Zasada działania systemów klasy ERP na przykładzie modułowego oprogramowania Atom ERP

Oprogramowanie klasy ERP zapewnia kompleksową obsługę procesów biznesowych, która odbywa się za sprawą integracji wszystkich obszarów działalności firmy. Na podstawie gromadzonych danych, systemy ERP mogą wspierać między innymi dział marketingowy, księgowość czy planowanie zasobów ludzkich. Wiele aplikacji tego typu umożliwia analizę statystyczną wpływów i wydatków; ułatwia również kontakt z klientem oraz kontrolę dotrzymywania terminowości zleceń. Głównym założeniem każdego systemu ERP jest zatem uporządkowanie przebiegu procesów zachodzących w firmie – dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań informatycznych – oraz zapewnienie pełnej kontroli nad nimi.

Zasada działania systemów klasy ERP na przykładzie modułowego oprogramowania Atom ERP

Oprogramowanie klasy ERP zapewnia kompleksową obsługę procesów biznesowych, która odbywa się za sprawą integracji wszystkich obszarów działalności firmy. Na podstawie gromadzonych danych, systemy ERP mogą wspierać między innymi dział marketingowy, księgowość czy planowanie zasobów ludzkich. Wiele aplikacji tego typu umożliwia analizę statystyczną wpływów i wydatków; ułatwia również kontakt z klientem oraz kontrolę dotrzymywania terminowości zleceń. Głównym założeniem każdego systemu ERP jest zatem uporządkowanie przebiegu procesów zachodzących w firmie – dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań informatycznych – oraz zapewnienie pełnej kontroli nad nimi.

10.11.2021

Zasada działania systemów klasy ERP na przykładzie modułowego oprogramowania Atom ERP

Oprogramowanie klasy ERP zapewnia kompleksową obsługę procesów biznesowych, która odbywa się za sprawą integracji wszystkich obszarów działalności firmy. Na podstawie gromadzonych danych, systemy ERP mogą wspierać między innymi dział marketingowy, księgowość czy planowanie zasobów ludzkich. Wiele aplikacji tego typu umożliwia analizę statystyczną wpływów i wydatków; ułatwia również kontakt z klientem oraz kontrolę dotrzymywania terminowości zleceń. Głównym założeniem każdego systemu ERP jest zatem uporządkowanie przebiegu procesów zachodzących w firmie – dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań informatycznych – oraz zapewnienie pełnej kontroli nad nimi.

Innowacyjna koncepcja działania systemu Atom ERP

Prawdziwym motorem postępu jest innowacyjność - w myśl tej maksymy autorstwa Billa Gatesa opracowany został nowoczesny system Atom ERP. Rezygnacja z konwencjonalnych metod projektowania pozwoliła na stworzenie oprogramowania elastycznego, mogącego w 100% dostosować swoje działanie do potrzeb konkretnej firmy.

Dlaczego jest tak funkcjonalny?

Podstawą przewagi Atom ERP nad innymi jest z pewnością jego modułowa konstrukcja. System został stworzony w myśl koncepcji, zgodnie z którą bazowa część programu może być rozszerzana o dowolnie wybrane – w zależności od specyfiki działania firmy – segmenty. W przedsiębiorstwach pracujących w trybie zdalnym sprawdzi się na przykład moduł pracy grupowej oraz generowana w systemie baza wiedzy z opisami procedur i szablonami dokumentów. Biura rachunkowe mogą z kolei skorzystać z dedykowanego modułu, umożliwiającego automatyczne informowanie klienta o wyliczonych składkach i podatkach. Więcej o dostępnych modułach oraz ich zastosowaniach można dowiedzieć się tutaj.

Tutaj nic nie jest zbędne

Ten innowacyjny sposób projektowania aplikacji pozwala na dostosowanie systemu w pełni do oczekiwań klienta. To rozwiązanie wysoce korzystne, w szczególności w porównaniu z systemami, których założenie jest odwrotne – wiele aplikacji wymaga rearanżacji procesów biznesowych, zgodnie ze sposobem działania programu.

Atom ERP to doskonała opcja pod względem stabilności oprogramowania – staje więc w opozycji do systemów pisanych od zera, zazwyczaj borykającymi się z wieloma problemami technicznymi. Współpraca programu bazowego z modułami oraz interakcje pomiędzy poszczególnymi segmentami zostały precyzyjnie opracowane i przetestowane. Eliminuje to w znacznym stopniu trudności techniczne pojawiające się podczas wdrażania systemu.

Analiza przedwdrożeniowa podstawą sukcesu operacji

Sprawne wdrożenie do codziennej działalności firmy stanowi duże wyzwanie dla dostawcy oprogramowania. Poza ułatwieniem ze strony dobrze opracowanej i funkcjonalnej aplikacji, podczas implementacji istotna jest również dogłębna analiza przedwdrożeniowa. Proces ten uwidacznia trudności pogarszające jakość pracy w firmie, umożliwiając skompletowanie odpowiedniego zestawu modułów. Na tym etapie niezwykle pomocnym czynnikiem jest także współpraca ze strony klienta - warto wyznaczyć zespół odpowiedzialny za przedsięwzięcie.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania