​Tachografy: Wszystko, co powinieneś wiedzieć o odczytywaniu danych, przepisach i korzyściach

​Tachografy: wszystko, co powinieneś wiedzieć o odczytywaniu danych, przepisach i korzyściach

W świecie transportu drogowego tachografy odgrywają kluczową rolę jako nieodłączne narzędzia monitorujące i kontrolujące przebieg podróży pojazdów. Stanowią nie tylko istotny element regulacji bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale także narzędzie niezbędne do skrupulatnego rejestrowania aktywności kierowców i pojazdów.

​Tachografy: Wszystko, co powinieneś wiedzieć o odczytywaniu danych, przepisach i korzyściach

​Tachografy: wszystko, co powinieneś wiedzieć o odczytywaniu danych, przepisach i korzyściach

W świecie transportu drogowego tachografy odgrywają kluczową rolę jako nieodłączne narzędzia monitorujące i kontrolujące przebieg podróży pojazdów. Stanowią nie tylko istotny element regulacji bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale także narzędzie niezbędne do skrupulatnego rejestrowania aktywności kierowców i pojazdów.

24.01.2024

W tym kontekście tachografy są nieodzownym elementem współczesnej branży transportowej, zapewniając przejrzystość, dokładność i zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców. 

Czym są tachografy?

Tachografy to urządzenia rejestrujące czas pracy kierowców, prędkość jazdy, przebytą odległość oraz inne dane istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do ich używania są zobowiązani kierowcy pojazdów zarobkowych. Ich stosowanie jest obowiązkowe w Unii Europejskiej od 1 maja 1996 roku. Tachografy mają na celu ochronę bezpieczeństwa na drogach, poprzez zapewnienie, że kierowcy nie przekraczają dozwolonego czasu pracy. Tachografy są obowiązkowe w pojazdach zarobkowych, których masa całkowita przekracza 3,5 tony, a także w autobusach niezależnie od ich masy. Dane z tachografów powinny być odczytywane co najmniej raz na 90 dni.

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006. Przepisy te określają m.in.:

  • maksymalny dobowy czas pracy kierowców
  • maksymalny tygodniowy czas pracy kierowców
  • minimalny czas odpoczynku kierowców
Tachograf składa się z :
  • rejestratora, który przechowuje dane rejestrowane przez tachograf
  • czytnika, który umożliwia odczyt danych z rejestratora
  • układu anteny, który służy do komunikacji między rejestratorem a czytnikiem
Istnieją dwa rodzaje tachografów:
  • analogowe - rejestrują dane na papierowej taśmie
  • cyfrowe - rejestrują dane w pamięci elektronicznej

Sczytywanie danych odbywa się za pomocą zaawansowanych technologii, zarówno poprzez fizyczne podłączenie, jak i zdalne odczytywanie danych. Systemy przewidują regularne odczytywanie, umożliwiając bieżącą kontrolę czasu pracy kierowców i szybką reakcję na naruszenia przepisów. Ścisłe regulacje mające na celu zapobieganie zmęczeniu kierowców, kluczowe dla bezpieczeństwa na drodze. Dane z tachografów mogą być odczytywane przez uprawnione osoby, takie jak kontrolerzy ruchu drogowego, pracownicy organów kontrolnych, np. Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownicy przedsiębiorstw transportowych.

Niewłaściwe zastosowania tachografów

Niewłaściwe zastosowanie tachografów może skutkować nałożeniem kar i mandatów. Kary mogą być nakładane na przedsiębiorców transportowych, kierowców oraz inne osoby odpowiedzialne za stosowanie tachografów. Naruszenia przepisów mogą wpływać na reputację firmy i prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organy kontrolne mogą wszcząć postępowanie administracyjne, które może skutkować nałożeniem kar pieniężnych, zakazu prowadzenia działalności transportowej lub zakazu prowadzenia pojazdu. Specjalistyczne programy i nowe technologie ułatwiają monitorowanie danych z tachografów, poprawiając zarządzanie flotą pojazdów.

Korzyści wynikające z ich zastosowania

Nowoczesne rozwiązania nie tylko pomagają przestrzegać przepisów, lecz także optymalizują procesy logistyczne, zwiększając efektywność floty. Tachografy są niezbędnym narzędziem dla przedsiębiorstw transportowych, przynosząc korzyści w postaci poprawy bezpieczeństwa, unikania kar i mandatów oraz optymalizacji zarządzania flotą. Inwestycja w nowoczesne technologie pozwala na spełnienie wymagań regulacji prawnych, zapewniając bezpieczny i efektywny przebieg działań logistycznych.

Jak dobrze zorganizować transport?

Dobra organizacja transportu to klucz do sprawnej organizacji w firmie.  Moduł TSL systemu Atom ERP to kompleksowe rozwiązanie, które ułatwi pracę w Twojej firmie. W module TSL znajdziemy między innymi opcję "planowanie trasy" która ułatwia realizację zleceń. Na zlecenie składa się lista załadunków i rozładunków, które mają być wykonane w ramach usługi dla klienta. System monitoruje dokładność rozładunku, dbając o bilans towarowy. Trasa jest precyzyjnie zorganizowaną listą operacji, gdzie każda operacja zawiera informacje o lokalizacji, czasie oraz rodzaju towaru do załadowania lub rozładowania. Aby ułatwić wprowadzanie długich tras, system udostępnia kilka rozwiązań ułatwiających pracę. Po pierwsze, istnieje możliwość klonowania innych zleceń wraz z trasami, co skraca czas obsługi zleceń o charakterze cyklicznym. Po drugie, Atom posiada bazę adresową dla całej Europy, gdzie wystarczy wprowadzić kod pocztowy, a miasto, kraj i region automatycznie się uzupełnią, pozostaje jedynie sprecyzować ulicę. Na każdym etapie trasy istnieje opcja definiowania uwag i instrukcji dla przewoźnika, co pozwala zapewnić płynny przebieg transportu bez niepotrzebnych zakłóceń.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania