Rejestrowanie
przychodów i wydatków

Atom ERP umożliwia obsługę operacji finansowych oraz monitorowanie płynności pieniężnej przedsiębiorstwa. Gromadzenie danych w jednym miejscu i katalogowanie pozwala generować raporty wydatków i przychodów, z jednoczesnym informowaniem o zaległych płatnościach. Funkcjonalny rejestr faktur i szczegółowe plany kont pozwalają na automatyzację wielu procesów oraz błyskawiczne księgowanie płatności. Łatwy dostęp do danych jest możliwy dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania informacji.

Rejestrowanie
przychodów i wydatków

Atom ERP umożliwia obsługę operacji finansowych oraz monitorowanie płynności pieniężnej przedsiębiorstwa. Gromadzenie danych w jednym miejscu i katalogowanie pozwala generować raporty wydatków i przychodów, z jednoczesnym informowaniem o zaległych płatnościach. Funkcjonalny rejestr faktur i szczegółowe plany kont pozwalają na automatyzację wielu procesów oraz błyskawiczne księgowanie płatności. Łatwy dostęp do danych jest możliwy dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania informacji.

Rozbudowany rejestr faktur

Rozbudowany rejestr faktur

Obsługa rozliczeń firmy z systemem Atom ERP obejmuje wystawianie faktur przychodowych oraz rejestrowanie nadchodzących faktur kosztowych przedsiębiorstwa, a także ich księgowanie. Wszystkie dokumenty rachunkowe są gromadzone w rejestrze, a do każdego z nich możliwe jest dołączenie dowolnych notatek i załączników. Ponadto, oprogramowanie zapisuje również wszelką aktywność użytkowników w obrębie rejestru, która obejmuje m.in. edycję plików i dodawanie przypisów.

Błyskawiczne księgowanie

Błyskawiczne księgowanie

W zależności od preferencji, Atom ERP umożliwia zarówno księgowanie manualne, jak i przyspieszone - z wykorzystaniem schematów księgowych. W przypadku korzystania z drugiej metody, część danych wybranych przez użytkownika, zostaje uzupełniona automatycznie podczas księgowania płatności. Mogą to być między innymi numery rachunków bankowych, dane kontaktowe kontrahenta czy opisy transakcji. Schematyczna obsługa procesów finansowych pozwala na znaczną oszczędność czasu, jak również istotnie ogranicza możliwość popełnienia błędu podczas księgowania dokumentów.

Wyszukiwanie przy użyciu filtrów

Wyszukiwanie przy użyciu filtrów

Atom ERP ułatwia zarządzanie dokumentacją dzięki funkcjonalnemu filtrowaniu plików. Użytkownik może wyszukiwać dokumenty księgowe w systemie według różnych tagów i parametrów, które opisują owe dokumenty. Przykładem takiego wyszukiwania może być wyświetlenie wszystkich przeterminowanych faktur z ostatniego półrocza dla danego kontrahenta lub uwidocznienie wszystkich faktur kosztowych przedsiębiorstwa na dany miesiąc. Faktury kosztowe i przychodowe podzielone są na dwa rejestry, które przeszukuje się osobno. Intuicyjne filtrowanie danych pozwala w łatwy sposób kontrolować procesy księgowe i obrazować relacje z klientami.

Kontrola terminów płatności

Kontrola terminów płatności
Oprogramowanie ERP wspiera procesy windykacyjne poprzez informowanie o zaległych płatnościach ze strony kontrahentów. Na podstawie dokładnie skatalogowanych danych z rejestru faktur przedsiębiorstwa, system przypomina również o nieopłaconych wydatkach firmowych.

Atom ERP umożliwia wysyłanie automatycznych wiadomości do klienta poprzez SMS lub w formie e-maila, z wykorzystaniem dostępnych szablonów, takich jak przypomnienie o fakturze lub przedsądowe wezwanie do zapłaty. Tak zaawansowana kontrola terminów płatności ułatwia utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Księgowanie w oparciu o plan kont

Księgowanie w oparciu o plan kont

Wydajna obsługa rachunkowości z systemem Atom ERP odbywa się w oparciu o firmowy plan kont. Jest on generowany automatycznie na podstawie rejestru projektów, pracowników czy zebranych w systemie kategorii transakcji. Taki sposób obsługi procesów finansowych pozwala uwidocznić bilans wydatków i przychodów w ujęciu ogólnym lub z podziałem na poszczególne kampanie czy okresy rozliczeniowe. Stanowi to ogromne ułatwienie w szczególności w przypadku dynamicznie rozwijających się firm, biorących udział w wielu projektach, a także takich, gdzie występują częste zmiany kadrowe.

Optymalizacja kosztów biura rachunkowego

Optymalizacja kosztów biura rachunkowego

Atom ERP pozwala na wygodne przesyłanie plików do zewnętrznych podmiotów. Wszystkie wystawione faktury przychodowe oraz zaksięgowane faktury kosztowe, wraz z załącznikami, mogą zostać wyeksportowane do biura rachunkowego. Każdy dokument wysłany z oprogramowania jest uzupełniony o potrzebne informacje, takie jak dane klienta czy kwoty pieniężne, dzięki czemu biuro rachunkowe nie musi ponownie ich uzupełniać. Stanowi to znaczną oszczędność czasu, a koszt usługi świadczonej dla przedsiębiorstwa jest w efekcie niższy.

Moduły użyte do realizacji funkcji


Finanse i Księgowość

Moduł księgowości w Atom ERP przewiduje automatyczne generowanie dokumentów i dynamiczne plany kont, a także monitorowanie płynności finansowej i terminów płatności faktur.