Jakie zmiany czekają branżę TSL w 2024 roku

Jakie zmiany czekają branżę TSL w 2024 roku

Rok 2024 przynosi ze sobą wiele zmian w świecie transportu ciężarowego, które nie tylko zmieniają reguły gry, ale także kształtuje przyszłość branży. W dniu 21 sierpnia tego roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056 z lipca 2020 roku, dotyczące elektronicznych informacji o transporcie towarowym, znanego jako Electronic Freight Transport Information (eFTI). Zmienią się także wymogi unijne dotyczące aut ciężarowych.

Jakie zmiany czekają branżę TSL w 2024 roku

Jakie zmiany czekają branżę TSL w 2024 roku

Rok 2024 przynosi ze sobą wiele zmian w świecie transportu ciężarowego, które nie tylko zmieniają reguły gry, ale także kształtuje przyszłość branży. W dniu 21 sierpnia tego roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056 z lipca 2020 roku, dotyczące elektronicznych informacji o transporcie towarowym, znanego jako Electronic Freight Transport Information (eFTI). Zmienią się także wymogi unijne dotyczące aut ciężarowych.

28.02.2024

Które z zapisów Pakietu Mobilności zaczną obowiązywać w 2024 roku?

Wprowadzenie Pakietu Mobilności oraz rozporządzenia eFTI

Zmiany w sektorze transportu wynikające z wprowadzenia Pakietu Mobilności oraz rozporządzenia eFTI obejmują kilka kluczowych aspektów. Jednym z istotnych kroków jest planowana wymiana tachografów analogowych i cyfrowych na nowoczesne smart tachografy II generacji, co stanie się obowiązkowe do grudnia 2024 roku. W ramach tego procesu zgodnie z przepisami (WE) nr 561/2006 oraz nr 165/2014, wprowadzony zostanie wymóg przechowywania i dostarczania do kontroli danych z tachografu obejmujących okres aktualnego dnia oraz poprzedzających go 56 dni.

Wprowadzenie elektronicznego listu przewozowego e-CMR

Kolejnym ważnym elementem zmian jest wprowadzenie elektronicznego listu przewozowego, czyli e-CMR, we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 21 sierpnia 2024 roku. Nowa platforma e-FTI stanowić będzie efektywne narzędzie umożliwiające przedsiębiorcom wystawianie elektronicznych listów przewozowych. To innowacyjne rozwiązanie nie tylko przyczyni się do poprawy efektywności ekologicznej, ale także znacząco ułatwi pracę przedsiębiorstwom logistycznym, służbom celnych i drogowym. Dzięki e-FTI przedsiębiorcy będą mogli przesyłać do systemu informacje dotyczące przewozu, a także na bieżąco aktualizować niezbędne dane. Warto zaznaczyć, że obecnie, choć około 36 państw unijnych skorzystało już z e-CMR, w Polsce firmy logistyczne korzystają głównie z rozwiązania hybrydowego.

Atom ERP dla branży TSL

Automatyzacja w świecie transportu pełni kluczową rolę, wpływając pozytywnie na efektywność, bezpieczeństwo i koszty operacyjne. Przede wszystkim, automatyczne systemy zarządzania transportem pozwalają na optymalizację trasy, co skraca czas podróży i zmniejsza zużycie paliwa. Ponadto przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa drogowego poprzez zastosowanie zaawansowanych systemów asystujących kierowców oraz monitorowanie warunków ruchu. Moduł TSL systemu Atom ERP posiada wiele funkcji, które usprawnią procesy zarządzania transportem:

 • Planowanie trasy: w ramach modułu TSL istnieje możliwość zaawansowanego planowania tras, uwzględniającego listy punktów załadunku i rozładunku. System zapewnia funkcje wspomagające, jak na przykład powielanie zleceń, co przyspiesza obsługę zleceń o charakterze cyklicznym. Ponadto udostępnia bazę adresową dla Europy, ułatwiającą wprowadzanie tras.
 • Wydruki i wysyłka zleceń: Generowanie dokumentów zlecenia transportowego na różnorodnych szablonach dostosowanych do potrzeb klienta lub przewoźnika. Dodatkowo system pozwala na konfigurowanie szablonów wiadomości e-mail i SMS, ułatwiając tym samym komunikację z klientami i przewoźnikami.
 • Zarządzanie transportami: dodawanie informacji o transportach obsługiwanych przez zewnętrzne lub wewnętrzne firmy przewozowe. System automatycznie oblicza przychody i umożliwia wystawianie faktur klientom za świadczone usługi, co ułatwia skuteczne rozliczanie finansowe związane z działalnością transportową.
 • Fakturowanie: proces wystawiania faktur jest zautomatyzowany poprzez powiązanie kosztów zlecenia z dokumentami rozliczeniowymi. Generowanie faktur dla klientów jest prostsze, gdyż informacje dotyczące klienta, warunki płatności i kwota są już z góry określone.
 • Raporty: dostępne są różnorodne raporty analityczne, wspierające monitorowanie zleceń transportowych, rentowności i działalności spedytorów. Informacje zawarte w raportach obejmują udział klienta w zleceniach, średni zysk na zlecenie, udział spedytora w zysku, przeterminowane faktury oraz widgety dotyczące niezafakturowanych i niezamkniętych zleceń.
 • Zlecenia transportowe: usprawnia obsługę zleceń transportowych poprzez planowanie trasy, monitorowanie finansów i tworzenie dokumentów. To umożliwia monitorowanie kosztów transportu, ofert cenowych oraz analizę opłacalności zlecenia jeszcze przed jego wykonaniem.
 • Rozliczenie zleceń: Atom ERP dostarcza narzędzia rozliczeniowe, które podsumowują zlecenia transportowe z określonego okresu. System pozwala na analizę opłacalności zleceń oraz oblicza zyski związane z każdym z nich.

Wymogi unijne a auta ciężarowe

Od lipca 2024 roku wszelkie nowe samochody ciężarowe sprzedawane na terenie Unii Europejskiej muszą być zgodne z zaktualizowanymi Ogólnymi Przepisami Bezpieczeństwa (GSR). Zaktualizowane przepisy wprowadzają szereg obligatoryjnych, zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja przepisów GSR zaszła w 2019 roku. Dotyczyła ona nowych innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa samochodowego i ich potencjału zmniejszenia ryzyka wypadków spowodowanych ludzkimi błędami. Zmiana oznacza, że od lipca 2024 roku w nowych pojazdach ciężarowych obowiązkowe będzie stosowanie różnych systemów bezpieczeństwa czynnego, które wspierają kierowców. Skupiają się one głównie na utrzymaniu uwagi i czujności kierowcy, a niektóre z nich już są stosowane w pewnym zakresie w wielu obecnych samochodach ciężarowych.

Łącznie wymagane jest 11 funkcji bezpieczeństwa czynnego, od lipca 2024 w samochodach ciężarowych obowiązkowe będzie przestrzeganie ośmiu z nich. Funkcje te obejmują:

 1. Sygnał zatrzymania awaryjnego: migające światło hamowania sygnalizujące kierowcom jadącym z tyłu ciężarówki, że pojazd ten intensywnie zwalnia lub wykonuje gwałtowne hamowanie
 2. Informacje dotyczące cofania: kamery lub czujniki, które umożliwiają kierowcy obserwację obiektów i osób znajdujących się za samochodem ciężarowym
 3. System monitorowania ciśnienia w oponach: który informuje kierowcę w czasie rzeczywistym o jego spadku
 4. Inteligentny system wspomagania prędkości: który monitoruje prędkość i alarmuje kierowcę o jej przekroczeniu
 5. System informacji o martwym polu: ostrzegający kierowcę o rowerzystach lub pieszych w pobliżu samochodu.
 6. System informacji o przemieszczaniu się: ostrzegający kierowcę o niechronionych użytkownikach dróg znajdujących się przed pojazdem.
 7. Ułatwienie instalacji blokad alkoholowych: wprowadzenie bardziej przejrzystego interfejsu do alkomatów w pojazdach
 8. Wykrywanie senności i ocena czujności: systemy bezpieczeństwa oceniające czujność kierowcy, które w razie potrzeby ostrzegają kierowcę o konieczności zrobienia przerwy

Podsumowanie

W 2024 roku branżę logistyczną czekają istotne zmiany, które wpłyną na sposób funkcjonowania firm transportowych i dostawczych. Postęp technologiczny istotnie wpływa na rozwój i innowacje w obszarze zarządzania flotą. Wdrożenie zaawansowanych systemów monitorowania pojazdów, śledzenia ładunków i zarządzania trasami znacząco poprawia efektywność operacyjną i zwiększa precyzję dostaw.Regulacje związane z bezpieczeństwem i środowiskiem również stają się coraz bardziej znaczące.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania