Dlaczego system ERP w chmurze będzie lepszy od tradycyjnego programu?

Dlaczego system ERP w chmurze będzie lepszy od tradycyjnego programu?

System ERP (Enterprise Resource Planning) to zintegrowane oprogramowanie służące do zarządzania głównymi procesami biznesowymi i zasobami w przedsiębiorstwie. Systemy ERP integrują różne funkcje przedsiębiorstwa, takie jak finanse, produkcja, sprzedaż, zaopatrzenie, magazynowanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, i wiele innych, w jednym spójnym systemie. Celem wdrożenia systemu ERP jest poprawa efektywności operacyjnej, ułatwienie przepływu informacji i optymalizacja zasobów.

Dlaczego system ERP w chmurze będzie lepszy od tradycyjnego programu?

Dlaczego system ERP w chmurze będzie lepszy od tradycyjnego programu?

System ERP (Enterprise Resource Planning) to zintegrowane oprogramowanie służące do zarządzania głównymi procesami biznesowymi i zasobami w przedsiębiorstwie. Systemy ERP integrują różne funkcje przedsiębiorstwa, takie jak finanse, produkcja, sprzedaż, zaopatrzenie, magazynowanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, i wiele innych, w jednym spójnym systemie. Celem wdrożenia systemu ERP jest poprawa efektywności operacyjnej, ułatwienie przepływu informacji i optymalizacja zasobów.

09.07.2024

Tradycyjne systemy ERP

Tradycyjne systemy ERP są instalowane lokalnie na serwerach firmy i zarządzane przez wewnętrzny zespół IT. Posiadają pewne charakterystyczne cechy, które odróżniają je od nowoczesnych, chmurowych rozwiązań ERP.

Instalacja i utrzymanie

Tradycyjne systemy ERP wymagają znacznych nakładów finansowych na utrzymanie infrastruktury IT. Przedsiębiorstwo musi zakupić odpowiednie serwery, sprzęt sieciowy oraz oprogramowanie. Proces instalacji jest skomplikowany i czasochłonny, często wymaga zaangażowania specjalistów IT oraz konsultantów zewnętrznych. Po zainstalowaniu system ERP wymaga regularnych aktualizacji i konserwacji, co generuje dodatkowe koszty. Firmowy dział IT jest odpowiedzialny za utrzymanie systemu, co obejmuje zarówno bieżące naprawy, jak i planowanie przyszłych aktualizacji.

Wysokie koszty początkowe

Jedną z głównych wad tradycyjnych systemów ERP są wysokie koszty początkowe. Instalacja lokalnego systemu ERP wymaga zakupu licencji na oprogramowanie, sprzętu serwerowego oraz dodatkowego wyposażenia IT. Proces wdrożenia może być kosztowny ze względu na konieczność zatrudnienia specjalistów do instalacji i konfiguracji systemu. Dodatkowo przedsiębiorstwa muszą uwzględnić koszty szkolenia pracowników w zakresie obsługi nowego systemu. Regularne aktualizacje, konserwacja, a także konieczność posiadania wykwalifikowanego personelu IT, który będzie zarządzał systemem, przyczyniają się do wzrostu całkowitych kosztów posiadania (TCO - Total Cost of Ownership).

Skomplikowane wdrożenie i utrzymanie

Wdrożenie tradycyjnych systemów ERP jest zazwyczaj skomplikowane i czasochłonne. Proces ten może trwać wiele miesięcy, a nawet lat, w zależności od wielkości i złożoności przedsiębiorstwa. Po zakończeniu wdrożenia, system wymaga regularnych aktualizacji i konserwacji, co generuje dodatkowe koszty. Wewnętrzny zespół IT musi zarządzać tymi zadaniami, co zwiększa obciążenie pracowników i może prowadzić do dłuższych przestojów w przypadku awarii lub problemów technicznych.

Ograniczona skalowalność

Tradycyjne systemy ERP mają ograniczoną skalowalność. Rozszerzenie systemu o dodatkowe funkcje lub zwiększenie liczby użytkowników może wymagać zakupu dodatkowego sprzętu i licencji, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. W przypadku dynamicznego rozwoju firmy, brak elastyczności w skalowaniu systemu może ograniczać możliwości szybkiego dostosowania się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Koszty utrzymania

Koszty utrzymania tradycyjnych systemów ERP są znaczne. Regularne aktualizacje oprogramowania, konserwacja sprzętu oraz zarządzanie infrastrukturą IT wiążą się z ciągłymi wydatkami. Przedsiębiorstwa muszą także inwestować w zabezpieczenia, takie jak zapory ogniowe, systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom oraz regularne tworzenie kopii zapasowych danych. W przypadku braku odpowiedniego zarządzania, te koszty mogą szybko narastać i wpływać na budżet firmy.

Zależność od wewnętrznego zespołu IT

Tradycyjne systemy ERP wymagają stałej obecności wykwalifikowanego zespołu IT, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie i utrzymanie systemu. W przypadku awarii lub problemów technicznych przedsiębiorstwa muszą polegać na wewnętrznych zasobach IT, co może prowadzić do opóźnień w naprawie i rozwiązywaniu problemów.

