Wymiar czasu pracy 2022

Wymiar czasu pracy 2022 – co warto wiedzieć na ten temat?

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy w szczegółowy sposób reguluje kwestie związane z wymiarem czasu pracy etatowców. Jaki jest wymiar czasu pracy w 2022 roku oraz ile roboczogodzin należy przepracować w każdym miesiącu tego roku?

Wymiar czasu pracy 2022

Wymiar czasu pracy 2022 – co warto wiedzieć na ten temat?

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy w szczegółowy sposób reguluje kwestie związane z wymiarem czasu pracy etatowców. Jaki jest wymiar czasu pracy w 2022 roku oraz ile roboczogodzin należy przepracować w każdym miesiącu tego roku?

08.02.2022

Wymiar czasu pracy w 2022 roku – jak się go ustala?

Sposób ustalania miesięcznego czasu pracy został w szczegółowy sposób opisany w Kodeksie pracy. W tym celu należy:

 • przemnożyć liczbę tygodni w danym miesiącu przez czterdzieści,
 • dodać 8 godzin w przypadku każdego dnia, który wykracza poza pełne tygodnie (to właśnie dlatego – jak zobaczysz w dalszej części tekstu – miesięczny wymiar czasu pracy nie zawsze wynosi 4 × 40 = 160 godzin)
 • odjąć po 8 godzin za każdy dzień świąteczny, który wypada w innym dniu niż niedziela.

Ile wynosi czas pracy w poszczególnych miesiącach 2022?

Zgodnie z powyższymi zasadami miesięczny wymiar czasu w 2022 roku wynosi:

 • Styczeń – 152,
 • Luty – 160,
 • Marzec – 184,
 • Kwiecień – 160,
 • Maj – 168,
 • Czerwiec – 168,
 • Lipiec – 168,
 • Sierpień – 176,
 • Wrzesień – 176,
 • Październik – 168,
 • Listopad – 160,
 • Grudzień – 168.

Tym samym roczny wymiar czasu pracy wynosi 2008 roboczogodzin, co oznacza 251 dni pracujących w całym 2022 roku. Najmniejszy wymiar czasu pracy to styczeń (152 godziny) – wynika to przede wszystkim z wolnych dni świątecznych 1 i 6 stycznia.

Jakie są dni świąteczne w 2022 roku?

Jak już wiesz, dni świąteczne przekładają się na mniejszy wymiar czasu pracy. Zastanawiasz się, kiedy w 2022 roku są święta wolne od pracy? Poniżej znajdziesz listę świąt na bieżący rok:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • 18 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny,
 • 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja,
 • 16 czerwca – Boże Ciało,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 26 grudnia – Drugi dzień Bożego Narodzenia.

Nawet jeśli niektóre z wyżej wymienionych dni świątecznych występują w sobotę (jest tak w przypadku Nowego Roku), możliwe jest odebranie dnia – po odbyciu konsultacji z pracodawcą – w roboczy dzień tygodnia. Taki stan rzeczy oznacza, że dni świąteczne wolne od pracy można potraktować jako dodatkowy urlop. Można rozłożyć dni urlopowe z uwzględnieniem soboty i niedzieli w taki sposób, by zorganizować sobie np. długi weekend w połowie sierpnia czy listopada.

Atom ERP z modułem HR jako pomoc w rejestrowaniu i rozliczaniu czasu pracy

Atom ERP posiada moduł HR z funkcjonalnością rejestrowania czasu pracy. Tworzenie kart RCP pozwala na zapis godzin przepracowanych przez pracownika i naliczania na tej podstawie wynagrodzenia według stawek i zasad rozliczania nadgodzin, pracy w dni wolne czy diet.

 • Karty pracy służą do rejestrowania wykonanej przez pracownika pracy.
 • Na podstawie karty pracy i zdefiniowanych odpowiednio stawek i składników wynagrodzenia system może dokonać wyliczenia wynagrodzenia pracownika.
 • Wszystkie pozawynagrodzeniowe składniki do rozliczenia z pracownikiem (premie, kary, potrącenia itp) mogą być w Atomie uwzględniane dzięki rejestrowi rozrachunków z pracownikami.
 • Wyliczona kwota może być podstawą do wygenerowania wynagrodzenia, wypłaty czy w końcu przelewu.

+ link do https://atomerp.pl/moduly/hr#mod440-karty-i-arkusze-pracy

Wymiar czasu pracy 2022 a godziny nadliczbowe

Często zdarza się, że pracownicy – w pilnych sytuacjach – muszą zostać „po godzinach” w celu wykonania obowiązków zawodowych. Taką sytuację także przewiduje Kodeks pracy. W artykule 151 tej ustawy można znaleźć zapis, zgodnie z którym „praca (...) ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca (...) ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy” daje prawo do podwyższonego wynagrodzenia. Pracownikowi za pracę w nadgodzinach przysługuje dodatkowa płaca na poziomie 50% (jeśli nadgodziny odbyły się w standardowym czasie pracy – jest to zazwyczaj poniedziałek-piątek) lub 100% (praca w nocy, niedziele, święta).

Czy w umowach cywilnoprawnych stosuje się zasady dotyczące wymiaru czasu pracy?

Niestety, w świetle obecnych przepisów wymiar czasu pracy odnosi się wyłącznie do umów zawieranych między pracodawcami oraz etatowcami. Jeśli chodzi o tzw. umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), to kwestie związane z ich zawieraniem reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

Przepisy nie określają ani minimalnego, ani maksymalnego czasu pracy dla dzieło- oraz zleceniobiorców. Taki stan rzeczy wynika z samej istoty tego typu porozumień, ponieważ w ramach umowy:

 • zlecenia strona, której powierza się wykonanie czynności (zleceniobiorca), może samodzielnie decydować o sposobie i czasie wykonania zadań. Co ciekawe, zbyt precyzyjne określenie czasu przepracowanego w danym okresie może potraktowane przez organy kontrolne jako pretekst do przekwalifikowania umowy zlecenia na stosunek pracy. Taki stan rzeczy oznacza, że ewidencja godzin zleceniobiorcy nie powinna być zbyt szczegółowa,
 • o dzieło celem jest wykonanie określonego zadania (dzieła). Nie jest ważne, w jaki sposób dziełobiorca wykona powierzone mu zlecenie ani ile czasu mu to zajmie. Umowa o dzieło jest bowiem tzw. umową rezultatu (art. 627-646 wspomnianego już Kodeksu cywilnego). Co do zasady, wynagrodzenie nie jest uzależnione od czasu, jaki przeznaczono na wykonanie przedmiotu współpracy, ale tego, czy dana praca zostanie zrealizowana.

Wymiar czasu pracy w 2022 roku. Podsumowanie

Wymiar czasu pracy to wbrew pozorom bardzo ważna kwestia. To właśnie od wymiaru czasu pracy zależy np. ustalanie wysokości wynagrodzeń dla pracowników. Warto, by nawet pracownik niezwiązany z księgowością czy kadrami znał podstawowe zasady w tej kwestii. Mogą one okazać się przydatne podczas dochodzenia u pracodawcy swoich praw.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania