Rekrutacja

Atom ERP umożliwia wielopoziomową obsługę rekrutacji. Dostępne są między innymi takie funkcje, jak wybieranie kandydatów z listy pracowników lub dodawanie nowych, wgrywanie załączników i dodawanie notatek czy definiowanie wymagań na danych stanowisku. W obrębie naboru, uprawnieni użytkownicy systemu mogą oceniać kandydatury i dyskutować o nich oraz obserwować postęp rekrutacji, który jest na bieżąco aktualizowany, dzięki przyznawanym statusom. Aktywność jest automatycznie zapisywana do rejestru rekrutacji, który następnie można przeszukiwać według różnych parametrów.

Rekrutacja

Atom ERP umożliwia wielopoziomową obsługę rekrutacji. Dostępne są między innymi takie funkcje, jak wybieranie kandydatów z listy pracowników lub dodawanie nowych, wgrywanie załączników i dodawanie notatek czy definiowanie wymagań na danych stanowisku. W obrębie naboru, uprawnieni użytkownicy systemu mogą oceniać kandydatury i dyskutować o nich oraz obserwować postęp rekrutacji, który jest na bieżąco aktualizowany, dzięki przyznawanym statusom. Aktywność jest automatycznie zapisywana do rejestru rekrutacji, który następnie można przeszukiwać według różnych parametrów.

Organizowanie rekrutacji

Organizowanie rekrutacji

Funkcja kompleksowej obsługi rekrutacji w systemie Atom ERP sprawdzi się w szczególności w agencjach pracy, w których sprawny i uporządkowany nabór pracowników do zleceń to podstawa efektywnego działania. Funkcja ta umożliwia organizowanie rekrutacji pracowników od podstaw, według indywidualnych potrzeb klienta. W oprogramowaniu definiowana jest między innymi liczba poszukiwanych pracowników oraz wskazywane jest stanowisko pracy, na przykład: 8 pracowników budowlanych do zlecenia firmy na danym projekcie.

Informacje o ofercie pracy i kandydatach

Informacje o ofercie pracy i kandydatach

Funkcja rekrutacji przewiduje nie tylko definiowanie liczby poszukiwanych pracowników i nazwy stanowiska. Rekrutacja zostaje również opisana przez liczne informacje, takie jak dokładny opis obowiązków na stanowisku pracy czy opis oferty, gdzie zawarte są szczegóły dotyczące zlecenia. Użytkownik może również zdefiniować wymagania stawiane pracownikom w zakresie ich kwalifikacji, takie jak posiadanie uprawnień do pracy na wysokościach czy uprawnień elektrycznych. Przeprowadzenie naboru ułatwia także przechowywanie dowolnych załączników i notatek przypisanych do konkretnego kandydata.

Filtrowanie danych w rejestrze rekrutacji

Filtrowanie danych w rejestrze rekrutacji

W systemie, na podstawie organizowanych naborów, automatycznie generowany jest rejestr rekrutacji. Umożliwia on intuicyjne filtrowanie poszczególnych naborów według opisujących je informacji i tagów. Użytkownik może wyszukiwać rekrutację na przykład według jej statusu (otwarta/zamknięta) czy znaleźć wszystkie rekrutacje przeprowadzone dla danego klienta. Filtrowanie jest również przydatne, jeśli potrzebne jest wyszukanie pracowników, którzy mają już doświadczenie w pracy nad danym rodzajem zlecenia bądź byli wcześniej zatrudnieni przez klienta zlecającego rekrutację.

Wybieranie kandydatów z listy pracowników i dodawanie nowych

Wybieranie kandydatów z listy pracowników i dodawanie nowych

Rekrutacja polega na dodawaniu do naboru kandydatów, którzy zostają opisani w systemie za pomocą dowolnych tagów. Usprawniają one wyszukiwanie aplikantów według pożądanych cech. Na liście rekrutacyjnej mogą znaleźć się osoby już obecne w rejestrze pracowników - wówczas użytkownik wskazuje kandydata z listy pracowników, a informacje na jego temat zostają automatycznie wyeksportowane do naboru. Istnieje również możliwość dodania nowego kandydata i zdefiniowania jego danych osobowych oraz załączenia dowolnych dokumentów czy przypisów.

Przekształcanie kandydatur w profile pracowników

Przekształcanie kandydatur w profile pracowników

W przypadku, gdy do naboru zostaje dodany kandydat, który wcześniej nie figurował w rejestrze pracowników, użytkownik systemu samodzielnie uzupełnia jego dane osobowe i wymaganą dokumentację. Informacje te zostają zapisane w oprogramowaniu, a kandydaturę można łatwo przekształcić w profil pracowniczy. W ten sposób, jeśli osoba będzie brała udział w naborze do innego zlecenia, wszystkie dane w rekrutacji zostaną już uzupełnione automatycznie. Profil przypisywany jest też do odpowiednich kart pracy, które następnie są wykorzystywane do obliczania wynagrodzeń.

Ocena kandydatów i dyskusja

Ocena kandydatów i dyskusja

Rekrutowane osoby zostają oceniane według dowolnie ustalonych kryteriów, a następnie kandydatury można sortować w zależności od przyznanych punktów. System umożliwia użytkownikom dyskusję na temat pracowników zgłoszonych do danego naboru. Obsługę rekrutacji znacznie ułatwia możliwość kompletowania dokumentów oraz dodawania załączników i notatek. Do całego naboru lub do poszczególnych kandydatów przypisywać można sprawy i zadania do wykonania, co znacznie usprawnia obieg informacji między użytkownikami systemu.

Obserwacja postępu rekrutacji

Obserwacja postępu rekrutacji

Postęp rekrutacji przeprowadzanej w systemie Atom ERP można na bieżąco kontrolować, między innymi dzięki nadawaniu kandydaturom statusów, takich jak zaakceptowane lub odrzucone. Dla uprawnionych użytkowników stale dostępne są informacje o przebiegu naboru. Wyświetlana jest między innymi ilość kandydatów wybranych do danego zlecenia, liczba przyjętych i odrzuconych aplikacji, a także liczba miejsc, która musi jeszcze zostać obłożona. System informuje również, kiedy rekrutacja zostaje zakończona.

Moduły użyte do realizacji funkcji


HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Atom ERP obejmuje między innymi generowanie dokumentów, organizowanie rekrutacji oraz planowanie obłożeń. Na podstawie czasu pracy i umów wyliczane są wynagrodzenia.