Sprzedaż - CRM

Moduł sprzedaży Atom ERP wspiera organizację działań biznesowych w firmach. Zaawansowane metody grupowania kontaktów umożliwiają przypisanie takich informacji, jak sposób nawiązania współpracy czy powody jej zakończenia. Prowadzone działania grupuje się w poszczególne interesy, a te z kolei mogą należeć do większych kampanii. Informacje o biznesach można wyszukiwać w systemie za pomocą wielu kryteriów. Wprowadzane zmiany i dodawane do systemu pliki są gromadzone w postaci historii aktywności, a całość zapisywanych informacji umożliwia generowanie statystyk i ocenę skuteczności prowadzonych działań.

Sprzedaż - CRM

Moduł sprzedaży Atom ERP wspiera organizację działań biznesowych w firmach. Zaawansowane metody grupowania kontaktów umożliwiają przypisanie takich informacji, jak sposób nawiązania współpracy czy powody jej zakończenia. Prowadzone działania grupuje się w poszczególne interesy, a te z kolei mogą należeć do większych kampanii. Informacje o biznesach można wyszukiwać w systemie za pomocą wielu kryteriów. Wprowadzane zmiany i dodawane do systemu pliki są gromadzone w postaci historii aktywności, a całość zapisywanych informacji umożliwia generowanie statystyk i ocenę skuteczności prowadzonych działań.

Szerokie możliwości porządkowania kontaktów

W działaniach sprzedażowych wysoce istotna jest bieżąca ocena współpracy z klientami. W Atom ERP podstawą komunikacji z kontrahentami jest rejestr kontaktów, który można porządkować według rozmaitych kryteriów. Przy poszczególnych pozycjach rejestru można definiować źródła pozyskania klientów, a także przypisać daty i powody zakończenia współpracy lub jej niepodjęcia. Takie grupowanie kontaktów pomaga zobrazować, jaki rodzaj działań sprzedażowych owocuje najlepszą współpracą, aby ulepszać metody prowadzenia biznesu.

Gromadzenie historii aktywności

Prowadzone interesy zmierzają do osiągnięcia założonego celu sprzedażowego. W ich ramach wymieniana jest korespondencja, przesyłane są dokumenty i sporządzane notatki. Wszystkie działania i dodawane do systemu pliki gromadzone są w historii aktywności, którą mogą przeglądać uprawnieni użytkownicy. W archiwum zapisywane są również zmiany statusów, dotyczące na przykład realizacji poszczególnych etapów projektu.

Wyszukiwanie interesów według kryteriów

W ramach zarządzania interesami firmy przydatną funkcją Atom ERP jest narzędzie filtrowania interesów, które usprawnia poruszanie się pomiędzy informacjami w oprogramowaniu. W zasobach systemu użytkownik może wyszukiwać interesy według rozmaitych kryteriów i opisujących je tagów. Są to na przykład użytkownicy systemu przypisani do biznesu czy daty planowanych aktywności. Ponadto, dane można filtrować za pomocą nazwisk osób, które wyznaczono do komunikacji; wówczas widnieją one w rejestrze kontaktów z oznaczeniem firmy, w której są zatrudnione.

Grupowanie interesów w kampanie

Poszczególne biznesy prowadzone przez firmę mogą być częścią większych projektów. Przykładowo, agencja pracy może zajmować się zarówno zleceniami budowlanymi, jak i rekrutacją opiekunek dla osób starszych. W Atom ERP interesy można grupować w szersze jednostki, czyli kampanie. Pozwalają one na jeszcze lepszą organizację działań sprzedażowych. Możliwe jest między innymi wysyłanie korespondencji grupowo do wszystkich klientów, których dotyczy dana kampania firmy. Taki podział pozwala też na dokładniejsze raportowanie finansowe.

Przypisywanie osób odpowiedzialnych za zadania biznesowe

Rzetelne prowadzenie działań sprzedażowych w firmie wymaga jasnego podziału obowiązków pomiędzy pracowników. W oprogramowaniu Atom ERP można tworzyć powiązane z interesami lub kampaniami zadania, takie jak spotkanie z klientem czy sporządzenie kosztorysu, do których przypisuje się danego użytkownika oraz ostateczną datę wykonania zlecenia. Osoba odpowiedzialna za zadanie otrzymuje powiadomienia o zbliżającym się terminie, a dla pozostałych użytkowników widoczny jest status realizacji.

Statystyki i zestawienia skuteczności prowadzonych działań.

Przy użyciu modułu sprzedaży można przeprowadzać analizę sposobu i jakości prowadzenia interesów w firmie. W tym celu generowane są statystyki i zestawienia, obejmujące na przykład rozkład projektów na poszczególne etapy, podział obowiązków w grupie projektowej czy bieżącą wartość prowadzonych biznesów. Tworzenie różnych zestawień pozwala zobrazować skuteczność firmowych interesów i uwidacznia obszary działania, które wymagają poprawy.