiczny postęp, zmieniające się wartości społeczne oraz dynamiczny rynek pracy kształtują trendy HR na nadchodzący rok 2024.

Jakie trendy będą obowiązywać w HR w 2024 roku?

Jakie trendy będą obowiązywać w HR w 2024 roku?

W ostatnich latach branża HR przeszła znaczące zmiany, wprowadzając innowacje, które rewolucjonizują rekrutację. Nowocześni przedsiębiorcy i eksperci ds. zasobów ludzkich muszą być na bieżąco z tymi zmianami, aby sprostać nowym oczekiwaniom kandydatów i pracodawców. Postęp technologiczny postęp, zmieniające się wartości społeczne oraz dynamiczny rynek pracy kształtują trendy HR na nadchodzący rok 2024.

20.03.2024

Priorytetem w roku 2024 będzie skupienie się na wzroście produktywności pracowników, zarządzanie ich rozwojem i karierą oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w HR. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów kluczowe jest dostosowanie dotychczasowych praktyk rekrutacyjnych do przewidywanych trendów.

Nowoczesne podejście do HR opiera się na elastyczności, empatii i automatyzacji. W roku 2024 firmy będą akcentować świadczenia pracownicze, rozwój kompetencji oraz dbałość o zdrowie psychiczne pracowników. Kluczowe będzie stworzenie satysfakcjonującego środowiska pracy, integrującego pracowników z kulturą organizacyjną i wartościami firmy, co będzie miało istotny wpływ na przyciąganie i zatrzymywanie talentów.

Obecnie kandydaci przywiązują wagę do różnorodności, integracji oraz równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Dział HR dostosowuje swoje strategie, aby odpowiadać na te wartości, co pozwala przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników. Postęp technologiczny umożliwia wykorzystanie sztucznej inteligencji w rekrutacji oraz analizę danych, co zwiększa efektywność i pozwala podejmować trafniejsze decyzje, czyniąc HR bardziej proaktywnym niż kiedykolwiek wcześniej.

Trendy w HR 2024

  • Nowe technologie i sztuczna inteligencja

Wprowadzenie sztucznej inteligencji w znaczący sposób zmieniło proces poszukiwania, rekrutacji oraz utrzymania talentów w firmie. Obecnie sztuczna inteligencja nie ogranicza się już tylko do analizy danych, ale pozwala również na generowanie treści oraz podnosi jakość obsługi klienta. Dostępne, czasem nawet bezpłatne, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji wspierają rekruterów między innymi poprzez prowadzenie poszukiwań na platformach takich jak LinkedIn, dokonywanie selekcji najlepszych kandydatów, tworzenie opisów stanowisk pracy oraz nawet prowadzenie rozmów i udzielanie kandydatom odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

  • Skills-based workforce

Ten trend opiera się na skoncentrowaniu się na umiejętnościach kandydatów, zamiast polegać wyłącznie na tradycyjnym podejściu HR opartym na kwalifikacjach. Dzięki temu pracodawcy mogą korzystać z bogatszego puli talentów, a pracownicy mają szansę na wejście do danej branży. Zatrudnianie na podstawie umiejętności pozwala pracodawcom wybierać kandydatów, którzy wykazują potencjał do rozwoju. Mimo braku pewnych doświadczeń osoby te posiadają podstawowe umiejętności i chęć ciągłego uczenia się. Co istotne, pracodawcy mogą również pomagać pracownikom w zdobyciu zupełnie nowych umiejętności (reskilling), co pozwala im na wejście w inne role w organizacji lub doskonalenie swoich umiejętności na obecnych stanowiskach (upskilling).

  • Hybrid & Elastic workplace

Pandemia spowodowała widoczne zmiany w sposobie funkcjonowania firm, a pojawienie się hybrydowego modelu pracy jest jednym z tych przeobrażeń. Ten model oferuje pracownikom elastyczność w wyborze miejsca pracy, zależnie od charakteru wykonywanych zadań oraz kultury organizacyjnej firmy, w której pracują. Dodatkowo taki sposób działania ułatwia firmom poszukiwanie i zatrudnianie talentów z różnych zakątków świata. Hybrydowy model pracy będzie nadal ewoluować, a firmy będą doskonalić swoje strategie w celu maksymalizacji produktywności i satysfakcji pracowników. Praca hybrydowa lub zdalna nie jest już jedynie koniecznością wynikającą z pandemii, stała się oczekiwaną przez pracowników formą wykonywania obowiązków. Taki sposób pracy jest coraz powszechniejszy i staje się standardem w miejscu zatrudnienia.

  • Mental Health & Employee Wellbeing

Wraz z rosnącym zrozumieniem znaczenia zdrowia psychicznego pracowników, firmy zaczynają inwestować w narzędzia oraz środki wspierające ich dobre samopoczucie. Te inicjatywy mają na celu zmniejszenie absencji i zwiększenie produktywności pracowników. Obecnie organizacje oferują dostęp do usług psychologów online, treści edukacyjnych oraz promują codzienne rozmowy ibudowanie wspólnoty wewnątrzfirmowej.

  • Human Leadership

Kluczowym wskaźnikiem tego nurtu jest rozwój umiejętności przywódczych u menedżerów i osób zarządzających zespołami. Ten trend akcentuje konieczność kultywowania cech przywódczych już na wczesnych etapach kariery. Human Leadership podkreśla znaczenie ludzi i relacji, odsuwając się od tradycyjnego stylu przywództwa opartego na dyrektywach i kontroli, czy nadmiernej kontroli nad szczegółami. Według badań, organizacje, które inwestują w rozwój większej liczby przywódców opartych na wartościach ludzkich, doświadczają niższej rotacji pracowników, wyższej wydajności, zaangażowania oraz lepszego samopoczucia zespołu.

  • HR Rigts & Obligations

W roku 2023 polski Kodeks pracy został zaktualizowany o wiele nowych regulacji, mających na celu wsparcie pracowników. Nowe przepisy uwzględniły również dwa istotne akty prawne Unii Europejskiej, Dyrektywę dotyczącą równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz Dyrektywę dotyczącą przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy objęła także regulacje dotyczące pracy zdalnej. Dział HR musi stale monitorować zmiany w Kodeksie pracy i elastycznie dostosowywać się do nich. Pracownicy są coraz bardziej chronieni przez przepisy i zyskują coraz większe uprawnienia.

  • Employee journey vs Great Resignation

Ten trend koncentruje się na podróży pracownika, rozpoczynając od onboardingu, przechodząc przez różne etapy zatrudnienia, aż do momentu odejścia z organizacji. Employee Journey pomaga zidentyfikować istotne momenty, które mają wpływ na satysfakcję, zaangażowanie i lojalność pracowników. Zrozumienie tych doświadczeń może pomóc firmom nie tylko wpłynąć pozytywnie na doświadczenia pracowników, ale przede wszystkim poprawić wskaźniki retencji.

  • Diversity, Equity, Inclusion (DEI)

Ten trend zwraca uwagę na intensyfikację działań firm mających na celu stworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Opiera się on na uwzględnianiu różnorodności w miejscu pracy oraz zapewnieniu równych szans dla wszystkich pracowników, bez względu na różnice takie jak kulturowe, rasowe, płciowe czy etniczne. DEI zyskuje coraz większą popularność, ponieważ organizacje zaczynają rozumieć, że różnorodność kulturowa i perspektywiczna może przynieść im określone korzyści, takie jak zwiększenie innowacyjności czy zaangażowania pracowników.

  • Employee & Employer branding

Employer branding koncentruje się na działaniach mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy jako atrakcyjnego miejsca pracy. Te działania obejmują zarówno działania podejmowane przez firmę, jak i zaangażowanie pracowników, którzy są nazywani ambasadorami marki pracodawcy.

  • Empowering HR in Organizations

To, że HR staje się integralną częścią biznesu, nie jest niczym nowym. Jest to trend, który obserwujemy od ostatniego roku i który będzie kontynuowany również w 2024 roku. To, co ulega zmianie w tej dziedzinie, to rosnąca świadomość organizacji. Tradycyjnie dział zasobów ludzkich koncentrował się głównie na operacyjnych aspektach związanych z rekrutacją, szkoleniami, wynagrodzeniem i świadczeniami pracowniczymi. Jednak w dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, coraz większą wagę przywiązuje się do roli HR jako strategicznego partnera biznesowego. Oznacza to, że HR nie tylko realizuje rutynowe zadania, ale także aktywnie wspiera organizację w kształtowaniu, wdrażaniu i osiąganiu celów firmy.

Rekrutacja pracowników z modułem HR systemu Atom ERP

Proces rekrutacji w systemie Atom ERP usprawnia pozyskiwanie pracowników w firmach. Decyzję o umieszczeniu kandydata w bazie pracowników podejmuje rekruter za pomocą kilku kliknięć, co eliminuje konieczność zapełniania bazy pracowników nieodpowiednimi kandydaturami. Rekrutacja jest opisywana za pomocą wytycznych słownych oraz oczekiwanych parametrów, takich jak liczba pozyskanych pracowników. Na bieżąco dostępne są podsumowania ilości zatwierdzonych, odrzuconych i oczekujących na ocenę pracowników. Ocena kandydatów umożliwia szybkie przypisanie im punktacji, co pozwala na dalsze kwalifikowanie ich do kolejnych etapów rekrutacji lub opisuje wynik procesu w sposób zrozumiały. Podobnie jak w innych obszarach w Atomie, z rekrutacją i kandydatami można powiązać inne elementy, dodawać załączniki, planować zadania i spotkania, a także eksportować listy rekrutacji i kandydatów do plików xlsx.

Podsumowanie

W roku 2024 organizacje dążą do zwiększenia produktywności, lepszego zrozumienia potrzeb swoich pracowników oraz tworzenia równych szans. Istotne jest rozwijanie i różnicowanie umiejętności, promowanie większej elastyczności w pracy oraz dbanie o zdrowie psychiczne pracowników. Nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej zróżnicowane i inkluzywne, co sprzyja innowacjom i rozwojowi. Dla działu HR jest to okazja do odegrania kluczowej roli w organizacjach i skonfrontowania się z wyzwaniami przyszłości.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania