Moduły systemu Atom ERP

Moduł bazowy

Moduł bazowy w Atom ERP opiera się na funkcjonalnych bazach danych, które ułatwiają komunikację z kontrahentem, prowadzenie projektów i nadzór procesów finansowych w firmie.

Projekty

Obsługa projektów poprzez tworzenie dedykowanych im kart, w których przechowywane są szczegóły realizacji zlecenia, harmonogram pracy i dokumentacja.

Zasoby ludzkie HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Atom ERP obejmuje między innymi generowanie dokumentów, organizowanie rekrutacji i wyświetlanie statystyk oraz planowanie obłożeń etatów.

Księgowość

Moduł księgowości w Atom ERP przewiduje automatyczne generowanie dokumentów i dynamiczne plany kont, a także monitorowanie płynności finansowej i terminów płatności faktur.

Rejestracja czasu pracy RCP

Atom ERP umożliwia dokładne rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń, a także wykrywanie błędów w dokumentacji i tworzenie paczek przelewów.

Dokumenty

Sprawne zarządzanie dokumentacją w Atom ERP to między innymi automatyczne generowanie dokumentów, funkcjonalne szablony oraz spersonalizowane możliwości edycji.

Zasoby

Ewidencja zasobów z terminarzem zdarzeń rezerwacyjnych lub serwisowych.

Magazyn

Zapewnienie prawidłowej gospodarki magazynowej.

Przesyłki

Kompleksowa obsługa wysyłek w Atom ERP obejmuje zlecanie przesyłek, automatyczne generowanie etykiet i śledzenie paczek na podstawie zmieniających się statusów.

Sprzedaż - CRM

Moduł sprzedaży wspiera dział handlowy w pozyskiwaniu nowych klientów, organizacji prowadzonych interesów i udostępnia szerokie możliwości raportowania.

Praca grupowa

Organizacja pracy użytkowników w zespołach: wydzielona baza wiedzy, tablica dyskusyjna, repozytorium plików.

Kontrola jakości

Moduł kontroli jakości oferuje szerokie możliwości ankietowania i generowania raportów, które obrazują zadowolenie klientów z realizowanej usługi.

Komunikacja

Moduł komunikacji w Atom ERP obsługuje wysyłanie i odbieranie korespondencji e-mail i SMS, a wiadomości mogą być generowanie automatycznie, w oparciu o dowolne szablony.

Transport Logistyka Spedycja

Specjalizowany moduł do zarządzanie zleceniami transportowymi, umożliwiający wyspecyfikowanie ładunku, koordynację realizacji, a następnie rozliczenie.

Zlecenia budowlane

Specjalizowany moduł wspomagający zarządzanie i harmonogramowanie zleceń oraz dopasowanie potrzebnych zasobów.