Funkcje systemu Atom ERP

Rejestrowanie
przychodów i wydatków

Obsługa przychodów i wydatków przy użyciu rejestru faktur i zautomatyzowanych procesów księgowych wraz z windykacją płatności.

Modelowanie płynności finansowej poprzez CashFlow

Funkcja CashFlow dostępna w systemie Atom ERP wspiera utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa i ułatwia planowanie transakcji z kontrahentami.

Rekrutacja

Atom ERP obsługuje procesy rekrutacyjne. System umożliwia dodanie opisu oferty pracy i informacji o kandydatach oraz obserwację postępu naboru dzięki zmianom statusów.

Zarządzanie pracownikami w projektach

W ramach zarządzania projektami operator systemu może przypisywać pracowników do konkretnych zleceń, kontrolować wgrywaną dokumentację i śledzić postępy pracy.

Rozliczenia pracowników

W systemie Atom ERP kompleksowo realizowany jest proces rozliczeń pracowników - od utworzenia rejestru stawek godzinowych po automatycznie generowaną listę wypłat.

Obieg dokumentów - wirtualny sekretariat

Atom ERP umożliwia sprawne zarządzanie dokumentacją, dzięki tworzeniu szablonów dokumentów, intuicyjnemu wyszukiwaniu w rejestrze i nadawaniu statusów.

Plan kont księgowych

Atom ERP umożliwia tworzenie wielopoziomowych planów kont księgowych oraz łatwe poruszanie się pomiędzy planami, a także przewiduje łatwe filtrowanie i raportowanie danych.

Zarządzanie relacjami z klientem - CRM

Zarządzanie relacjami biznesowymi w Atom ERP jest ułatwione dzięki zapisywaniu korespondencji i dokumentacji, a także poprzez ocenę współpracy za pomocą ankiet i statystyk.