Diety krajowe i zagraniczne - ważne zmiany w 2022

Diety krajowe i zagraniczne - ważne zmiany w 2022

Choć o pierwszych projektach zmian w zakresie wysokości diet krajowych oraz zagranicznych mówiono już w maju tego roku, to dopiero w lipcu opublikowano rozporządzenie zmieniające dotychczas obowiązujące ryczałty. Podróżujesz służbowo? W takim razie ten artykuł jest właśnie dla Ciebie, ponieważ dziś zdradzamy ile obecnie wynoszą diety krajowe i jak prawidłowo obliczyć ich wysokość.

Diety krajowe i zagraniczne - ważne zmiany w 2022

Diety krajowe i zagraniczne - ważne zmiany w 2022

Choć o pierwszych projektach zmian w zakresie wysokości diet krajowych oraz zagranicznych mówiono już w maju tego roku, to dopiero w lipcu opublikowano rozporządzenie zmieniające dotychczas obowiązujące ryczałty. Podróżujesz służbowo? W takim razie ten artykuł jest właśnie dla Ciebie, ponieważ dziś zdradzamy ile obecnie wynoszą diety krajowe i jak prawidłowo obliczyć ich wysokość.

31.07.2022

Komu przysługuje dieta krajowa bądź zagraniczna?

Do otrzymania tego rodzaju dodatku upoważnieni są wszyscy pracownicy wypełniający zlecone im obowiązki poza miastem, jak i krajem, w którym znajduje się siedziba zatrudniającej ich firmy. Jeżeli podróż ma miejsce na terenie Polski, wówczas możemy mówić o tzw. diecie krajowej, jeżeli z kolei delegacja odbywa się poza granicami państwa, wtedy pracownik może ubiegać się o przyznanie diety zagranicznej.

Otrzymana dieta, której wysokość poszczególnych stawek dokładnie określa najnowsze rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej sprzed kilku miesięcy, służy pokryciu poniesionych przez pracownika kosztów, takich jak transport, dojazd środkami komunikacji masowej, wyżywienie czy też nocleg oraz inne niezbędne, udokumentowane wydatki, a jej końcowa wartość uzależniona jest od długości trwania podroży służbowej. Jak dotąd wysokość diety krajowej plasowała się na poziomie 30 zł za każdą, rozpoczętą dobę wyjazdu, jednak pod koniec lipca w życie weszło zupełnie nowe rozporządzenie, które unieważnia dotychczas obowiązujące zasady.

Najnowsze rozporządzenie 2022 - pierwsza taka zmiana od 9 (!) lat

Wraz z dniem 28 lipca 2022 zaczęły obowiązywać zupełnie nowe przepisy, które po raz pierwszy od 2013 roku wprowadziły zmianę nie tylko co do wysokości diety, ale również stawki ryczałtów za nocleg, jak i dojazd. O jakim zwiększeniu mowa? Naturalnie chodzi o 26-procentową podwyżkę stawek diet oraz delegacji w krajowej podróży służbowej, która w końcu przekroczyła magiczną, wspomnianą wcześniej kwotę 30 zł i została podwyższona do 38 złotych.

W rozporządzeniu opublikowanym 13 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1481 ustalono również 20% wzrost ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu za pomocą środków komunikacji miejscowej (7,60 zł dziennie zamiast dotychczasowych 6 zł) oraz ryczałtu za nocleg stanowiącego 150% diety z 45 zł do 57 zł na dzień. Zmiany te mają uwzględniać prognozowaną inflację na 2022 rok, a także uśredniony w skali roku wskaźnik cen towarów oraz usług konsumpcyjnych na przestrzeni lat 2021-2023.

Niezmienna pozostaje za to tzw. kilometrówka, a więc zwrot kosztów użytkowania samochodu niezapewnionego przez pracodawcę, która od 2007 roku w przypadku samochodów osobowych wynosi 0,5124 zł (dla aut o pojemności skokowej silnika wynoszącej 900 cm³), a dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ 0,8358 zł. Obliczając zwrot kosztów należy oczywiście przemnożyć daną wartość przez ilość przebytych kilometrów.

Warto zaznaczyć, że wspomniane przepisy dotyczą pracowników zatrudnionych w państwowych lub też samorządowych jednostkach sfery budżetowej, prywatni pracodawcy mogą ustalać stawki diet w oparciu o postanowienia układu zbiorowego pracy, umowę o pracę czy też obowiązujący regulamin wynagradzania.

Atom ERP dla agencji pracy i agencji opieki - jak możemy Ci pomóc?

Atom ERP, specjalnie dla agencji pracy tymczasowej i agencji opieki, zapewnia narzędzia do zarządzania dokumentami, rekrutacją pracowników, a także planowania obłożenia pracownikami projektów klientów.

 • System pozwala na automatyzację procesów biznesowych związanych z obsługą pracowników, pośredników i kontrahentów oraz rozliczeń z nimi
 • Dla kadry zarządzającej dostarcza cenne narzędzia analityczne dotyczące trendów, efektywności czy rentowności
 • Atom ERP upraszcza zagadnienia związane z delegowaniem pracownika za granicę w ramach realizacji umowy z klientem. Pomaga zorganizować transport oraz wygenerować niezbędne dokumenty
 • Atom ERP pozwala planować obłożenie pracownikami u klientów, zgodnie z umowami oraz dostępnością pracowników i wspiera ich oddelegowywanie do pracy w innych firmach

Jak prawidłowo obliczyć wysokość diety krajowej i zagranicznej w 2022 roku?

Mając na względzie powyższe informacje wiele osób zadaje sobie pytanie jak w rzeczywistości prawidłowo obliczyć wysokość diety krajowej, na szczęście nie jest to aż tak skomplikowane jakby mogło się to wydawać. Wystarczy bowiem trzymać się dość prostej i całkowicie przejrzystej reguły mówiącej o tym, że wysokość diety krajowej zależy od czasu trwania podróży służbowej i tak oto:

 • podróż jednodniowa trwająca od 8 do 12 godzin wiąże się z otrzymaniem przez pracownika 50% pełnej diety;
 • podróż od 12 godzin wzwyż to z kolei podstawa do otrzymania pełnej diety;
 • gdy podroż służbowa trwa poniżej 8 godzin diety w ogóle się nie przyznaje;

W tym miejscu warto też poruszyć kwestię wyliczania wysokości stawki diety zagranicznej - w 2022 roku za każdy, pełny dzień wyjazdu osoba wypełniająca swoje obowiązki poza granicami kraju powinna otrzymać dietę pełną, w podróży poniżej 8 godzin 1/3 diety, a w podróży od 8 do 12 godzin 50% diety. Obliczając szczegółową wysokość diety zagranicznej należy pamiętać o tym, że dla poszczególnych krajach obowiązują różne stawki i tak oto m.in. w:

 • Austrii jest to 52€
 • Czechach 41€
 • Francji 50€
 • Norwegii 451 NOK
 • Wielkiej Brytanii £35

Więcej informacji co do wysokości diety z tytułu delegacji zagranicznej znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2012, poz. 167).

Pisząc o diecie zagranicznej dobrze jest również nadmienić fakt, że kwota diety uzależniona jest także od kwestii takiej jak choćby wyżywienie, wraz z którym zostanie ona pomniejszona bądź też zwiększona. Pracownik otrzymujący za granicą bezpłatne, całodniowe wyżywienie, bądź też opłacone posiłki w formie karty promowej, musi liczyć się z otrzymaniem jedynie 25% diety. Z kolei zatrudniony/zatrudniona otrzymująca podczas wyjazdu zagranicznego częściowe wyżywienie od dziennej stawki odjęta będzie miał/miała:

 • 15% diety za śniadanie;
 • 30% diety za obiad;
 • 30% diety za kolację;
 • 25% diety za pozostałe wydatki;

Dieta kompletnie nie przysługuje, gdy pracownik przebywając poza granicami kraju otrzymuje ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, który może zostać wyrównany, wówczas gdy jest on niższy od diety. Nie da się więc ukryć, że wiele zależy tutaj od polityki jaką kieruje się dane przedsiębiorstwo.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania