​Zawód spedytor - na czym polega, jakie są obowiązki?

​Zawód spedytor - na czym polega, jakie są obowiązki?

Zawód spedytora to jedno z kluczowych stanowisk w logistyce, które wymaga nie tylko dobrej organizacji i umiejętności zarządzania, ale również odpowiedzialności za powierzone ładunki i przewozy. W artykule dowiesz się, na czym polega praca spedytora, jakie są jego obowiązki, prawa oraz jakie ponosi odpowiedzialności.

​Zawód spedytor - na czym polega, jakie są obowiązki?

​Zawód spedytor - na czym polega, jakie są obowiązki?

Zawód spedytora to jedno z kluczowych stanowisk w logistyce, które wymaga nie tylko dobrej organizacji i umiejętności zarządzania, ale również odpowiedzialności za powierzone ładunki i przewozy. W artykule dowiesz się, na czym polega praca spedytora, jakie są jego obowiązki, prawa oraz jakie ponosi odpowiedzialności.

16.02.2023

Kto to jest spedytor i jakie są jego zadania?

Spedytor to osoba, która zajmuje się organizacją i koordynacją transportu towarów pomiędzy klientami i przewoźnikami. To kluczowa osoba w łańcuchu dostaw, która ma za zadanie zapewnić terminową i bezpieczną dostawę towarów. Praca ta wymaga nie tylko wysokich umiejętności organizacyjnych i logistycznych, ale również wiedzy z zakresu prawa transportowego.

Głównym zadaniem spedytora jest organizacja transportu towarów od momentu zamówienia przez klienta, aż do dostarczenia ich do miejsca przeznaczenia. Do jego obowiązków należy m.in.:

 • wyszukiwanie optymalnych połączeń transportowych, biorąc pod uwagę specyfikę przewożonych towarów, terminy oraz koszty,
 • negocjowanie umów z przewoźnikami, kontrola przestrzegania warunków umów oraz nadzór nad ich realizacją,
 • nadzór nad załadunkiem, rozładunkiem oraz składowaniem towarów,
 • ścisła współpraca z klientami oraz przewoźnikami,
 • rozwiązywanie problemów, jakie mogą pojawić się w trakcie transportu towarów,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z transportem towarów.

Spedytor a przepisy prawa – co warto wiedzieć?

Praca spedytora wiąże się z szeregiem przepisów prawa, które regulują przewozy drogowe, morskie, lotnicze oraz kolejowe. Znajomość tych przepisów jest kluczowa dla bezpieczeństwa przewożonych towarów oraz dla uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji prawnych.

Przepisy prawa transportowego regulują m.in. wymagania dotyczące dokumentacji przewozowej, zabezpieczenia towarów, dopuszczalne obciążenie pojazdów, wymagania techniczne dla pojazdów, warunki przewozu niebezpiecznych towarów oraz procedury postępowania w przypadku wypadków drogowych.

W przypadku naruszenia przepisów prawa, spedytor może ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną. Dlatego też, spedytorzy powinni dokładnie znać wymagania prawa transportowego oraz zapewnić przestrzeganie tych przepisów przez przewoźników oraz klientów.

Ponadto, powinni posiadać wiedzę na temat przepisów prawa dotyczących m.in. prawa pracy, podatków, cła oraz ubezpieczeń. Dzięki temu będą w stanie zapewnić pełną obsługę logistyczną dla swoich klientów oraz uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych.

Odpowiedzialność spedytora – na co trzeba zwrócić uwagę?

Praca spedytora wymaga odpowiedzialności za przewożony towar oraz przestrzeganie przepisów prawa. Spedytorzy są odpowiedzialni za organizację i nadzór nad transportem towarów od momentu przyjęcia ich od klienta aż do dostarczenia do miejsca przeznaczenia. Odpowiedzialność może dotyczyć m.in. zabezpieczenia towarów, ich transportu oraz dokumentacji przewozowej. Zabezpieczenie towarów jest kluczowe dla uniknięcia szkód w trakcie transportu. Spedytorzy muszą zapewnić odpowiednie opakowania, palety oraz etykiety, które pozwolą na bezpieczny transport towarów.

Oprócz zabezpieczenia towarów, muszą także przestrzegać przepisów prawa dotyczących wymagań technicznych dla pojazdów, dopuszczalnych obciążeń, przewozu towarów niebezpiecznych oraz dokumentacji przewozowej. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować nie tylko szkodami finansowymi, ale także odpowiedzialnością karną. Spedytorzy mają również obowiązek dbać o interesy swoich klientów. Dlatego też, muszą zapewnić terminowe dostarczenie towarów oraz rozwiązanie ewentualnych problemów w trakcie transportu. W przypadku opóźnień lub uszkodzeń towarów, spedytorzy muszą działać szybko i skutecznie, aby zminimalizować skutki tych zdarzeń dla swoich klientów.

Szukasz systemu TMS dla spedytorów? Zobacz, co oferuje Atom ERP

System Atom ERP posiada moduły przygotowane z myślą o branży transportowo-spedycyjnej, wspierające pracę spedytorów i ich koordynatorów. Zapewnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę i jej skuteczną cykliczną analizę.

Jakie umiejętności powinien posiadać dobry spedytor?

Dobry spedytor to osoba, która posiada nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu prawa transportowego, ale również praktyczne umiejętności organizacyjne i interpersonalne. Oto kilka kluczowych umiejętności, jakie powinien posiadać dobry spedytor:

 • Znajomość przepisów prawa transportowego: muszą znać przepisy prawa transportowego oraz umieć je zastosować w praktyce
 • Umiejętność organizacji pracy: muszą umieć planować i organizować pracę, tak aby zapewnić terminową dostawę towarów
 • Umiejętność pracy pod presją czasu: często muszą działać pod presją czasu, dlatego muszą być w stanie szybko podejmować decyzje i reagować na zmieniające się warunki
 • Znajomość języków obcych: współpraca z partnerami zagranicznymi wymaga znajomości języków obcych, dlatego spedytorzy powinni posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym
 • Umiejętność negocjacji: spedytorzy często negocjują warunki przewozu towarów, dlatego muszą umieć negocjować i dochodzić do porozumienia
 • Komunikatywność: powinni umieć jasno i precyzyjnie przekazywać informacje, zarówno klientom, jak i partnerom z branży transportowej
 • Umiejętność pracy w zespole: spedytorzy często pracują w zespołach, więc przyda się umiejętność współpracy z innymi osobami

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania