Jak wykorzystać zapamiętywanie filtrów w codziennej pracy zespołu

Jak wykorzystać zapamiętywanie filtrów w codziennej pracy zespołu

Atom zapewnia mechanizm zapamiętywania filtrów - zarówno automatyczne zapamiętanie ostatniego filtra jak i zapamiętywanie ustawień pod wybraną nazwą. To daje niesamowite możliwości. 

Jak wykorzystać zapamiętywanie filtrów w codziennej pracy zespołu

Jak wykorzystać zapamiętywanie filtrów w codziennej pracy zespołu

Atom zapewnia mechanizm zapamiętywania filtrów - zarówno automatyczne zapamiętanie ostatniego filtra jak i zapamiętywanie ustawień pod wybraną nazwą. To daje niesamowite możliwości. 

10.05.2023

Atom ERP wykorzystuje tabele dynamiczne, które pozwalają prezentować dane w sposób jak najbardziej intuicyjny. Oprócz tabelarycznej prezentacji nasze listy obiektów można sortować po wybranych kolumnach (klikając w nagłówki kolumn) a także filtrować.

Typowa tabela może być filtrowana na kilka sposobów:

  • słownie - w prawym górnym rogu znajduje się pole wyszukiwania słownego, które pozwala szukać pozycji pasujących do podanego fragmentu np. nazwy czy numeru
  • za pomocą filtrów - zazwyczaj rozwijanych list, pól na daty czy zakresy dat

Wszystkie te ustawienia filtrów można zapisywać nadając im odpowiednie nazwy.

Zapisany filtr może być później wielokrotnie wykorzystywany. 

W systemie działa także zapamiętywanie ostatnio użytych filtrów. Wchodząc do listy pracowników ustawiam dowolne filtry, wchodzę w 1-szego znalezionego pracownika i po powrocie nadal mam ustawione filtry - to oczywiste. Ale od wersji 2.2. Atom potrafi zachować ustawienia filtrów między różnymi listami tego samego typu. Jeśli wejdę do 1-szego pracownika, i w zakładce z jego dokumentami ustawię filtry pokazujące mi tylko aktywne umowy o pracę, to od tego momentu, do odwołania (zresetowania ustawień filtrów), w każdej kolejno odwiedzanej zakłądce dokumentów zobaczę dokumenty odfiltrowane wg ostatnich wytycznych. 

Powyższy przykład pokazuje, jak usprawnić można pracę polegającą na cyklicznym odwiedzaniu tych samych list w kontekście różnych obiektów (tu dokumentów pracowników, spośród których interesują nas tylko umowy). W przypadku pracy zespołowej, ta sama lista dokumentów pracownika będzie inaczej pokazywana kadrowej, która ustawi sobie, by pokazywać jej tylko umowy, a inaczej specjaliście od BHP, który ustawi sobie filtry na dokumenty związane ze szkoleniami i bezpieczeństwem pracy. Każdy pracownik, wchodząc do tej samej zakładki dokumentów pracownika może ją widzieć w sposób spersonalizowany względem własnych potrzeb. 

Jeśli wspomniana kadrowa potrzebuje wielu różnych zestawów dokumentów, to jest to idealne zastosowanie zapisywanych filtrów. Najpierw, jednorazowo, tworzy i zapisuje zestawy ustawień filtrów, a później wystarczy że raz w jednym pracowniku ustawi taki filtr (np używany w dzień wypłat) a w kolejnych pracownikach filtry będą już ustawione tak samo. 

Dzięki automatycznemu zapamiętywaniu filtrów dla każdego użytkownika i rozpoznawaniu podobnych list,każdy użytkownik może skonfigurować Atoma zgodnie ze swoimi potrzebami.

Omawiane w powyższych przykładach dokumenty pracowników to tylko jedno z wielu miejsc w systemie, gdzie ten mechanizm działa. Takie zachowanie ma każda lista z filtrami widoczna w systemie - zarówno w widokach list jak i w zakładkach na kartach szczegółów różnych obiektów. 

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania