Co nowego w wersji 2.6

Wersja 2.6 wprowadza kilka nowych funkcji ale główne zmiany dotyczą mechanizmów wcześniej funkcjonujących w systemie. W module dokumenty wprowadziliśmy możliwość równoległego wprowadzania aneksów. W module kontroli jakości duże zmiany zaszły części panelu “jakość” dotyczącej oceniania. Duże zmiany dotyczą także fakturowania - pojawiły się nowe wirtualne dokumenty sprzedażowe, które nie stanowią dokumentów sprzedażowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ale pozwalają rejestrować koszty których nie można uznać za koszty podatkowe.

Co nowego w wersji 2.6

Wersja 2.6 wprowadza kilka nowych funkcji ale główne zmiany dotyczą mechanizmów wcześniej funkcjonujących w systemie. W module dokumenty wprowadziliśmy możliwość równoległego wprowadzania aneksów. W module kontroli jakości duże zmiany zaszły części panelu “jakość” dotyczącej oceniania. Duże zmiany dotyczą także fakturowania - pojawiły się nowe wirtualne dokumenty sprzedażowe, które nie stanowią dokumentów sprzedażowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ale pozwalają rejestrować koszty których nie można uznać za koszty podatkowe.

19.12.2023

Rozbudowane aneksy

Dostępne w module dokumenty

Dotychczas aneksy umów mogły być dodawane tylko szeregowo, jeden po drugim, a każdy kolejny, bez względu na treść jaka się z nim drukowała, gromadził pełne dane o bieżącym kształcie umowy. Było to nieco kłopotliwe, ponieważ w rzeczywistych aneksach jeden aneks wprowadza jedną zmianę, inny kolejną, każdy z nich może to robić na jakiś czas, można także dodać aneks wchodzący w życie wcześniej niż inne już zaplanowane aneksy. Przypadki z życia naszych klientów zainspirowały nas do ponownego zaprojektowania tematu aneksów, by uwzględnić wszystkie potencjalne możliwości. Rezultat tych prac wdrażamy z wersją 2.6.

Zmiany wizualne, widoczne dla użytkowników dotyczą przede wszystkim formularza dodawania nowych aneksów. Po pierwsze kiedyś wystarczyło podać jedną datę. Data ta była jednocześnie datą utworzenia aneksu jak i od razu jego datą wejścia w życie. Z tego uproszczenia zrezygnowaliśmy - od teraz dokument aneksu ma nie tylko datę utworzenia ale i datę początku i opcjonalnie końca okresu obowiązywania. Można więc 1-szego stycznia dodać aneks wchodzący w życie w okresie od 10 do 20 stycznia. To daje znacznie więcej elastyczności podczas definiowania aneksów.

Druga zmiana którą łatwo dostrzec dotyczy pól w formularzu. Wcześniej wraz z aneksowaniem dokumentu kopiowały się wszystkie dane z dokumentu aneksowanego. Informacja o tym co podlega zmianie była dostępna wyłącznie na wydruku, ponieważ sam dokument zawierał wszystkie dane i nie było wiadomo które w danej chwili dane są zmieniane. W nowej odsłonie formularza każde pole podlegające aneksowaniu ma osobne pole wymagające zaznaczenia, jeśli dana wartość ma zostać tym aneksem zmieniona.

Wszystkie dotychczasowe aneksy zostały odpowiednio przetworzone na nowy zapis.  Więcej o nowych aneksach w bazie wiedzy.

Automatyzacja zaznaczenia pola "płatność podzielona" na fakturach

Dostępne w module podstawowym

Przydatna funkcja dla firm wystawiających w zdecydowanej większości faktury z mechanizmem podzielonej płatności. Nasi wdrożeniowcy mogą skonfigurować system w ten sposób, by każda nowa dodana do faktury sprzedażowej pozycja miała ustawione pole wyboru związane z płatnością podzieloną.

Odświeżenie systemu oceniania

Dostępne w module kontrola jakości

Moduł kontroli jakości a w nim możliwość oceniania cieszą się dużą popularnością naszych klientów. Przeprojektowaliśmy panel “Jakość” widoczny w ocenianych obiektach (firmach, kontaktach, pracownikach, kwaterach, pojazdach czy projektach) tak, by lepiej prezentował aktualne dane.

Wcześniejszy panel “Jakość” szybko rósł, gdy ocenianie dotyczyło wielu kryteriów. Prezentacja w postaci gwiazdek może i ładnie wyglądała, ale nie była zbyt praktyczna. W nowej odsłonie panel pokazuje jedną średnią ocenę podsumowującą wszystkie kryteria a poniżej pokazuje ostatnią zarejestrowaną ocenę ze wszystkimi jej składowymi.

Stare podejście bazowało na nieustannym uśrednianiu ocen we wszystkich kryteriach, co powodowało, że oceniany pracownik, nawet jeśli z czasem opanował wszystkie umiejętności w stopniu bardzo dobrym, nie był w stanie nigdy osiągnąć takiej średniej oceny, jak nowy pracownik z tą samą wiedzą, ale bez bagażu starych niższych ocen. Obecne podejście jest bardziej ukierunkowane na prezentację aktualnych wyników pracownika czy obiektu niż na jego historię.

W bazie wiedzy powstał obszerny artykuł na temat oceniania, zawierający także krótki film instruktażowo-informacyjny.

Faktury wirtualne różnych typów

Dostępne w module podstawowym

Faktury wirtualne w systemie Atom ERP istniały niemal od zawsze - bo zawsze była taka potrzeba, by jakiś nietypowy dokument w systemie się znalazł. Niekoniecznie musiał to być dokument związany z działalnością opodatkowaną, niekoniecznie musiał zawierać koszty czy przychody uznawane przez skarbówkę - ale z różnych powodów do systemu musiał trafić.

Dawne dokumenty wirtualne były jednym z podtypów faktur - takim jak faktury vat czy marża, rachunki, proformy, korekty czy zaliczki. To rodziło taki problem, że w tym ujęciu dokument wirtualny nie mógł być wirtualną korektą czy wirtualną fakturą marża. Część informacji była w ten sposób tracona. Po zmianach wirtualność stała się atrybutem dowolnego dokumentu kosztowego lub sprzedażowego - wystarczy zaznaczyć checkbox w oknie edycji.

Co ważne, zachowaliśmy spójną numerację sprzedażowych dokumentów wirtualnych. Bez względu na to, czy wystawimy wirtualną zaliczkę, korektę, rachunek czy fakturę - ponumerowane będą tak, jak dotychczas, według jednej numeracji. Nie wymieszają się więc wirtualne rachunki z tymi oficjalnymi.

Eksport faktury wraz z danymi dekretu księgującego

Dostępne w module podstawowym

W eksporcie do pliku XLSX z listy faktur (zarówno kosztowych jak i sprzedażowych) dodana została na końcu nowa kolumna. Kolumna ta jest dość nietypowa, zawiera bowiem dane w formacie JSON. Dane te dotyczą informacji zebranych w oknie “Księgowanie” podczas rejestrowania faktur.

Dane w nowej kolumnie wyglądają jak na zrzucie ekranu poniżej, i można z nich wydobyć odpowiednio zapisanymi regułami MS Excel identyfikatory projektów, kontaktów, kategorii czy pojazdów.

Ostrzeżenie o przekroczeniu limitu handlowego podczas wystawiania faktur

Dostępne w module finanse i księgowość

Limity handlowe zostały wprowadzone w niedawnej wersji 2.5 wraz z szerszym kontekstem statusu kontrahenta. Rozwijamy te narzędzia integrując je lepiej z pozostałymi modułami i funkcjonalnościami. Taką zmianą jest chociażby dodanie sprawdzenia, czy wystawiana faktura sprzedażowa spowoduje przekroczeniu u nabywcy limitu handlowego.

Jest to sprawdzenie zakończone ostrzeżeniem, a nie blokadą, bo nie można blokować możliwości udokumentowania odpowiednią fakturą dostawy czy usługi która została wykonana. Takie ostrzeżenie świetnie się sprawdzi w modelu fakturowania w oparciu o proformy - w tym przypadku przekroczenie limitu może skutkować wstrzymaniem realizacji zamówienia.

Sprawdzenie nie dotyczy wyłącznie dodawania nowych dokumentów. Także modyfikacja wyzwala odpowiednie procedury sprawdzające, a w przypadku zmiany kontrahenta sprawdzany jest zarówno dawny jak i nowy nabywca.

Rozbudowa raportu stawek

Dostępne w module HR

Raport stawek w module HR pozwala teraz na lepsze filtrowanie stawek na podstawie nie tylko aktualnego statusu zatrudnienia pracowników (status ręczny i status automatyczny) ale i ich zawodu oraz obywatelstwa. Prezentuje także informacje o statusie zatrudnienia pracowników przy ich stawkach. Dzięki temu lepiej widać, czy wszyscy zatrudnieni na projekcie pracownicy mają te same stawki, czy też któryś z nich ma inne warunki pracy. Łatwiej też zinterpretować informacje o różnorodności stawek gdy badany okres jest dłuższy.

Dodatkowo, w filtrze projektów można wskazać więcej niż jeden projekt. Gdy wskazano jeden lub więcej projektów system analizuje stawki poszczególnych pracowników w tych projektach, gdy nie wybrano żadnego projektu, analizowane są stawki we wszystkich projektach, ale w postaci widełek cenowych z podziałem na waluty, a nie na poszczególnych pracowników. W tym wariancie raport pozwala przeanalizować zakresy stawek we wszystkich trwających w badanym okresie projektach.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania