Rozliczenia pracowników

Atom ERP umożliwia przeprowadzanie okresowych rozliczeń pracowników z automatyzacją wielu etapów procesu. W systemie tworzony jest rejestr stawek wynagrodzeń, w zależności od wykonywanej pracy czy kwalifikacji. W kartach pracy przypisanych do projektów, zapisane zostają przepracowane w ciągu miesiąca godziny. Na podstawie tych informacji system oblicza wartość wynagrodzenia, uwzględniając dodatkowe czynniki, takie jak zaliczki czy potrącenia. Pensje mogą być naliczane w różnych walutach, a gotowa lista wypłat zostaje eksportowana bezpośrednio do banku.

Rozliczenia pracowników

Atom ERP umożliwia przeprowadzanie okresowych rozliczeń pracowników z automatyzacją wielu etapów procesu. W systemie tworzony jest rejestr stawek wynagrodzeń, w zależności od wykonywanej pracy czy kwalifikacji. W kartach pracy przypisanych do projektów, zapisane zostają przepracowane w ciągu miesiąca godziny. Na podstawie tych informacji system oblicza wartość wynagrodzenia, uwzględniając dodatkowe czynniki, takie jak zaliczki czy potrącenia. Pensje mogą być naliczane w różnych walutach, a gotowa lista wypłat zostaje eksportowana bezpośrednio do banku.

Rejestr stawek wynagrodzeń

Rejestr stawek wynagrodzeń

Obliczanie wysokości wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników rozpoczyna się od wprowadzenia stawek pieniężnych do dedykowanego rejestru. Zawarte w nim stawki różnią się w zależności od stanowiska pracy, kwalifikacji lub innych parametrów, w zależności od potrzeb użytkownika systemu. Jeśli firma obsługuje zlecenia międzynarodowe, do rejestru można wprowadzić także kwoty w obcych walutach. W rejestrze stawek automatycznie zapisywana jest historia wszystkich wprowadzanych zmian.

Tworzenie kart pracy

Tworzenie kart pracy

Elementem niezbędnym do obliczania wynagrodzeń w Atom ERP są karty pracy. Każda z nich jest tworzona osobno i w ramach realizacji konkretnego zlecenia zostaje także dołączona do danego okresu rozliczeniowego. W karcie pracy zawarte są informacje o projekcie, a także zaimportowane lub wprowadzone ręcznie godziny przepracowane przez poszczególnych pracowników przy danym zleceniu. To z kart pracy z danego miesiąca system czerpie informacje o przepracowanym czasie, który następnie rozlicza na podstawie kwot w rejestrze stawek.

Generowanie listy wynagrodzeń

Generowanie listy wynagrodzeń

Lista wynagrodzeń to miejsce w systemie, do którego dodawane są karty pracy z wszystkich projektów realizowanych w danym miesiącu. Na tym etapie procesu rozliczeń zostaje obliczona wysokość wynagrodzenia dla pracownika. Oprogramowanie umożliwia naliczanie wypłat zarówno w PLN, jak i obcych walutach, a także w wartości brutto lub netto. Możliwe jest też przeliczanie kwot z jednej waluty na inną. Dla każdego pracownika, w zależności od jego stanowiska czy warunków umowy, można zastosować inne zasady obliczania pensji.

Funkcja rozliczeń

Funkcja rozliczeń

Funkcja rozliczeń służy do rozliczenia konta księgowego pracownika na dany miesiąc. W tym celu system bierze pod uwagę wysokość wynagrodzenia obliczoną na podstawie godzin zapisanych w kartach pracy i zarejestrowanych w systemie stawek godzinowych. Ponadto, rozliczenia księgowe obejmują również wszelkie dodatki i zaliczki, takie jak dieta pracownicza na delegacji, opłata za nocleg czy koszt transportu do miejsca pracy. Uwzględniane są także potrącenia, na przykład z racji spowodowanych przez pracownika awarii sprzętu czy strat w materiale.

Automatycznie generowana lista wypłat

Automatycznie generowana lista wypłat

Ostatnim etapem comiesięcznego procesu rozliczenia pracowników jest wygenerowanie listy wypłat. Zawarte są w niej ostateczne kwoty przelewów, które zostaną wykonane na rachunki bankowe pracowników. Lista jest uzupełniana automatycznie, a następnie zostaje ona wyeksportowana do banku, co jest ostatnim etapem procesu rozliczeń. Generowanie listy wypłat stanowi znaczną oszczędność czasu, gdyż księgowy nie musi ręcznie wprowadzać każdego zlecenia przelewu z osobna. W systemie Atom ERP istnieje również możliwość podziału płatności na transze. Kwoty wypłat również zostają automatycznie naliczone na kontach kasowych pracowników.

Moduły użyte do realizacji funkcji


HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Atom ERP obejmuje między innymi generowanie dokumentów, organizowanie rekrutacji oraz planowanie obłożeń. Na podstawie czasu pracy i umów wyliczane są wynagrodzenia.

Finanse i Księgowość

Moduł księgowości w Atom ERP przewiduje automatyczne generowanie dokumentów i dynamiczne plany kont, a także monitorowanie płynności finansowej i terminów płatności faktur.