Co nowego w wersji 1.13.1

Wersja poprawkowa 1.13.1 zawiera poprawki błędów i uzupełnienie braków w wydanej ponad tydzień temu wersji rozwojowej 1.13. Kliknij, by dowiedzieć się więcej...

Co nowego w wersji 1.13.1

Wersja poprawkowa 1.13.1 zawiera poprawki błędów i uzupełnienie braków w wydanej ponad tydzień temu wersji rozwojowej 1.13. Kliknij, by dowiedzieć się więcej...

11.05.2022

Wersja poprawkowa 1.13.1 zawiera poprawki błędów i uzupełnienie braków w wydanej ponad tydzień temu wersji rozwojowej 1.13

Dodawanie dokumentów i projektów z menu akcji w widoku szczegółowym

Uzupełnieniem wprowadzenia w wersji 1.13 ukrywania w widoku szczegółowym kontaktu zakładek Dokumenty, Faktury czy Projekty jest dodanie menu akcji w nagłówku tego widoku, z którego bezpośrednio dodać można takie powiązane obiekty.

Data zakończenia współpracy w kontakcie

Dostępne w module CRM

Do kontaktu, jako uzupełnienie powodu zakończenia współpracy, dodana została data zakończenia współpracy (widoczna/możliwa do ustawienia tylko wtedy, gdy wybrano jakiś powód). Wskazanie wprost daty zakończenia współpracy umożliwia czasową analizę powód zakończenia współpracy w odpowiednim raporcie

Przywrócenie informacji o pozostałej ilości dni do (lub po) terminu obowiązywania dokumentu

W wersji 1.13, w widoku listy dokumentów, w kolumnie obowiązywanie zgubiliśmy informację o oznaczanej na pomarańczowo pozostałej ilości dni do końca terminu obowiązywania dokumentu (gdy termin jest mniejszy niż 30 dni) lub czerwono w przypadku dni minionych po terminie

Poprawki błędów

  • Przywrócenie zagubionej operacji grupowej edycji tagów w widoku listy pracowników
  • Poprawa błędu z nieodfiltrowaną kolekcją faktur przy operacji grupowej [#724]
  • Poprawa błędnie przeliczonych stanów magazynowych [#722]
  • Poprawa błędu z wielokrotnie wyświetlanymi tymi samymi okresami pracy w widoku listy [#712]
  • Poprawa błędu sortowania ankiet po dacie
  • Dodano brakujący filtr na typ kontaktu w raporcie powodów zakończenia współpracy i raporcie źródeł pozyskania kontaktu
  • Poprawa drobnych błędów związanych z literówka, czy brakiem opisów

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania