Zasoby ludzkie HR

W Atom ERP tworzona i na bieżąco uzupełniana jest systemowa baza pracowników, w której przechowywane są informacje o osobach zatrudnionych, dane kontaktowe oraz pełna dokumentacja. Na ich podstawie możliwe jest automatyczne generowanie CV pracowników, a także organizowanie rekrutacji do pracy przy zleceniach i śledzenie postępów naboru. Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje również tworzenie harmonogramów pracy przy zleceniach, aby wszystkie etaty były obłożone.

Zasoby ludzkie HR

W Atom ERP tworzona i na bieżąco uzupełniana jest systemowa baza pracowników, w której przechowywane są informacje o osobach zatrudnionych, dane kontaktowe oraz pełna dokumentacja. Na ich podstawie możliwe jest automatyczne generowanie CV pracowników, a także organizowanie rekrutacji do pracy przy zleceniach i śledzenie postępów naboru. Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje również tworzenie harmonogramów pracy przy zleceniach, aby wszystkie etaty były obłożone.

Organizowanie rekrutacji pracowników

Organizacja rekrutacji pracowników to funkcja przydatna między innymi dla agencji pracy, które zajmują się delegowaniem pojedynczych pracowników lub całych zespołów do pracy przy zleceniach. Uprawnieni użytkownicy systemu mogą na bieżąco śledzić postęp prowadzonego naboru. W ramach prowadzonych rekrutacji generowane są statystyki uwzględniające źródła pozyskania pracowników, a także widoczna jest historia poprzednich zleceń pracownika. Wyświetlane są między innymi powody zakończenia współpracy lub jej niepodjęcia, co ułatwia decydowanie w sprawie przyszłych rekrutacji.

Baza pracowników

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest ułatwione dzięki zgromadzonej w systemie i uzupełnianej na bieżąco bazie pracowników. Przechowywana w niej pełna dokumentacja, składa się między innymi na zawierane z pracownikiem kontrakty, badania lekarskie, a także potwierdzenia odbycia szkoleń i kursów, które mogą być przydatne podczas rekrutacji do pracy przy poszczególnych zleceniach. Baza pracowników jest sukcesywnie uzupełniana o nowe dokumenty wygenerowane w systemie lub przesyłane z zewnętrznych programów.

Automatyczne generowanie CV

W oprogramowaniu Atom ERP dostępna jest funkcja automatycznego generowania CV pracownika na podstawie przechowywanych danych. To wygodne rozwiązanie, szczególnie w sytuacjach, gdy klient prosi o wysłanie CV pracowników, spośród których chce samodzielnie wybrać grupę osób do danego zlecenia. Wówczas dokumenty rekrutacyjne zostaną utworzone automatycznie, a ich jednolita forma zwiększa przejrzystość i ułatwia rozeznanie się.

Generowanie i uzupełnianie dokumentacji

We współpracy z modułem Dokumenty, zarządzanie zasobami ludzkimi w Atom ERP obejmuje generowanie dokumentów pracowniczych, na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów. Informacje są uzupełniane automatycznie na podstawie danych gromadzonych w rejestrze pracowników czy kartach projektów. Dokumentację można na bieżąco rozszerzać o dowolnego formatu załączniki i notatki, a wszystkie wprowadzane zmiany są zapisywane w rejestrze aktywności.

Tworzenie harmonogramów pracy

Zarządzanie pracownikami w oprogramowaniu Atom ERP jest wygodne dzięki tworzeniu szczegółowych harmonogramów pracy; planuje się w nich obłożenia etatów dla danego projektu. Można między innymi uwzględnić okresowe wymiany grup pracowników w delegacjach zagranicznych. Jeśli harmonogram nie spełnia warunków danego zlecenia – na przykład jedna osoba została przydzielona do dwóch zleceń jednocześnie lub w jednym z projektów grupa pracowników nie została domknięta - system informuje o wystąpieniu błędów.