Systemy WMS w zarządzaniu magazynem

Systemy WMS w zarządzaniu magazynem

System zarządzania magazynem, znany jako WMS (ang. Warehouse Management System), jest dedykowanym oprogramowaniem mającym na celu kontrolę operacji związanych z magazynowaniem. Jego główną funkcją jest optymalizacja i usprawnienie procesów związanych z przechowywaniem, zarządzaniem i przemieszczaniem towarów. W zależności od rodzaju wykonywanych zadań WMS obsługuje je poprzez interfejs użytkownika, który może być dostępny na urządzeniach przenośnych, takich jak skanery lub tablety, oraz na komputerze biurowym.

Systemy WMS w zarządzaniu magazynem

Systemy WMS w zarządzaniu magazynem

System zarządzania magazynem, znany jako WMS (ang. Warehouse Management System), jest dedykowanym oprogramowaniem mającym na celu kontrolę operacji związanych z magazynowaniem. Jego główną funkcją jest optymalizacja i usprawnienie procesów związanych z przechowywaniem, zarządzaniem i przemieszczaniem towarów. W zależności od rodzaju wykonywanych zadań WMS obsługuje je poprzez interfejs użytkownika, który może być dostępny na urządzeniach przenośnych, takich jak skanery lub tablety, oraz na komputerze biurowym.

04.06.2024

Czym jest system WMS?

System zarządzania magazynem jest odpowiedzialny za wszystkie procesy zachodzące w magazynie. Dzięki niemu możliwe jest zwiększenie efektywności operacji, obniżenie kosztów oraz minimalizacja błędów, co przekłada się na szybką i dokładną obsługę klientów. Ponadto system WMS może być zintegrowany z innymi systemami w łańcuchu dostaw, co zapewnia płynny przepływ danych w całej firmie. System WMS często stanowi integralną część systemu ERP, którego moduły zarządzają pracą całego przedsiębiorstwa.

Dlaczego integracja systemu WMS z systemem ERP jest opłacalna?

Systemy WMS (Warehouse Management System) zintegrowane z systemem ERP (Enterprise Resource Planning) oferują liczne korzyści i są preferowane z kilku powodów:

 • Spójność danych: Integracja systemu WMS z systemem ERP zapewnia spójność danych między magazynem a innymi obszarami przedsiębiorstwa, takimi jak finanse, produkcja czy sprzedaż. Dzięki temu unikamy rozbieżności i błędów w informacjach.
 • Optymalizacja procesów: Połączenie systemów WMS i ERP umożliwia automatyzację i optymalizację procesów magazynowych oraz operacji biznesowych na poziomie całej firmy. To z kolei przekłada się na lepszą efektywność i wydajność pracy.
 • Łatwiejsza analiza danych: Dzięki integracji danych z systemu WMS z danymi z systemu ERP, łatwiej jest analizować informacje dotyczące magazynu w kontekście całego przedsiębiorstwa. Pozwala to podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.
 • Elastyczność i skalowalność: Zintegrowane systemy WMS i ERP są zazwyczaj bardziej elastyczne i łatwiej skalowalne, co pozwala na dostosowanie się do zmieniających się potrzeb firmy oraz wzrostu jej działalności.
 • Usprawnione zarządzanie zasobami: Dzięki integracji systemów WMS i ERP łatwiej jest zarządzać zasobami firmy, w tym zarówno zasobami ludzkimi, jak i zasobami materialnymi znajdującymi się w magazynie. To pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów i unikanie nadmiaru czy niedoboru.

WMS w systemie Atom ERP

Moduł magazyn systemu Atom ERP stanowi nieocenione wsparcie dla firm, które pragną zoptymalizować swoje procesy magazynowe. Dzięki spójności danych, elastyczności oraz precyzyjnemu zarządzaniu zasobami, firma może osiągnąć wyższy poziom efektywności i kontrolować koszty działalności logistycznej. Atom ERP umożliwia prowadzenie magazynu w sposób nowoczesny, elastyczny i zgodny z aktualnymi standardami branżowymi.

Funkcje Modułu Magazynowego w Systemie Atom ERP:

Różnorodność magazynów:

 • Magazyn nie musi być dużym obiektem, ale może być też podręcznym składem, co jest szczególnie ważne w branżach takich jak budownictwo, gdzie małe magazyny są niezbędne na każdej budowie.
 • Atom ERP umożliwia prowadzenie wielu magazynów, niezależnie od ich wielkości, co ułatwia kontrolę nad przechowywanymi towarami.

Zarządzanie towarami:

 • System umożliwia przechowywanie różnorodnych przedmiotów, od towarów handlowych po materiały biurowe czy wyposażenie.
 • Każdy towar ma swoje miejsce przechowywania, wartość oraz ilość, co ułatwia zarządzanie stanami magazynowymi.
 • Możliwość podziału towarów na kategorie ułatwia ich grupowanie i szybkie wyszukiwanie.

Dokumenty magazynowe:

 • Każda operacja związana z towarami dokumentowana jest odpowiednim typem dokumentu, co zapewnia przejrzystość procesów.
 • Typowe dokumenty obejmują przyjęcia zewnętrzne, przesunięcia międzymagazynowe, wydania na zewnątrz, przydziały oraz zwroty.

Stany magazynowe:

 • System umożliwia śledzenie historii zmian stanów magazynowych dla każdego towaru.
 • Dzięki temu można szybko określić dostępność produktów w poszczególnych magazynach oraz planować zamówienia i produkcję.
 • Istnieje możliwość filtrowania stanów magazynowych według różnych kryteriów, takich jak magazyn, kategoria towarowa, kontrahent czy pracownik.

Zarządzanie dokumentami i analiza:

 • System umożliwia zarządzanie dokumentami magazynowymi, takimi jak karta gwarancyjna czy instrukcja obsługi.
 • Istnieje możliwość komentowania dokumentów oraz analizowania stanów magazynowych towarów, co ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych.

Gdzie warto zastosować system WMS?

Systemy WMS, są przydatne wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba lepszej kontroli nad zapasami, prostszej identyfikacji przechowywanych towarów, skrócenia czasu realizacji zamówień, redukcji błędów, automatyzacji procesów inwentaryzacyjnych, obniżenia kosztów magazynowania oraz ciągłej kontroli nad stanami magazynowymi.

Podsumowanie

Systemy zarządzania magazynem (WMS) stanowią kluczowy element efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw, szczególnie w dziedzinie logistyki i magazynowania. Zapewniają one kompleksowe wsparcie w kontrolowaniu zapasów, optymalizacji procesów magazynowych oraz zwiększaniu wydajności operacyjnej. Dzięki systemom WMS firmy mogą skuteczniej zarządzać swoimi zasobami, minimalizować błędy, zoptymalizować przepływ towarów oraz śledzić stan magazynowy w czasie rzeczywistym. W rezultacie prowadzi to do poprawy obsługi klienta, redukcji kosztów operacyjnych i zwiększenia konkurencyjności na rynku. Dlatego też inwestycja w system WMS może przynieść znaczne korzyści dla przedsiębiorstwa, przyczyniając się do jego sukcesu i rozwoju.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania