Co to jest system ATS?

Co to jest system ATS?

Systemy rekrutacyjne często określamy mianem ATS. Co kryje się za tym skrótem? Jakie korzyści płyną z jego wdrożenia? Czy warto się na niego zdecydować? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Co to jest system ATS?

Co to jest system ATS?

Systemy rekrutacyjne często określamy mianem ATS. Co kryje się za tym skrótem? Jakie korzyści płyną z jego wdrożenia? Czy warto się na niego zdecydować? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

13.05.2022

ATS - rozwinięcie skrótu

ATS pochodzi od angielskich słów Applicant Tracking System. Możemy je przetłumaczyć jako System Śledzenia Aplikacji. Mianem aplikacji określamy zgłoszenie kandydata, który chce wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. System ATS to oprogramowanie służące do zarządzania rekrutacją. Odciążają dział HR (ang. Human Resources), który do tej pory sam odpowiadał za cały proces rekrutacyjny.

Jak działa ATS?

Wdrożenie ATS wspiera działania rekruterów. Mogą oni skorzystać, chociażby z dostępnych szablonów ogłoszeń o pracę, a po ich utworzeniu, nie muszą dodawać ręcznie wszystkich ogłoszeń. Dzięki opcji multiposting wszystkie z nich zostaną automatycznie umieszczone na portalach ogłoszeniowych, czy w mediach społecznościowych. Warto dodać, że system ATS tworzy profil każdej osobie, która odpowie na ogłoszenie o pracę. W profilu takim możesz znaleźć dane personalne kandydata, jego wykształcenie, a także słowa kluczowe z CV.

Co ciekawe — ATS gwarantuje sprawną preselekcję osób aplikujących na podstawie indywidualnych kryteriów. System sprawdzi również, czy dane zawarte w CV odpowiadają stanowisku, o jakie ubiegają się kandydaci. Rekruter przejrzy więc tylko CV tych osób, które spełniają określone wymagania. Ponadto kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji (lub też nie) zostaną o tym automatycznie poinformowani.

W systemie ATS rekruterzy znajdą również centralną bazę danych. To właśnie ona zawiera wszystkie dokumenty aplikacyjne, historię rozmów oraz wiadomości z kandydatem, a także opinię rekrutera. Dostęp do tych danych mają tylko upoważnione osoby. W ATS znajdziesz również najważniejsze Key Performance Indicator (KPI), czyli wskaźnik efektywności danego procesu lub jego elementów. Jego ciągłe monitorowanie pozwoli na optymalizację procesu rekrutacyjnego.

W skrócie rekruterzy dzięki ATS mogą:

  • tworzyć ogłoszenia o pracę
  • zarządzać bazą osób aplikujących na stanowisko
  • wystawiać opinie po każdej rozmowie kwalifikacyjnej
  • wpisywać wyniki zadań rekrutacyjnych oraz pozostałych testów
  • zarządzać korespondencją z kandydatem

Atom ERP dla agencji pracy i agencji opieki - mini ATS

Atom ERP w agencjach pracy tymczasowej i agencjach opieki zapewnia narzędzia do zarządzania dokumentami,rekrutacją pracowników, a także planowania obłożenia pracownikami projektów klientów.

  • Narzędzia dla agencji opieki czy agencji pracy pozwalają na sprawne zarządzanie codziennymi procesami związanymi z poszukiwaniem pracowników i ich oddelegowywaniem do pracy u klientów.
  • Przejrzysta i funkcjonalna metoda rekrutacji pracowników z wykorzystaniem ankiet i systemu ocen, jak również możliwość dowolnej klasyfikacji kandydatów, umożliwia sprawne zarządzanie bazą kandydatów.
  • Elektroniczny obieg dokumentów umożliwia m.in. automatyzację tworzenia umów z dowolnych szablonów. Eliminując błędy i oszczędzając czas, przyspiesza pracę całego przedsiębiorstwa

Jakie są zalety ATS?

Dzięki systemowi ATS pracownik wykona swoje obowiązki szybciej. Brzmi to nieco banalnie, prawda? Jednak tak jest. W przypadku efektywnej pracy osoby zatrudnionej pracodawca nie ponosi wysokich kosztów związanych z obowiązkami należących do jego pracownika. System ATS skraca również czas potrzebny na publikację ogłoszeń rekrutacyjnych, a także szybciej znajduje kandydatów na oferowane stanowisko. Dokonuje także wstępnej selekcji osób ubiegających się o pracę w Twojej firmie. Co więcej — efektywnie zarządza każdym etapem w procesie rekrutacyjnym. Mówiąc dokładniej — tworzy oraz uzupełnia profile kandydatów, które nadają się do prezentacji rekruterowi. Zapewnia również wygodną komunikację między obiema stronami.

Kolejną zaletą wynikającą z wdrożenia systemu ATS jest oszczędność finansowa. System rekrutacyjny zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego kandydata na stanowisko, które oferuje Twoja firma. Zatrudnienie osoby, która nie spełnia wszystkich wymagań, może wiązać się z nieprzewidzianymi kosztami. Nie mówiąc już o sytuacji, w której konieczne będzie ponowne otwarcie rekrutacji, ponieważ osoba, którą właśnie zatrudniłeś, nie wypełnia należycie swoich obowiązków. System ATS gwarantuje nie tylko szybką, ale przede wszystkim skuteczną rekrutację. System ten nie generuje również wysokich kosztów wynikających z jego użytkowania.

Wdrożenie systemu ATS przekłada się również na wyższy poziom candidate experience (CX). Są to doświadczenia, jakie kandydat odniósł podczas procesu rekrutacyjnego. Wysoki poziom CX pozytywnie określa samego pracodawcę oraz budowaną przez niego markę. Zadaniem systemu ATS jest również dostarczanie raportów dotyczących procesów rekrutacyjnych. To właśnie na ich podstawie, rekruterzy mogą wybrać najodpowiedniejszą osobę na oferowane stanowisko. ATS zarządza również danymi kandydatów. Generuje to mniejszy wkład pracy kadry administracyjnej. Mamy na myśli pracowników, do których obowiązków należy dbanie o dane osobowe kandydatów, czy kwestie związane z RODO. Należy również wspomnieć, że najlepsze systemy ATS są zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Dane kandydatów są bezpieczne i w każdej chwili można je zanonimizować.

System ATS — czy warto go wdrożyć?

System ATS ma o wiele więcej zalet niż tradycyjny proces rekrutacyjny. Na jego wdrożenie powinny zdecydować się osoby, które chcą szybko znaleźć odpowiedniego kandydata na oferowane przez nich stanowisko. Dzięki selekcji osób aplikujących masz pewność, że zatrudniasz rzetelnego oraz wykwalifikowanego pracownika. System ATS zapewnia również uporządkowanie wszystkich danych kandydatów. To z kolei pozwoli podjąć rekruterowi odpowiednią decyzję. ATS to przyszłość rekrutacji, która usprawnia cały proces oraz odciąża dział HR.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania