Jakość

Jesteś w: Atom ERP | Baza wiedzy | Jakość

Ocenianie

Ocenianie stanowi ważny aspekt dbałości o jakość. W systemie Atom ERP, wraz z modułem kontroli jakości, dostępne są narzędzia zapewniające ocenianie, obsługę reklamacji, zgłoszeń czy ankietowanie. Wszystkie te funkcje można stosować w odniesieniu do różnych obiektów: klientów, pracowników, projektów czy zasobów. Nie inaczej jest z ocenami - można oceniać jakość pracy czy kwalifikacje pracownika, wygodę i czystość w kwaterach pracowniczych czy zadowolenie klientów.


Panel “Jakość”

Każdy obiekt - czy to kontakt czy zasób, który może podlegać kontroli jakości, posiada (gdy aktywny jest moduł jakości) panel “Jakość” znajdujący się w prawej kolumnie strony szczegółów obiektu.

Panel podzielony jest na 3 części:

  • w nagłówku dostępny jest przycisk “ + “ (plus) który pozwala dodawać oceny, ankiety i reklamacje
  • część środkowa podzielona jest na 3 kolumny związane z różnymi aspektami dbałości o jakość, w przypadku ocen interesuje nas kolumna 1-sza, która zawiera średnią ze wszystkich ocen w ramach wszystkich kryteriów, które dla tego obiektu były oceniane
  • w dolnej części okna jest miejsce na ostatnią ocenę

Na zrzucie ekranu powyżej widać, że dnia 30.11.2023 oceniono (w tym przypadku pracownika) w zakresie 3 kryteriów:

  • punktualność - ocena 5.0
  • znajomość angielskiego - ocena 3.5
  • rzetelność - ocena 5.0

Ocena średnia wyliczona na 4.5 uwzględnia wszystkie oceny i wszystkie kryteria. Po kliknięciu w ocenę średnią dostępna jest lista wszystkich ocen, które wpłynęły na jej wyliczenie:


Kryteria oceniania

Dla każdego rodzaju obiektu - czy to pracownika, kwatery czy klienta - system pozwala na zdefiniowanie osobnych kryteriów oceniania. W każdym przypadku jednak ocenianie odbywa się w zakresie od 0.5 do 5.0 z krokiem 5.0.

Ocena 0 oznacza brak oceny danego kryterium i nie wpływa na wyliczanie średniej. Jest to istotne, gdy w danym momencie oceniane są tylko niektóre kryteria. Ocena 5.0 ze znajomości języka nie oznacza oceny 0.0 z pozostałych kryteriów.

Do oceny można także dopisać słowną notatkę i wskazać datę oceniania.


Raport “średnie oceny”

Na stronie raportów, w sekcji “Jakość” dostępne są także raporty związane z ocenianiem. Pierwszy z nich, o nazwie “średnie oceny” służy do wyliczania średniej oceny w zadanym okresie.

Panel “jakość” na stronie obiektu pokazuje średnią ocenę liczoną od dnia pierwszego ocenienia do dnia obecnego. W raporcie można zapoznać się ze średnią ocen wyliczoną dla wskazanego okresu. Jest to istotne, gdy ocenianie jest częste a oceniany podmiot ma zmienne oceny, np. rozwija swoje umiejętności. Przykładowo pracownik, który kiedyś nie znał języka angielskiego i w pierwszych badaniach zbierał najniższe oceny, z czasem zaczął uczyć się języka i dziś osiąga dobre wyniki. Przez fakt, że ocena średnia uwzględniać może oceny z wielu lat, może ona nie być miarodajna. Aby więc poznać aktualne kwalifikacje, warto ograniczyć czasem zakres analizowanych ocen do ostatniego roku. Wtedy otrzymamy średnią ocen kryterium z wybranego okresu, a wcześniejsze oceny zostaną pominięte.

W raporcie tym można wskazać jakich obiektów szukamy (spośród ocenianych grup obiektów, np. pracowników czy kwater).

Można również zlecić raportowi wyszukanie tylko tych obiektów, których ocena średnia znajduje się we wskazanych “widełkach”.


Raport “oceny podmiotów”

Ten raport analizuje oceny podmiotu w rozbiciu na pojedyncze kryteria. Raport “średnie oceny” dotyczył wyłącznie średniej ze wszystkich ocen, a tu każde kryterium ma osobne pozycje w filtrach jak i w wynikach.

Tym raportem można wyszukać obiekty, które mają dokładnie wskazane specyficzne średnie oceny wybranych kryteriów. Można odszukać pracowników, którzy są punktualni, z dobrą znajomością języka i wysoką rzetelnością. Ale można także pominąć kryterium np. punktualności czy wręcz określić, że szukamy pracowników, których ocena zdolności językowych jest poniżej progu - aby takie osoby skierować na kurs.

Wszechstronność tego raportu, w powiązaniu z konfigurowalnymi kryteriami, pozwala, by w jednym miejscu szukać zadowolonych klientów, kwater z wygodnymi łóżkami czy hosteli z dużym parkingiem albo pracowników świetnie układających kable. System podoła każdemu z tych zadań.