Rozliczenia pracowników

Atom ERP umożliwia przeprowadzanie okresowych rozliczeń pracowników z automatyzacją wielu etapów procesu. W systemie tworzony jest rejestr stawek wynagrodzeń, w zależności od wykonywanej pracy czy kwalifikacji. W kartach pracy przypisanych do projektów, zapisane zostają przepracowane w ciągu miesiąca godziny. Na podstawie tych informacji system oblicza wartość wynagrodzenia, uwzględniając dodatkowe czynniki, takie jak zaliczki czy potrącenia. Pensje mogą być naliczane w różnych walutach, a gotowa lista wypłat zostaje eksportowana bezpośrednio do banku.

Rozliczenia pracowników

Atom ERP umożliwia przeprowadzanie okresowych rozliczeń pracowników z automatyzacją wielu etapów procesu. W systemie tworzony jest rejestr stawek wynagrodzeń, w zależności od wykonywanej pracy czy kwalifikacji. W kartach pracy przypisanych do projektów, zapisane zostają przepracowane w ciągu miesiąca godziny. Na podstawie tych informacji system oblicza wartość wynagrodzenia, uwzględniając dodatkowe czynniki, takie jak zaliczki czy potrącenia. Pensje mogą być naliczane w różnych walutach, a gotowa lista wypłat zostaje eksportowana bezpośrednio do banku.

Rejestr stawek wynagrodzeń

Rejestr stawek wynagrodzeń

Obliczanie wysokości wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników rozpoczyna się od wprowadzenia stawek pieniężnych do dedykowanego rejestru. Zawarte w nim stawki różnią się w zależności od stanowiska pracy, kwalifikacji lub innych parametrów, w zależności od potrzeb użytkownika systemu. Jeśli firma obsługuje zlecenia międzynarodowe, do rejestru można wprowadzić także kwoty w obcych walutach. W rejestrze stawek automatycznie zapisywana jest historia wszystkich wprowadzanych zmian.

Tworzenie kart pracy

Elementem niezbędnym do obliczania wynagrodzeń w Atom ERP są karty pracy. Każda z nich jest tworzona osobno i w ramach realizacji konkretnego zlecenia zostaje także dołączona do danego okresu rozliczeniowego. W karcie pracy zawarte są informacje o projekcie, a także zaimportowane lub wprowadzone ręcznie godziny przepracowane przez poszczególnych pracowników przy danym zleceniu. To z kart pracy z danego miesiąca system czerpie informacje o przepracowanym czasie, który następnie rozlicza na podstawie kwot w rejestrze stawek.

Tworzenie kart pracy

Generowanie listy wynagrodzeń

Generowanie listy wynagrodzeń

Lista wynagrodzeń to miejsce w systemie, do którego dodawane są karty pracy z wszystkich projektów realizowanych w danym miesiącu. Na tym etapie procesu rozliczeń zostaje obliczona wysokość wynagrodzenia dla pracownika. Oprogramowanie umożliwia naliczanie wypłat zarówno w PLN, jak i obcych walutach, a także w wartości brutto lub netto. Możliwe jest też przeliczanie kwot z jednej waluty na inną. Dla każdego pracownika, w zależności od jego stanowiska czy warunków umowy, można zastosować inne zasady obliczania pensji.

Funkcja rozliczeń

Funkcja rozliczeń służy do rozliczenia konta księgowego pracownika na dany miesiąc. W tym celu system bierze pod uwagę wysokość wynagrodzenia obliczoną na podstawie godzin zapisanych w kartach pracy i zarejestrowanych w systemie stawek godzinowych. Ponadto, rozliczenia księgowe obejmują również wszelkie dodatki i zaliczki, takie jak dieta pracownicza na delegacji, opłata za nocleg czy koszt transportu do miejsca pracy. Uwzględniane są także potrącenia, na przykład z racji spowodowanych przez pracownika awarii sprzętu czy strat w materiale.

Funkcja rozliczeń

Automatycznie generowana lista wypłat

Automatycznie generowana lista wypłat

Ostatnim etapem comiesięcznego procesu rozliczenia pracowników jest wygenerowanie listy wypłat. Zawarte są w niej ostateczne kwoty przelewów, które zostaną wykonane na rachunki bankowe pracowników. Lista jest uzupełniana automatycznie, a następnie zostaje ona wyeksportowana do banku, co jest ostatnim etapem procesu rozliczeń. Generowanie listy wypłat stanowi znaczną oszczędność czasu, gdyż księgowy nie musi ręcznie wprowadzać każdego zlecenia przelewu z osobna. W systemie Atom ERP istnieje również możliwość podziału płatności na transze. Kwoty wypłat również zostają automatycznie naliczone na kontach kasowych pracowników.

Moduły użyte do realizacji funkcji


Zasoby ludzkie HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Atom ERP obejmuje między innymi generowanie dokumentów, organizowanie rekrutacji i wyświetlanie statystyk oraz planowanie obłożeń etatów.

Księgowość

Moduł księgowości w Atom ERP przewiduje automatyczne generowanie dokumentów i dynamiczne plany kont, a także monitorowanie płynności finansowej i terminów płatności faktur.