Komunikacja

Moduł komunikacji w Atom ERP obsługuje wysyłanie i odbieranie korespondencji e-mail i SMS, a wiadomości mogą być generowanie automatycznie, w oparciu o dowolne szablony.

Komunikacja

Moduł komunikacji w Atom ERP obsługuje wysyłanie i odbieranie korespondencji e-mail i SMS, a wiadomości mogą być generowanie automatycznie, w oparciu o dowolne szablony.

Wysyłanie wiadomości SMS

Wraz z dołączeniem do aplikacji Atom modułu komunikacji aktywna staje się opcja wysyłki SMSów wprost z systemu. System zapewnia integrację z mechanizmami usługi SMS API, dzięki którym możliwe jest wysyłanie SMSów z losowego numeru lub ze stałego numeru przypisanego do nadawcy. Aktywacja SMSów w systemie powoduje dodanie opcji SMS w panelu komunikacyjnym dostępnym w zakładkach przegląd widoków szczegółowych wszystkich obiektów - od kontaktów, przez dokumenty po faktury czy zasoby.

Wysyłanie wiadomości SMS

Podobnie jak z wysyłką maili możliwa jest zawsze wysyłka na numer wpisany ręcznie, a także na automatycznie podpowiadane numery telefonów kontaktów powiązanych z aktualnym kontekstem pracy (oglądanym widokiem). Wysyłka wiadomości do klienta, pracownika, odbiorcy czy wystawcy faktury, bądź zlecenia transportowego staje się więc naprawdę prosta.

SMSy, jak i e-maile, można wysyłać wpisując dowolną treść lub korzystając ze zdefiniowanych wcześniej szablonów.

Szablony wiadomości e-mail i SMS

Szablony wiadomości to wzorce, na podstawie których Atom może przygotować treść wiadomości. W szablonie znajdują się metatagi, które w trakcie tworzenia wiadomości są przez system podmieniane na odpowiadającą im zawartość. Można definiować, które szablony mają być dostępne w kontaktach, które w fakturach, które w umowach

Szablony wiadomości e-mail i SMS

Podobnie jak w szablonach dokumentów, także tu można korzystać z metatagów Liquid, które pozwalają odnosić się w treści do parametrów kontekstowego obiektu. Jeśli wysyłamy SMS lub e-mail dotyczący faktury, w metatagach dostępne są wszystkie wartości czy dane obu stron transakcji. Można np. w SMSie przypomnieć numer faktury i pozostałą do zapłaty kwotę. Albo wysłać zapytanie o transport do firmy przewozowej, gdy chcemy zorganizować przejazd pracownikowi w ramach oddelegowania.

Jeśli obiekt (np. faktura, umowa, zlecenie transportowe) stanowiący kontekst, zdefiniowane ma także wydruki, to można takie wydruki dołączyć do maila jako załączniki. Załączniki można także zdefiniować na stałe w szablonie, wtedy podczas wysyłania wiadomości zostaną one zaproponowane do dołączenia. Tym sposobem można przykładowo do każdego wysyłanego zlecenia dołączyć stały regulamin, do faktury dodać informacje o zasadach windykacji, a z wiadomością marketingową przesłać prospekt reklamowy czy folder.

Skrzynka nadawcza konfigurowana dla użytkownika

Domyślnie, cała korespondencja wychodząca z systemu Atom nadawana jest z jednej, głównej skrzynki pocztowej. Odpowiedzi na tak wysłane maile trafiają na ten adres, więc dobrze jeśli jest to adres firmowy, w firmowej domenie. Wtedy odpowiedzi na każdą wysłaną z systemu wiadomość trafiają do osoby obsługującej w firmie te konto pocztowe.

Skrzynka nadawcza konfigurowana dla użytkownika

Spedytor zapewne wolałby, by maile które wysyła do klientów i przewoźników wysyłane były z jego konta, i by na nie przychodziły odpowiedzi. Podobnie osoba fakturujaca i wysyłająca faktury do klientów, chciałaby otrzymywać odpowiedzi na te wiadomości natychmiast, na swoją skrzynkę. Dlatego Atom pozwala użytkownikom skonfigurować własne skrzynki poczty wychodzącej. Po skonfigurowaniu takiej skrzynki, każdy mail wysyłany z systemu przez tego użytkownika, wysyłany jest z jego konta, i na jego konto trafiają odpowiedzi.