Zmiany w Polskim Ładzie w lipcu 2022 i styczniu 2023

Zmiany w Polskim Ładzie w lipcu 2022 i styczniu 2023

W styczniu 2022 roku wprowadzono szereg zmian w przepisach podatkowych — są one określane jako tzw. Polski Ład. Trudna sytuacja gospodarcza oraz konieczność skorygowania błędów wynikających z pierwotnej wersji projektu sprawiły, że konieczne okazało się wprowadzenie kolejnych modyfikacji. Jakie są zmiany w Polskim Ładzie w lipcu 2022 i styczniu 2023?

Zmiany w Polskim Ładzie w lipcu 2022 i styczniu 2023

Zmiany w Polskim Ładzie w lipcu 2022 i styczniu 2023

W styczniu 2022 roku wprowadzono szereg zmian w przepisach podatkowych — są one określane jako tzw. Polski Ład. Trudna sytuacja gospodarcza oraz konieczność skorygowania błędów wynikających z pierwotnej wersji projektu sprawiły, że konieczne okazało się wprowadzenie kolejnych modyfikacji. Jakie są zmiany w Polskim Ładzie w lipcu 2022 i styczniu 2023?

01.07.2022

Polski Ład — jakie zmiany w lipcu 2022 roku?

Polski Ład 2.0 to przede wszystkim znaczące modyfikacje w kwestii podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Oto wybrane obszary, w których zaszły istotne zmiany:

 • podatek dochodowy PIT,
 • składka zdrowotna,
 • JPK_VAT PIT/CIT.

Podatek dochodowy PIT

Począwszy od lipca 2022 roku, zaczyna obowiązywać nowa, obniżona stawka podatku dochodowego. Jest to — w przypadku pierwszego progu — 12%, podczas gdy wcześniej PIT wynosił 17%.

Nowa stawka podatku obowiązuje w przypadku osób, które osiągają przychody z tytułu:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenia,
 • umowy o dzieło,
 • emerytury,
 • renty,
 • prowadzenia działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych (tzn. według skali podatkowej).

Co ważne, nie jest konieczne składanie żadnych oświadczeń czy formularzy do Urzędu Skarbowego. Nie trzeba podejmować żadnych formalnych działań, by móc stosować się do stawi 12%. Nowa stawka PIT to rozwiązanie korzystne dla podatników. Takie działanie jest postrzegane jako jeden z elementów mających pomóc obywatelom w walce z negatywnymi skutkami inflacjami.

Zmiana wprowadzona w lipcu 2022 roku jest tym bardziej korzystna, że obowiązująca od stycznia tego samego roku kwota wolna od podatku (w wysokości trzydziestu tysięcy złotych rocznie) została utrzymana.

Nowa stawka PIT to nie jedyna zmiana. Zgodnie z założeniami pakietu zmian Polski Ład 2.0 wycofana została ulga dla klasy średniej. Dotychczas mogli z niej korzystać podatnicy o dochodach rocznych na poziomie od 68412 do 133692 złotych w skali roku.

Wyliczasz wynagrodzenia w firmie? Zobacz jak Atom ERP może Ci pomóc.

Atom ERP z modułem HR pomaga w obsłudze pracowników w firmie - od ich pozyskania podczas rekrutacji, przez obsługę umów, dokumentów czy oddelegowań aż po cykliczne wyliczanie zarobków na podstawie wykonanych zadań czy przepracowanego czasu.

 • Przejrzysta i funkcjonalna metoda rekrutacji pracowników z wykorzystaniem ankiet i systemu ocen, jak również możliwość dowolnej klasyfikacji kandydatów,
 • Atom ERP upraszcza zagadnienia związane z delegowaniem pracownika za granicę w ramach realizacji umowy z klientem. Pomaga zorganizować transport oraz wygenerować niezbędne dokumenty
 • Dostępne narzędzia obsługi kontraktów umożliwiają zgodne z harmonogramem obłożenie pracownikami, dopilnowanie terminów realizacji, a także zadbanie o satysfakcję klienta podczas realizacji zlecenia
 • System zapewnia automatyzację różnorodnych modeli rozliczeń. Wyliczy wynagrodzenia pracownicze, prowizje pośredników, a także rozliczy i wyśle faktury do kontrahentów. Pomoże także w przypomnieniach o płatnościach, czy windykacji spóźniających się z płatnością klientów.

Składka zdrowotna a zmiany od 2023 roku — kogo obejmą?

Pierwotna wersja Polskiego Ładu to przede wszystkim doniosłe zmiany w obszarze składki zdrowotnej. Podczas gdy wcześniej można było odliczyć ją od podatku, w efekcie zmian wprowadzonych w styczniu 2022 roku stało się to już niemożliwe: podatnicy zostali zobowiązani do odprowadzania składki liczonej jako 9% od dochodów.

Co ciekawe, Polski Ład 2.0 przynajmniej częściowo przywrócił poprzedni porządek. Pewne udogodnienia w tej kwestii wprowadzono dla następujących grup podatników:

 • przedsiębiorcy rozliczający się z prowadzenia działalności gospodarczej w ramach podatku liniowego PIT — w ich przypadku roczny limit odliczenia składek zdrowotnych został ustalony na poziomie wynoszącym 8700 złotych,
 • ryczałtowców (podmioty objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) — mogą oni odliczyć połowę składek zdrowotnych z danego roku.

Jeśli chodzi o wyżej wymienione podmioty, to wciąż nie mogą one odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. Składka zdrowotna pomniejsza dochód (w przypadku podatku liniowego) lub przychód (u ryczałtowców). Tym samym jest ona traktowana raczej jako koszt podatkowy niż bezpośrednie zmniejszenie podatku.

Pewnym wyjątkiem od tego stanu rzeczy jest nowe rozwiązanie dla podatników stosujących w swojej firmie kartę podatkową. Dzięki nowym przepisom uzyskali oni możliwość odliczenia od podatku 19% składki zdrowotnej.

Trzeba przy tym dodać, że — podobnie jak miało to miejsce wcześniej — odliczenie jest możliwe jedynie w zakresie składek faktycznie zapłaconych.

JPK_VAT PIT/CIT

Polski Ład 2.0 zakłada spore zmiany w zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg elektronicznych. Zakłada się rozszerzanie tego obowiązku w następujących etapach:

 • podatnicy CIT z przychodami powyżej 50 mln euro — od 2024 roku,
 • podatnicy CIT (o przychodach niższych niż 50 mln euro) oraz PIT, którzy przesyłają JPK_VAT — od 2025 roku,
 • pozostałe podmioty — od 2026 roku.

Polski Ład 2.0 - jakie zmiany w 2023 roku?

Zmiany z lipca 2022 roku, które pokrótce przedstawiono w tekście, to jeszcze nie koniec modyfikacji w zakresie pakietu Polski Ład. Kolejne nowelizacje zostały zaplanowane na 2023 rok. Należy do nich między innymi takie rozwiązania jak możliwość zwolnienia z poboru zaliczek na PIT w trakcie roku.

Począwszy od 2023 roku, będzie to możliwe w stosunku do każdego płatnika. Jest to rozwiązanie, nad którym warto zastanowić się na przykład wtedy, gdy podatnik spodziewa się, że jego dochody roczne nie będą wyższe niż 30 000 zł (tyle wynosi kwota wolna od podatku) i chce już teraz otrzymywać zaoszczędzone w ten sposób środki. Aby móc stosować taki sposób działania, należy złożyć stosowny wniosek do płatnika. Formularz ten należy składać w każdym roku, w którym podatnik ma taki zamiar. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli osiągane dochody przekroczą limit 30 000 zł np. w połowie roku, płatnik będzie pobierał zaliczki już bez stosowania kwoty wolnej.

Od stycznia 2023 roku podatnik będzie mógł złożyć — maksymalnie do trzech różnych płatników — oświadczenie umożliwiające płatnikowi pomniejszanie zaliczek na PIT o kwotę zmniejszającą. Taką możliwość uzyskają nie tylko pracownicy, ale także zleceniobiorcy, dziełobiorcy itp.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania