Atom ERP dla firmy

Atom ERP dla Twojej firmy

Kompleksowe oprogramowanie do prowadzenia nowoczesnej firmy - bez skomplikowanych arkuszy kalkulacyjnych, ton drukowanych papierów i komunikacyjnych problemów. Szybko, sprawnie i efektywnie.

Atom ERP dla firmy

Atom ERP dla Twojej firmy

Kompleksowe oprogramowanie do prowadzenia nowoczesnej firmy - bez skomplikowanych arkuszy kalkulacyjnych, ton drukowanych papierów i komunikacyjnych problemów. Szybko, sprawnie i efektywnie.

Firmy małe i średnie

Każda firma potrzebuje narzędzi adekwatnych do swoich potrzeb, możliwości i oczekiwań. Nie każdy musi zarządzać setkami pracowników, wystawiać tysiące faktur, ale każdy potrzebuje wystawić choćby kilka faktur, zapisać kilka umów. Atom ERP zapewnia profesjonalne narzędzia, dostępne zwykle dla dużych korporacji, w przystępnej dla każdej firmy formie i cenie. Atom ERP to modułowy system, na który składają się systemy CRM, ATS, elektroniczny obieg dokumentów i wiele innych narzędzie idealnych dla małej i dużej firmy - wszystko po polsku, zgodne z naszymi przepisami i realiami.

 • Zarządzanie bazą kontaktów - zarówno kontrahentów, jak i pracowników, sprawna komunikacja bezpośrednio z systemu i kontrola jakości.
 • Organizacja pracy - pilnowanie spraw, delegowanie zadań, planowanie spotkań, powiadomienia i przypomnienia o istotnych zdarzeniach
 • Obsługa dokumentów - firmowa korespondencja przychodząca i wychodząca, umowy, oddelegowania, oferty, windykacja
 • Fakturowanie, rozliczanie wynagrodzeń, pilnowanie płynności finansowej.
 • Zarządzanie kadrami i planowanie obłożenia projektów, rozliczanie wynagrodzeń z tytułu pracy
 • Obsługa magazynu, zarządzanie dowolnymi zasobami firmy (sprzęt, lokale, flota) koordynowanie ich przydzielania użytkującym

O systemie

System Atom ERP to program do prowadzenia firmy dostępny on-line, w chmurze, z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do sieci. Zapewnia wsparcie wszystkich podstawowych procesów w firmie, a dzięki licznym modułom dodatkowym i specjalizowanym - idealnie dopasowuje się do różnych branż i ich potrzeb. To oprogramowanie dla każdej firmy - małej i dużej.

O systemie

Atom ERP powstał w zgodzie z fundamentalnymi wartościami firmy, które przekuliśmy w największe zalety systemu

 • Wiedza - Atom ERP pozwala w jednym miejscu gromadzić wszystkie ważne dane i na tej podstawie dokonywać analiz, porównań, budować raporty - przekuwać dane w wiedzę, o firmie i pracownikach, o klientach i ich potrzebach
 • Innowacyjność - narzędzia chmurowe, dostępne on-line znoszą bariery sprzętowe, zwiększają bezpieczeństwo i dostępność
 • Dialog - Atom ERP zapewnia wiele narzędzi nie tylko do komunikacji, ale także do zarządzania jakością poprzez wsłuchiwanie się w opinie klientów i kooperantów - ankiety, oceny, reklamacje, dyskusje i firmowy chat, przestrzenie robocze - wszystko czego zgrany zespół potrzebuje do efektywnej komunikacji
 • Prostota - system jest intuicyjny w obsłudze i stara się optymalizować lub automatyzować wszystkie procesy, które normalnie angażują duże zasoby ludzkie, finansowe i czasowe
 • Przyjazne relacje - Dzięki bazie kontaktów i dodatkowemu modułowi CRM Atom pozwala utrzymać relacje z klientami, kooperantami czy pracownikami na najwyższym poziomie
 • Elektroniczny obieg dokumentów - Atom ERP to nie tylko repozytorium dokumentów, to narzędzie do tworzenia dokumentów wykorzystujące inteligentne szablony w połączaniu z konfigurowalnymi ścieżkami obiegu dokumentów czy udostępnianie dokumentów stronom do zatwierdzenia on-line.
 • Praca zespołowa - Użytkownicy systemu Atom ERP mogą dyskutować o każdym obiekcie w systemie, mogą budować wspólną bazę wiedzy, archiwa plików, otrzymywać powiadomienia on innych osób i planować wspólną pracę w oparciu o zadania.
 • Księgowość - Fakturowanie należy do podstawowych funkcji systemu, dodatkowo możliwe jest rejestrowanie faktur kosztowych. Dzięki pełnej reprezentacji kosztów i przychodów w systemie dostępne są narzędzia planowania przepływów czyli cashflow i płatności oraz zbiorczego generowania przelewów.
 • Rozliczenia automatyczne - Atom ERP potrafi rozliczać umowy z pracownikami na podstawie zarejestrowanego czasu pracy lub samego faktu zatrudnienia. Podobnie rozliczane są umowy z klientami, na podstawie umów i cenników generowane są faktury, które można szybko rozesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną
 • Windykacja - Dzięki powiadomieniom SMS i komunikacji e-mail wprost z systemu wysyłanie przypomnień o płatnościach jest szybsze i skuteczniejsze.
 • Zadania i spotkania - Planowanie pracy w Atom ERP jest proste i wygodne, nie ogranicza się tylko do planowania własnego planu dnia, ale pozwala menedżerom planować pracę zespołów, rozliczać ich z wykonania zadań i kontrolować terminowość realizacji
 • Zarządzanie jakością - Kontrola jakości to wieloetapowy proces, który w Atomie ERP jest wspierany przez wiele narzędzi. System oceniania pozwala pilnować kwalifikacji personelu czy sprzętu w magazynie, ankiety pozwalają usprawnić zbieranie informacji zwrotnej a reklamacje czy zgłoszenia pomagają zapanować nad obsługą klienta.