Komunikacja

Oprogramowanie Atom ERP w zakresie modułu komunikacji udostępnia liczne funkcje, usprawniające komunikację z kontrahentami i pracownikami firmy. W systemie można zarówno nadawać, jak i odbierać wiadomości e-mail i SMS, a otrzymywana korespondencja jest automatycznie uporządkowana według rejestru kontaktów czy przypisywana do poszczególnych zleceń. Łatwa komunikacja w Atom ERP to również tworzenie wiadomości na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów, w których spersonalizowane informacje zostają automatycznie uzupełniane.

Komunikacja

Oprogramowanie Atom ERP w zakresie modułu komunikacji udostępnia liczne funkcje, usprawniające komunikację z kontrahentami i pracownikami firmy. W systemie można zarówno nadawać, jak i odbierać wiadomości e-mail i SMS, a otrzymywana korespondencja jest automatycznie uporządkowana według rejestru kontaktów czy przypisywana do poszczególnych zleceń. Łatwa komunikacja w Atom ERP to również tworzenie wiadomości na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów, w których spersonalizowane informacje zostają automatycznie uzupełniane.

Narzędzia wspomagające komunikację e-mail i SMS

Moduł komunikacji oferuje rozszerzone względem modułu bazowego funkcje prowadzenia korespondencji z pracownikami, kandydatami do pracy i kontrahentami firmy. Wiadomości e-mail można nie tylko nadawać z poziomu Atom ERP, ale również odbierać bezpośrednio w systemie. Po otrzymaniu wiadomości, zostaje ona automatycznie zapisana w oprogramowaniu i przydzielona do danego kontaktu, zlecenia czy utworzonego zadania, co ułatwia organizację i sprawny kontakt z kontrahentami. Ponadto, moduł komunikacji obsługuje również korespondencję SMS.

Korespondencja w oparciu o dowolne szablony

Korespondencja przy użyciu systemu Atom ERP w dużej mierze odbywa się w oparciu o szablony wiadomości. Utworzony szablon o dowolnej treści zostaje opatrzony w metatagi, czyli puste pola, które na etapie wysyłki zostają automatycznie uzupełniane – są to na przykład dane kontaktowe odbiorcy czy informacje dotyczące zlecanej usługi. Dzięki temu, że korespondencja w wielu przypadkach nie wymaga ręcznego konstruowania wiadomości, komunikacja przebiega znacznie sprawniej. Wiadomości tworzone na podstawie szablonów można wysyłać nie tylko do pojedynczych kontrahentów, ale również do całych grup odbiorców.