Co nowego w wersji 2.8

Wersja 2.8 otwiera nowe kierunki rozwoju aplikacji Atom ERP w zakresie modułów CRM, obsługi dokumentów i lepszej kontroli pracy. W każdym z tych tematów pojawiły się pierwsze nowe rozwiązania, które będą stanowiły podstawę do dalszego ewolucyjnego rozwoju systemu. Rejestracja czasu pracy w zadaniach, obsługa QR kodów w skanach/wydrukach dokumentów czy praca na leadach w CRM to pierwsze dostępne efekty tego rozwoju.

Co nowego w wersji 2.8

Wersja 2.8 otwiera nowe kierunki rozwoju aplikacji Atom ERP w zakresie modułów CRM, obsługi dokumentów i lepszej kontroli pracy. W każdym z tych tematów pojawiły się pierwsze nowe rozwiązania, które będą stanowiły podstawę do dalszego ewolucyjnego rozwoju systemu. Rejestracja czasu pracy w zadaniach, obsługa QR kodów w skanach/wydrukach dokumentów czy praca na leadach w CRM to pierwsze dostępne efekty tego rozwoju.

08.03.2024

Obsługa leadów w CRM

Dostępne w module CRM

Do naszego CRM’a oprócz interesów zorganizowanych w kampanii dodaliśmy właśnie kolejny rodzaj obiektów - są to leady. Obiekty westchnień wszystkich marketingowców mają teraz swoje odzwierciedlenie w systemie Atom ERP. W zamyśle mają one pomóc utrzymać porządek w listach kontaktów - odciążając ją w przypadku działań marketingowych.

Lead jest prostym obiektem, który nie wymaga wiązania z kontaktem, ale pozwala na taką samą obsługę i postępowanie jak z interesem. Interesy prowadzone są jednak w sposób bardziej świadomy, pod większą kontrolą i z dobrze zdefiniowanymi kontrahentami. Leady świetnie nadają się do obsługi zaimportowanych baz kontaktów (szybki import z XLSX dostępny jest z poziomu listy leadów), kontaktów z niepełnymi danymi (np. z zapytań, interakcji w SM itd).

Leady mogą posiadać swój własny obieg (konfigurowalny zestaw statusów), można w nich prowadzić z podmiotem leada korespondencję e-mail/SMS albo notować własne działania czy dyskutować o nim z innymi użytkownikami Atom ERP.

Dzięki możliwościom dopasowania uprawnień do leadów, można w systemie stworzyć rolę sprzedawcy, który będzie obsługiwał dostarczane mu leady, z których po wstępnej obróbce będą powstawały interesy do obsługi przez bardziej doświadczonych pracowników.

Z czasem zapewnimy obsługę automatycznych źródeł nowych leadów (integrację z formularzem kontaktowym na stronie itp). Aktywnie testujemy także pracę z narzędziami VoIP.

Kody QR umożliwiające grupowy import skanów dokumentów

Dostępne w module dokumenty

Kody QR to nowość w systemie Atom ERP, którą wprowadzamy z myślą o naszych klientach obsługujących dokumenty w ilościach liczonych w tysiącach, setkach tysięcy. Jednak zgodnie z naszą misją, wszystkie narzędzia są równie użyteczne i cenowo dostępne także w małej firmie.

Kody QR można w tej chwili dodać (z pomocą wdrożeniowców) do dowolnych szablonów dokumentów. Po wskazaniu miejsca w szablonie, każdy dokument generowany z tego szablonu będzie posiadał w tym miejscu unikalny kod QR. Dzięki temu unikalnemu kodowi, gdy skan dokumentu (np podpisanego, opieczętowanego itd) zostanie wczytany do systemu, Atom ERP będzie wiedział jakiego dokumentu dotyczy. I tu przechodzimy do kluczowej zmiany. Nie trzeba wprowadzać skanów dokumentów pojedynczo - nowa procedura importu skanów dokumentów potrafi wczytać wiele plików graficznych czy PDFów za jednym razem, odnaleźć na nich kod QR i przypisać je do odpowiednich dokumentów.

W przypadku wielostronicowych plików PDF analizowana jest 1-sza strona. Jeśli w importowanym pliku system nie znajdzie poprawnego kodu - stosowny raport powiadomi o tym i pozwoli zaimportować tylko to, co udało się przypisać bez wątpliwości.

Docelowo funkcja obsługi kodów QR trafi do nowego modułu, który zapewni więcej funkcji hurtowej pracy z dokumentami - grupową edycję czy grupowe generowanie. Póki co, jest dostępny do testów dla wszystkich posiadaczy aktywnego modułu dokumentów.

Rejestracja czasu pracy

Dostępne w module pracy grupowej

Rejestracja czasu pracy użytkowników systemu to ważny element kontroli nad pracownikami, nad dystrybucją ich czasu na poszczególne zadania. Szczególnie przydatne jest to przy próbach analizy i optymalizacji pracy zespołu. Posiadacze nowego modułu pracy grupowej zobaczą od dziś nowy panel w prawej kolumnie niektórych obiektów.

Panel czas dostępny jest w zadaniach, zgłoszeniach, projektach, interesach i leadach - tam, gdzie pracownicy spędzają dużą część czasu, a jednocześnie nie jest to działanie zbyt ogólne.

Sama rejestracja czasu jest bardzo prosta - wystarczy podać czas w formacie np.: “15m” czy “2h” albo “2h 15m” a system go rozpozna. Czas rejestrowany jest w imieniu aktualnie zalogowanej osoby.

Rejestr czasu przepracowanego przez wszystkich w kolejnej odsłonie doczeka się stosownych raportów i analiz, ale rejestrowanie można przećwiczyć już teraz.

Lepszy panel zadań na pulpicie

Dostępne w module podstawowym

Zarzuciliśmy od tej wersji prezentację w panelu zadań na pulpicie tych zadań, za których realizację nie odpowiada aktualnie zalogowana osoba. Dotychczas zalogowany użytkownik widział w panelu zadania przypisane do siebie, ale także dodane przez siebie innym użytkownikom. Na większą skalę, pulpity osób delegujących zadania stały się mało czytelne. Ich własne zadania niknęły w masie zadań realizowanych przez inne osoby. Dlatego panel na pulpicie został ograniczony do zadań własnych, a wszystkie zadania przypisane do innych osób nadal można znaleźć w pełnym rejestrze zadań, który jest podlinkowany z nagłówka panelu, z bocznego menu jak i górnej belki (czyli zawsze jest pod ręką).

Wskaźnik ROI w raporcie rozliczenia projektów

Dostępne w module projekty

Kolejna rozbudowa popularnego raportu rozliczeń projektów. Raport analizuje dane z kont księgowych wybranych projektów, we wskazanym oknie czasowym i dla wybranych (coraz liczniejszych) filtrów. Dziś jednak nie lista filtrów została rozbudowana, a lista prezentowanych danych. Dodaliśmy kolumnę ROI, która prezentuje wskaźnik rentowności inwestycji, wyliczany jako wartość zysku podzielona przez wartość poniesionych na jego wypracowanie kosztów. Współczynnik prezentowany jest w formie procentowej.

Lepszy eksport w raportach księgowych

Dostępne w module podstawowym

Nasz raporty księgowe pozwalają teraz na jeszcze więcej - można zrzucić do pliku Excel (XLSX) nie tylko sam pełny raport, ale dowolną jego odfiltrowaną część. Jeśli na raporcie zostaną użyte jakiekolwiek dostępne w nim filtry (1), to podczas eksportu do XLSX wyeksportujemy do pliku tylko to, co widoczne jest na ekranie po zastosowaniu filtrów. Aby wyeksportować pełny raport, wystarczy zresetować (2) w nim wszystkie filtry.

Dodatkowe dane pokazywane dla aneksów

Dostępne w module dokumenty

Po niedawnej gruntownej przebudowie aneksów, w których wprowadziliśmy możliwość czasowego aneksowania dokumentów, kolumna “obowiązywanie” na liście dokumentów była w pewnych przypadkach pusta. Dotyczyła ona bowiem dotychczas jedynie bazowych dokumentów - czyli nie dotyczyła aneksów. Za sugestią naszych użytkowników, teraz obwiązywanie dokumentów głównych jak i aneksów jest w obu przypadkach uwidocznione w kolumnie “obowiązywanie”.

Sortowanie użytkowników przy wyborze odpowiedzialnego w zadaniu

Dostępne w module podstawowym

Drobna zmiana, ale z tych zawsze mile widzianych. Dotychczasowe sortowanie według daty dodania użytkowników zostało zastąpione sortowanie alfabetycznym. Teraz, wybierając podczas tworzenia czy edycji zadania użytkownika odpowiedzialnego, lista jest czytelniejsza.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania