​Rynek pracy w 2024 roku - trendy i zmiany

​Rynek pracy w 2024 roku - trendy i zmiany

Rynek pracy jest dynamicznym ekosystemem, który składa się z dwóch kluczowych uczestników: pracodawców i pracowników. Rozumienie różnic między rynkiem pracodawcy a rynkiem pracownika jest kluczowe dla skutecznej strategii rekrutacyjnej i utrzymania konkurencyjności w dzisiejszym świecie biznesu.

​Rynek pracy w 2024 roku - trendy i zmiany

​Rynek pracy w 2024 roku - trendy i zmiany

Rynek pracy jest dynamicznym ekosystemem, który składa się z dwóch kluczowych uczestników: pracodawców i pracowników. Rozumienie różnic między rynkiem pracodawcy a rynkiem pracownika jest kluczowe dla skutecznej strategii rekrutacyjnej i utrzymania konkurencyjności w dzisiejszym świecie biznesu.

11.03.2024

Jak rozróżnić rynek pracownika od rynku pracodawcy?

Rynek Pracodawcy:

Rynek pracodawcy to sytuacja, w której na rynku jest więcej ofert pracy niż dostępnych pracowników. Głównymi cechami tego rynku są:

  • Dominacja Pracodawców: Pracodawcy mają przewagę w negocjacjach wynagrodzeń i warunków zatrudnienia ze względu na ograniczoną liczbę kandydatów.
  • Wysokie Wymagania: Pracodawcy mogą stawiać wysokie wymagania co do kwalifikacji i doświadczenia, ponieważ mają duży wybór kandydatów.
  • Konkurencja o Talenty: Pracodawcy muszą konkurować o najbardziej wykwalifikowane talenty poprzez oferowanie atrakcyjnych pakietów wynagrodzeń i dodatkowych korzyści.

Rynek Pracownika:

Rynek pracownika występuje, gdy na rynku jest więcej ofert pracy niż dostępnych pracowników. Oznacza to, że pracownicy mają większą siłę negocjacyjną. Kluczowe cechy tego rynku to:

  • Siła Pracowników: Pracownicy mają przewagę w negocjacjach wynagrodzeń i warunków zatrudnienia, ponieważ są poszukiwani przez wielu pracodawców.
  • Wzrost Wynagrodzeń: W obliczu ograniczonej puli talentów pracodawcy są zmuszeni oferować wyższe wynagrodzenia i dodatkowe korzyści, aby przyciągnąć i zatrzymać pracowników.
  • Wzrost Konkurencji: Firmy muszą konkurować o najlepsze talenty, co prowadzi do zwiększonego nacisku na strategie rekrutacyjne i retencję pracowników.

Rozumienie dynamiki rynku pracodawcy i pracownika jest kluczowe dla skutecznej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Firmy muszą być elastyczne i dostosowywać swoje podejścia rekrutacyjne i strategie wynagrodzeń do zmieniających się warunków na rynku pracy, aby pozostać konkurencyjnymi i przyciągnąć najlepszych pracowników.

Jak wygląda sytuacja na polskim rynku pracy?

Według danych Eurostatu sytuacja na polskim rynku pracy jest bardzo korzystna, z trzecią najniższą stopą bezrobocia w Unii Europejskiej. Szczególnie warto zauważyć niski wskaźnik bezrobocia wśród osób młodych.

Według najnowszego raportu opublikowanego przez GUS bezrobocie rejestrowane utrzymuje się na poziomie 5% w drugim kwartale 2023 roku. W tym okresie było także 113 tysięcy wolnych miejsc pracy, co oznacza spadek o 1,5% w porównaniu z pierwszym kwartałem.

Bardzo duży odsetek, bo aż 94% pracowników jest otwartych na nowe możliwości zatrudnienia, bez względu na długość ich dotychczasowego stażu w firmie. Lojalność i długoterminowe zatrudnienie przestają być priorytetem.

Wprowadzenie hybrydowych form pracy ułatwiło poszukiwanie nowych ofert i komunikację z rekruterami nawet podczas wykonywania obowiązków zawodowych z domu. Coraz więcej młodych ludzi preferuje pracę zdalną lub w modelu hybrydowym, a tylko 35% pracowników pracuje w pełnym wymiarze godzin w miejscu pracy stacjonarnej. Ta zmiana nie jest tylko wynikiem pandemii, lecz jest częścią szerszej ewolucji oczekiwań pracowników. Pracodawcy muszą dostosować się do tych oczekiwań, aby nie stracić najlepszych specjalistów, którzy są gotowi szukać nowych możliwości zawodowych.

Moduł HR w systemie Atom ERP

Moduł HR w systemie Atom ERP posiada wiele funkcji, które ułatwiają pracę. Tworzenie bazy danych i bieżące uzupełnianie jej znacząco wpływa na komfort i efektywność pracy. Baza danych zawiera informacje o zatrudnionych osobach, ich kontaktach i dokumentacji. Na tej podstawie system automatycznie generuje CV pracowników oraz organizuje proces rekrutacji do pracy przy zleceniach, monitorując postępy naboru. Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje także opracowywanie harmonogramów pracy dla zadań oraz rozliczanie czasu pracy pracowników.

Podsumowanie

Rynki pracodawcy charakteryzują się przewagą firm w negocjacjach wynagrodzeń i wysokimi wymaganiami kwalifikacyjnymi. Z kolei na rynku pracownika siła negocjacyjna przechodzi na stronę pracowników, prowadząc do wzrostu wynagrodzeń i konkurencji między firmami. W Polsce sytuacja na rynku pracy jest bardzo korzystna, z niską stopą bezrobocia i dużą liczbą wolnych miejsc pracy. Rosnąca elastyczność pracy, w tym wprowadzenie form pracy hybrydowej, staje się coraz bardziej popularna.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania