Projekty

Obsługa projektów w Atom ERP polega na porządkowaniu dokumentacji i danych związanych ze zleceniami w przeznaczonych do tego kartach. Poza uzupełnianiem ich o notatki, przypisy i różnego formatu pliki, w ramach projektu można tworzyć zadania wymagające realizacji i przydzielać je konkretnym użytkownikom systemu. Przydatną funkcją w obrębie zarządzania projektami jest również tworzenie harmonogramów, które pozwalają zaplanować obłożenie etatów z wyprzedzeniem i uwzględnić ewentualne wymiany grup projektowych.

Projekty

Obsługa projektów w Atom ERP polega na porządkowaniu dokumentacji i danych związanych ze zleceniami w przeznaczonych do tego kartach. Poza uzupełnianiem ich o notatki, przypisy i różnego formatu pliki, w ramach projektu można tworzyć zadania wymagające realizacji i przydzielać je konkretnym użytkownikom systemu. Przydatną funkcją w obrębie zarządzania projektami jest również tworzenie harmonogramów, które pozwalają zaplanować obłożenie etatów z wyprzedzeniem i uwzględnić ewentualne wymiany grup projektowych.

Obsługa projektów

Powiązane ze sobą zdarzenia są przedstawiane w systemie jako indywidualne projekty. W zależności od potrzeb i specyfiki pracy przedsiębiorstwa, projektem może być na przykład budowa domu jednorodzinnego lub opieka nad starszą osobą. Podział działalności firmy na poszczególne projekty znacznie ułatwia organizację pracy i zapewnia przejrzystość prowadzonych czynności dla innych operatorów systemu. Taki sposób organizacji pozwala również na monitorowanie rentowności projektów i sprawne prowadzenie rozliczeń przy współpracy z innymi modułami systemu.

Gromadzenie informacji w kartach pracy

Na podstawie warunków kontraktu zawartego z klientem, w systemie tworzona jest karta projektu. Gromadzone są w niej wszelkie dokumenty i załączniki związane z danym projektem, takie jak kontrakty, wymagania klienta czy plany robót. Użytkownicy mogą również dodawać przypisy i notatki. Gromadzenie plików w karcie projektu ułatwia organizację i monitorowanie działań, co przekłada się na rzetelne świadczenie usług i zadowolenie klientów.

Przydzielanie osób do projektu

W Atom ERP możliwe jest przydzielanie osób zaangażowanych w dany projekt. Mogą to być nie tylko pracownicy firmy, ale również osoby z zewnątrz, na przykład ze strony kontrahenta wyznaczeni do kontaktu w ramach projektu. W tej sytuacji dane do korespondencji są pobierane z systemowego rejestru kontaktów. Użytkownikom oprogramowania można przypisywać zadania z terminem wykonania, które należy zrealizować.

Tworzenie harmonogramów pracy

Pracę przy projektach ułatwiają funkcjonalne harmonogramy. W ich obrębie planowane jest obłożenie personelu w określonym czasie. Sprawdzają się doskonale w przedsiębiorstwach, które zajmują się delegowaniem pracowników, na przykład w agencjach pracy czy firmach budowlanych. Harmonogramy przewidują również wymiany grup pracowników w sytuacji, gdy przepisy nie pozwalają na dłuższy pobyt za granicą. System dba o obłożenie wszystkich etatów i wyświetla informację o błędach, na przykład w sytuacji, gdy konieczne jest wypełnienie wakatu po rezygnacji ze współpracy z danym pracownikiem lub gdy jedna osoba została przydzielona do zbyt wielu projektów jednocześnie.