Blog

Jesteś w: Atom ERP | Blog

Co nowego w wersji 1.13.5

12.08.2022

Wersja 1.13.5 zawiera poprawki nowe funkcjonalności, związane ze statusami płatności faktur, z rozliczeniami automatycznymi w module HR oraz z wydrukami zleceń z modułu transportowego. Kliknij, by dowiedzieć się więcej...

Co nowego w wersji 1.13.4

13.06.2022

Wersja 1.13.4 zawiera nowe funkcjonalności, związane z wysyłką maili - dotyczą one prezentacji załączników w poglądzie wysłanych wiadomości jak i wysyłania faktur w innych językach . Kliknij, by dowiedzieć się więcej...

Co nowego w wersji 1.13.3

2.06.2022

Wersja poprawkowa 1.13.3 zawiera drobne korekty, dotyczne rozliczeń z pracownikami czy pobierania kursów z NBP. Kliknij, by dowiedzieć się więcej...

Co nowego w wersji 1.13.2

20.05.2022

Wersja poprawkowa 1.13.2 zawiera poprawki błędów i uzupełnienie braków wersji rozwojowej 1.13. Kliknij, by dowiedzieć się więcej...

Co nowego w wersji 1.13.1

11.05.2022

Wersja poprawkowa 1.13.1 zawiera poprawki błędów i uzupełnienie braków w wydanej ponad tydzień temu wersji rozwojowej 1.13. Kliknij, by dowiedzieć się więcej...

Co nowego w wersji 1.13

4.05.2022

Kolejna duża wersja Atom ERP, wersja 1.13, zawiera nowe funkcjonalności, usprawnienia oraz poprawki błędów. W artykule opis zmian.

Co nowego w wersji 1.12.2

17.03.2022

W wydanej właśnie wersji poprawkowej (1.12.2) poprawiliśmy kilka drobnych błędów. Kliknij, by dowiedzieć się więcej...

Co nowego w wersji 1.12.1

8.03.2022

W wydanej właśnie wersji poprawkowej (1.12.1) skupiliśmy się nad usunięciem większych lub mniejszych problemów związanych z wydaną 3 tygodnie temu wersją 1.12. Artykuł wymienia wprowadzone.

Co nowego w wersji 1.12

16.02.2022

Najnowsza wersja Atom ERP 1.12 zawiera wiele nowych funkcjonalności, usprawnień, jak i poprawek błędów. Te najistotniejsze zmiany opisane są w artykule.

Problemy, które mogą się pojawić w trakcie wdrażania systemu klasy ERP

14.12.2021

Skomplikowane procesy zarządzania przedsiębiorstwami wymagają pozyskiwania informacji z wielu źródeł i błyskawicznych rezultatów pracy. Ważnym elementem działalności jest odpowiednie wykorzystanie technik informatycznych, dla przyspieszenia i automatyzacji pracy. Jednym z kluczowych narzędzi są systemy ERP, które umożliwiają między innymi optymalizację czasu pracy czy planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Oprogramowanie może skupiać się na obszarach marketingu, dystrybucji i sprzedaży, a także wspierać zarządzanie zasobami ludzkimi i obsługę firmowej dokumentacji.

Zasada działania systemów klasy ERP na przykładzie modułowego oprogramowania Atom ERP

10.11.2021

Oprogramowanie klasy ERP zapewnia kompleksową obsługę procesów biznesowych, która odbywa się za sprawą integracji wszystkich obszarów działalności firmy. Na podstawie gromadzonych danych, systemy ERP mogą wspierać między innymi dział marketingowy, księgowość czy planowanie zasobów ludzkich. Wiele aplikacji tego typu umożliwia analizę statystyczną wpływów i wydatków; ułatwia również kontakt z klientem oraz kontrolę dotrzymywania terminowości zleceń. Głównym założeniem każdego systemu ERP jest zatem uporządkowanie przebiegu procesów zachodzących w firmie – dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań informatycznych – oraz zapewnienie pełnej kontroli nad nimi.