Kontrola jakości

Na zarządzanie jakością w firmie składa się przede wszystkim obsługa reklamacji i zażaleń klientów. System Atom ERP ułatwia te procesy, dzięki licznym funkcjom modułu kontroli jakości. Po zalogowaniu do konta w systemie, klient ma możliwość utworzenia zgłoszenia. Reklamacjom można dodawać priorytety i przypisywać do nich konkretnych użytkowników, a stopień realizacji widoczny jest dzięki zmianom statusów. Istotnym sposobem monitorowania jakości jest również tworzenie dowolnych ankiet i generowanie raportów dotyczących współpracy.

Kontrola jakości

Na zarządzanie jakością w firmie składa się przede wszystkim obsługa reklamacji i zażaleń klientów. System Atom ERP ułatwia te procesy, dzięki licznym funkcjom modułu kontroli jakości. Po zalogowaniu do konta w systemie, klient ma możliwość utworzenia zgłoszenia. Reklamacjom można dodawać priorytety i przypisywać do nich konkretnych użytkowników, a stopień realizacji widoczny jest dzięki zmianom statusów. Istotnym sposobem monitorowania jakości jest również tworzenie dowolnych ankiet i generowanie raportów dotyczących współpracy.

Obsługa zgłoszeń oraz reklamacji

Prawidłowe zarządzanie jakością oznacza sprawną obsługę składanych zażaleń – nawet jeśli klient ma uwagi na temat prowadzonej współpracy to sprawne rozpatrzenie reklamacji pozytywnie wpływa na jego ostateczną opinię na temat firmy. W systemie Atom ERP, po zalogowaniu do panelu klienta, kontrahent może samodzielnie utworzyć zgłoszenie dotyczące na przykład nieprawidłowej realizacji usługi, wad zakupionych produktów czy niekompetencji wynajętych pracowników.

Wszystkie reklamacje są gromadzone w systemie, a użytkownicy mogą na bieżąco je przeglądać. W rejestrze reklamacji widoczne są takie informacje, jak liczba zgłoszeń będących aktualnie w trakcie rozpatrywania, a przy każdym zgłoszeniu widnieją użytkownicy, którzy zostali przypisani do jego realizacji. W zależności od potrzeb, zgłoszeniom można nadawać priorytety wykonania i oznaczać je za pomocą tagów, które ułatwiają wyszukiwanie w systemie. Po zatwierdzeniu każdego etapu przez operatora systemu, status zostaje zaktualizowany.

Tworzenie ankiet

Monitorowanie jakości usług czy produktów nie może obejść się bez pozyskiwania opinii klientów. W tym celu w systemie Atom ERP tworzone są ankiety sprawdzające zadowolenie kontrahentów. Formularze zawierają dowolnie sformułowane pytania; można też samodzielnie stworzyć skalę ocen. Po wypełnieniu ankiety, w oprogramowaniu automatycznie generowane są raporty obrazujące rozkład odpowiedzi. Dostęp do ankiet jest wygodny dla klienta – formularz znajduje się pod dedykowanym linkiem na zewnątrz systemu, bez konieczności logowania.

Oceny pracowników

Opiniowanie przy użyciu modułu kontroli jakości może dotyczyć również pracowników firmy, którzy zostali oddelegowani do pracy przy zleceniu. Ta funkcja jest przydatna między innymi w agencjach pracy, które zajmują się obsadzaniem etatów w rozmaitych projektach. System ocen może być utworzony na podstawie dowolnych kryteriów – przykładowo, ocena opiekunek osób starszych będzie wyglądała inaczej niż ocena pracowników budowlanych. Gromadzone w systemie oceny w przyszłości mogą posłużyć do lepszego dobierania pracownika pod względem kompetencji do wymagań klienta.