Trudności z integracją

Integracja tradycyjnych systemów ERP z innymi aplikacjami i systemami używanymi w przedsiębiorstwie może być wyzwaniem. Często wymaga to dodatkowych prac programistycznych i dostosowywania oprogramowania, co generuje dodatkowe koszty i wydłuża czas realizacji. Brak płynnej integracji może prowadzić do nieefektywności operacyjnej i problemów z przepływem informacji w firmie.

Ograniczona mobilność

Tradycyjne systemy ERP są zazwyczaj dostępne tylko z wewnętrznej sieci firmy, co ogranicza mobilność pracowników. Brak dostępu do systemu zdalnie może być problematyczny, zwłaszcza w dobie rosnącej popularności pracy zdalnej i globalnych operacji. Ograniczona mobilność może wpływać na efektywność pracy oraz możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.

Chmurowe systemy ERP

Chmurowe systemy ERP działają na serwerach dostawców usług chmurowych i są dostępne przez internet, co przynosi wiele korzyści w kontekście rozwoju firmy. Mają one kilka charakterystycznych cech, które czynią je atrakcyjnymi dla przedsiębiorstw różnej wielkości.

Łatwość wdrożenia

Implementacja chmurowych systemów ERP jest zazwyczaj szybsza i mniej kosztowna w porównaniu do tradycyjnych systemów ERP. Brak potrzeby inwestowania w infrastrukturę IT, taką jak serwery i sprzęt sieciowy, znacząco redukuje początkowe koszty wdrożenia. Dostawca usług chmurowych zajmuje się instalacją, konfiguracją i uruchomieniem systemu, co pozwala firmie skupić się na jej podstawowych działaniach biznesowych.

Automatyczne aktualizacje

Aktualizacje chmurowych systemów ERP są automatyczne i zarządzane przez dostawcę usług, co redukuje obciążenie działu IT firmy. Regularne aktualizacje zapewniają, że system jest zawsze na bieżąco z najnowszymi funkcjami i poprawkami bezpieczeństwa. Dzięki temu, przedsiębiorstwa nie muszą martwić się o planowanie i przeprowadzanie skomplikowanych aktualizacji, co z kolei minimalizuje ryzyko przestojów w działalności.

Skalowalność

Chmurowe systemy ERP charakteryzują się łatwością skalowania w miarę rozwoju firmy. Możliwość elastycznego dostosowania zasobów w zależności od potrzeb pozwala na płynne zwiększanie lub zmniejszanie mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej. Firmy mogą dodawać nowych użytkowników i funkcje w miarę wzrostu, co umożliwia efektywne zarządzanie zasobami i unikanie nadmiernych kosztów.

Koszty

Chmurowe systemy ERP oferują mniejsze koszty początkowe w porównaniu do tradycyjnych systemów. Koszty są zazwyczaj rozliczane w modelu subskrypcyjnym, co może być korzystniejsze dla firm o ograniczonym budżecie. Opłaty miesięczne lub roczne pozwalają na lepsze zarządzanie finansami, eliminując potrzebę dużych inwestycji kapitałowych. Ten model płatności pozwala także na elastyczność w dostosowywaniu budżetu do bieżących potrzeb i priorytetów firmy.

Dostępność

Chmurowe systemy ERP umożliwiają dostęp do systemu z dowolnego miejsca na świecie, co sprzyja pracy zdalnej i globalnym operacjom. Użytkownicy mogą logować się do systemu przez internet, co umożliwia współpracę między zespołami z różnych lokalizacji geograficznych. Ta dostępność jest szczególnie ważna dla firm, które działają na wielu rynkach lub zatrudniają pracowników zdalnych. Chmurowe systemy ERP umożliwiają pracownikom wykonywanie swoich obowiązków bez konieczności przebywania w biurze. Mogą oni zarządzać swoimi zadaniami, uzyskiwać dostęp do danych i podejmować decyzje biznesowe niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Bezpieczeństwo

Dostawcy usług chmurowych inwestują znaczne środki w zabezpieczenia, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony danych. Zaawansowane technologie szyfrowania, wielopoziomowe zapory ogniowe i systemy wykrywania zagrożeń są standardem w usługach chmurowych. Mimo to, niektóre firmy mogą mieć obawy związane z przechowywaniem danych poza swoją infrastrukturą. Dostawcy usług chmurowych często oferują szczegółowe raporty i certyfikaty zgodności, aby zapewnić klientów o bezpieczeństwie ich danych.

Koszty wdrożenia i utrzymania tradycyjnych systemów ERP

 1. Koszty licencji: Tradycyjne systemy ERP często wymagają jednorazowego zakupu licencji oprogramowania, co może być bardzo kosztowne, zwłaszcza dla dużych przedsiębiorstw.
 2. Koszty infrastruktury IT: Zakup i utrzymanie serwerów, sieci i sprzętu niezbędnego do hostowania systemu ERP. Koszty chłodzenia, zasilania i przestrzeni fizycznej dla serwerów.
 3. Koszty instalacji i wdrożenia: Znaczne nakłady na konfigurację systemu, integrację z istniejącymi systemami oraz dostosowanie do specyficznych potrzeb firmy. Wysokie koszty zatrudnienia zewnętrznych konsultantów i ekspertów IT.
 4. Koszty utrzymania: Regularne koszty konserwacji i aktualizacji systemu. Koszty związane z zatrudnieniem personelu IT odpowiedzialnego za bieżące utrzymanie i wsparcie techniczne.
 5. Koszty bezpieczeństwa: Inwestycje w rozwiązania zabezpieczające, takie jak zapory sieciowe, systemy wykrywania intruzów i oprogramowanie antywirusowe.
 6. Koszty szkolenia: Szkolenia dla pracowników w zakresie korzystania z nowego systemu oraz szkolenia techniczne dla zespołu IT.

Koszty wdrożenia i utrzymania chmurowych systemów ERP

 1. Koszty subskrypcji: Model subskrypcyjny, gdzie firma płaci miesięczną lub roczną opłatę za korzystanie z oprogramowania. Koszt subskrypcji zależy od liczby użytkowników i funkcji systemu.
 2. Brak kosztów infrastruktury IT: Eliminacja potrzeby zakupu i utrzymania własnych serwerów, sprzętu sieciowego i innych elementów infrastruktury IT. Brak kosztów związanych z zasilaniem, chłodzeniem i przestrzenią fizyczną.
 3. Koszty wdrożenia: Mniejsze koszty wdrożenia w porównaniu do tradycyjnych systemów ERP, ponieważ dostawca usługi zajmuje się większością aspektów technicznych. Mniejsze potrzeby związane z zatrudnianiem zewnętrznych konsultantów i ekspertów IT.
 4. Koszty utrzymania: Aktualizacje i konserwacja są zarządzane przez dostawcę usługi, co zmniejsza obciążenie działu IT firmy. Wsparcie techniczne jest często wliczone w koszt subskrypcji.
 5. Koszty bezpieczeństwa: Dostawcy chmurowych ERP inwestują znaczne środki w zabezpieczenia danych, co eliminuje potrzebę zakupu i utrzymania własnych rozwiązań zabezpieczających. Regularne audyty bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
 6. Koszty szkolenia: Szkolenia mogą być mniej kosztowne, ponieważ dostawcy chmurowych ERP często oferują zasoby edukacyjne, webinaria i wsparcie w ramach subskrypcji.

Podsumowanie

Chmurowe systemy ERP oferują szereg korzyści, które są szczególnie istotne w kontekście rozwoju firmy. Przede wszystkim, elastyczność tych systemów umożliwia szybkie dostosowanie zasobów i funkcji do zmieniających się potrzeb biznesowych. Gdy firma rośnie, można łatwo zwiększyć moc obliczeniową, przestrzeń dyskową i liczbę użytkowników bez konieczności ponoszenia dużych inwestycji kapitałowych. Ta elastyczność pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe, wprowadzanie nowych produktów, ekspansję na nowe rynki czy modyfikacje procesów biznesowych.

Kolejną korzyścią jest redukcja kosztów kapitałowych. Tradycyjne systemy ERP często wymagają znacznych inwestycji początkowych w infrastrukturę IT, podczas gdy rozwiązania chmurowe działają na modelu subskrypcyjnym, co pozwala na lepsze zarządzanie budżetem i unikanie dużych wydatków na zakup sprzętu. Opłaty za korzystanie z chmurowych systemów ERP są rozłożone w czasie, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie finansami.

Skalowalność chmurowych ERP-ów zapewnia również lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi. W miarę jak firma rośnie, można łatwo dodawać nowych użytkowników i przydzielać im odpowiednie role i uprawnienia, co zwiększa efektywność pracy i ułatwia zarządzanie zespołem. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą szybko zatrudniać nowych pracowników i integrować ich z systemem bez konieczności długotrwałych procesów wdrożeniowych.

Dodatkowo chmurowe systemy ERP pozwalają na łatwiejsze zarządzanie globalnymi operacjami. Firmy działające na wielu rynkach mogą korzystać z jednej, zintegrowanej platformy, która umożliwia zarządzanie zasobami w różnych lokalizacjach geograficznych. To z kolei poprawia spójność danych i procesów, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania międzynarodowymi operacjami.

Automatyczne aktualizacje i konserwacja to kolejny atut chmurowych systemów ERP. Dostawcy tych usług regularnie aktualizują swoje oprogramowanie, wprowadzając nowe funkcje i poprawki zabezpieczeń, co zapewnia, że firmy zawsze korzystają z najnowszych i najbardziej bezpiecznych wersji oprogramowania. To eliminuje potrzebę angażowania zasobów IT w zarządzanie i aktualizację systemów, pozwalając im skupić się na bardziej strategicznych zadaniach.

Podsumowując, łatwa skalowalność chmurowych systemów ERP przynosi liczne korzyści w kontekście rozwoju firmy. Elastyczność, redukcja kosztów kapitałowych, lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi, efektywne zarządzanie globalnymi operacjami oraz automatyczne aktualizacje i konserwacja sprawiają, że rozwiązania chmurowe są idealnym wyborem dla przedsiębiorstw dążących do dynamicznego wzrostu i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania