Co nowego w wersji 1.12.1

W wydanej właśnie wersji poprawkowej (1.12.1) skupiliśmy się nad usunięciem większych lub mniejszych problemów związanych z wydaną 3 tygodnie temu wersją 1.12. Artykuł wymienia wprowadzone zmiany.

Co nowego w wersji 1.12.1

W wydanej właśnie wersji poprawkowej (1.12.1) skupiliśmy się nad usunięciem większych lub mniejszych problemów związanych z wydaną 3 tygodnie temu wersją 1.12. Artykuł wymienia wprowadzone zmiany.

08.03.2022

W wydanej właśnie wersji poprawkowej (1.12.1) skupiliśmy się nad usunięciem większych lub mniejszych problemów związanych z wydaną 3 tygodnie temu wersją 1.12.

Zmiany

 • Dodanie możliwości wskazania waluty kosztów transportu związanych z oddelegowaniem pracownika
 • Rozbudowanie ilości wykrywanych problemów w rozliczeniu firmy
 • Dodanie obsługi różnych sposobów definicji pełnego miesiąca przy wyliczaniu wynagrodzenia/zaliczki pracownika
 • Zabezpieczenie rozliczenia przed usunięciem w przypadku, gdy na jego podstawie zostały wygenerowane faktury, wypłaty, bądź dokumenty księgowe
 • Dodanie filtrów dla pola wyboru przewoźnika przy tworzeniu dokumentu oddelegowania pracownika

Poprawki błędów

 • Poprawa występującego czasem błędu podczas pobierania do XLSX raportu rozliczenia projektów
 • Poprawa występującego czasem problemu z brakiem niektórych danych w raportach finansowych
 • Poprawa błędnie wyliczanej proporcji rozdzielającej koszty na poszczególne projekty przy księgowaniu rozliczenia
 • Poprawa błędu związanego z próbą wyświetlenia usuniętej w Elektronicznym Nadawcy (Poczta Polska) przesyłki
 • Poprawa wizualnego błędu braku odstępów pomiędzy kolejnymi wierszami wyświetlanych filtrów w widoku listy
 • Poprawa podpowiadania odpowiedniej wartości do rozksięgowania faktury korygującej
 • Poprawa wizualnego błędu wyświetlania dużych odstępów na liście ostatnich aktywności na pulpicie
 • Poprawa ukrywania części treści i wyświetlania ikony “pokaż więcej” w przypadku długich komentarzy w zakładce Przegląd
 • Poprawa sporadycznie występującego błędu przy wystawianiu faktury korygującej
 • Przywrócenie brakujących ikon na liście aktywności w niektórych zdarzeniach
 • Poprawa błędu związanego z brakiem alfabetycznej kolejności sortowania typów dokumentów w polu wyboru przy tworzeniu nowego dokumentu
 • Poprawa niedziałającego wyszukiwania w liście konfiguracji obiegów dokumentów
 • Poprawa drobnych błędów związanych z literówka, czy brakiem opisów

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania