Polski ład – jak obliczyć wynagrodzenie w 2022 roku?

Polski ład – jak obliczyć wynagrodzenie w 2022 roku?

W styczniu 2022 roku w życie wszedł pakiet zmian prawnych określanych zbiorczo jako tzw. Polski Ład. Jego podstawę stanowią kwestie podatkowe dla firm, aczkolwiek wiele zmian objęło swoim zakresem także sposób ustalania wynagrodzeń etatowców. W związku z tym można znaleźć w sieci liczne pytania i wątpliwości dotyczące tego, jak obliczyć wynagrodzenie w 2022 roku.

Polski ład – jak obliczyć wynagrodzenie w 2022 roku?

Polski ład – jak obliczyć wynagrodzenie w 2022 roku?

W styczniu 2022 roku w życie wszedł pakiet zmian prawnych określanych zbiorczo jako tzw. Polski Ład. Jego podstawę stanowią kwestie podatkowe dla firm, aczkolwiek wiele zmian objęło swoim zakresem także sposób ustalania wynagrodzeń etatowców. W związku z tym można znaleźć w sieci liczne pytania i wątpliwości dotyczące tego, jak obliczyć wynagrodzenie w 2022 roku.

15.02.2022

Jak obliczyć wynagrodzenie w 2022 roku i o czym trzeba pamiętać?

Aby móc prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownicze w 2022 roku, trzeba pamiętać między innymi o takich aspektach jak:

 • ustalenie wysokości składek społecznych,
 • obliczenie podstawy opodatkowania oraz podatku PIT,
 • odliczenie składki zdrowotnej.

Ustalenie wysokości składek społecznych

Pierwszym krokiem, który należy wykonać podczas obliczania pensji w 2022 roku, jest potrącenie składek społecznych ZUS. Są one następujące:

 • składka emerytalna, która wynosi 9,76%,
 • składka rentowa w wysokości 1,50%,
 • składka chorobowa na poziomie 2,45%.

Kwoty te potrąca się z wynagrodzenia brutto pracownika. Stanowią one łącznie 13,71% płacy miesięcznej brutto.

Obliczenie podstawy opodatkowania oraz podatku PIT

Po potrąceniu składek społecznych ZUS kolejnym krokiem jest ustalenie podstawy opodatkowania. W tym celu należy odliczyć KUP, czyli koszty uzyskania przychodu. Co do zasady, wynoszą one 250 zł lub 300 zł miesięcznie (drugi wariant stosuje się, jeżeli pracownik pracuje poza miejscowością, w której mieszka).

Tak pomniejszony dochód należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 12% (jest to stawka wprowadzona w lipcu 2022 roku i stosowana dla dochodów osiągniętych po dniu 1 stycznia 2022 roku). Stawka podatku wynosi:

 • 12% - kwota zmniejszająca podatek 3600 zł (12% x 30 000 zł kwoty wolnej od podatku) dla dochodów do 120 000 zł rocznie,
 • 10 800 zł + 32% dla nadwyżki ponad 120 000 zł, jeśli podatnik kwalifikuje się do drugiego progu podatkowego.

Wyliczasz wynagrodzenia w firmie? Zobacz jak Atom ERP może Ci pomóc.

Moduł HR systemu Atom ERP pomaga zapanować nad obowiązkami związanymi z zatrudnianiem w firmie - od ich pozyskania w procesie rekrutacji, przez obsługę dokumentów, umów czy delegacji aż po cykliczne rozliczanie zarobków na podstawie przepracowanego czasu czy wykonanych zadań.

 • System pozwala na automatyzację dowolnych procesów biznesowych związanych z obsługą pracowników, pośredników i kontrahentów oraz rozliczeń z nimi
 • Dla kadry zarządzającej dostarcza cenne narzędzia analityczne dotyczące trendów, efektywności czy rentowności
 • Atom ERP pozwala planować obłożenie pracownikami u klientów, zgodnie z umowami oraz dostępnością pracowników i wspiera ich oddelegowywanie do pracy w innych firmach
 • Atom doskonale się sprawdza w agencjach opieki, agencjach pracy tymczasowej oraz firmach realizujących rozproszone, długoterminowe projekty

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma w przypadku etatowców i zleceniobiorców charakter progresywny. Obowiązują dwie stawki podatkowe: 12% oraz 32%.

Od podstawy możliwe jest odliczenie np. kwoty opłaconych składek z tytułu członkostwa w związku zawodowym (górny roczny limit wynosił od stycznia 2022 r. 300 zł, obecnie jest to już 500 zł).

Do dnia 1 lipca 2022 roku możliwe było również stosowanie ulgi dla klasy średniej. Było to rozwiązanie przeznaczone dla osób osiągających roczne przychody na poziomie od 68 412 złotych od 133 692 złotych, które miało na celu zrekompensować negatywne efekty zmian wynikających z Polskiego Ładu. Obecnie jest rozwiązanie to nie jest już stosowane w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu 2.0 oraz obniżeniem stawki podatku PIT do 12%.

Odliczenie składki zdrowotnej

Last but not least konieczne jest obliczenie wysokości składki zdrowotnej ZUS. Obecnie wynosi ona wciąż 9%, aczkolwiek Polski Ład przyniósł rewolucyjne zmiany w kwestii jej naliczania. Co to oznacza? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: zgodnie ze starymi regułami składka (w wysokości 7,75% z 9%) była odliczana od podatku. Obecnie jednak sytuacja w tym zakresie diametralnie się zmieniła.

Jakie jest minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę w 2022 roku?

Minimalne wynagrodzenie ustawowe w 2022 roku wynosi 3010 złotych brutto w przypadku pracowników etatowych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Z kolei jeśli chodzi o zleceniobiorców, to minimalna stawka godzinowa została na bieżący rok ustalona na poziomie 19,70 złotych brutto. Wszystko wskazuje na to, że minimalne stawki będą w następnych latach podnoszone.

Nie tylko podatki i składki – o czym jeszcze należy pamiętać podczas ustalania wynagrodzenia w 2022 roku?

Wyżej opisane zmiany to najbardziej znaczące modyfikacje, które weszły w życie w ramach Polskiego Ładu. Taki stan rzeczy nie zmienia jednak faktu, że powyższe zalecenia mają dość ogólny charakter. Aby móc prawidłowo ustalić wynagrodzenie osoby na etacie, należy pamiętać także o takich aspektach jak na przykład:

 • ryczałt na jazdy lokalne z tytułu wykorzystania auta służbowego przez pracownika – trzeba wówczas zwiększyć przychód pracownika o 250 zł lub 400 zł za każdy pełny miesiąc, w którym osoba zatrudniona korzysta z auta. Wysokość świadczenia jest uzależniona od mocy silnika danego samochodu,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • poprawne ewidencjonowanie premii uznaniowych oraz wypłacanie nagród regulaminowych,
 • rozliczanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe,
 • odprowadzenie od wynagrodzenia składek określanych jako tzw. koszty pracodawcy. Jeśli wynagrodzenie na umowie wynosi na przykład 5000 złotych, nie oznacza to jeszcze, że są to łączne miesięczne koszty pracodawcy z tytułu zatrudnienia danego pracownika. Oprócz tego przedsiębiorca musi jeszcze – jako pracodawca – odprowadzić dodatkowe składki. Są one następujące: emerytalna (9,76%), rentowa (6,5%), wypadkowa (ok. 1,67%), na Fundusz Pracy (2,45%) oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1%).

W praktyce zatem może się zdarzyć, że wynagrodzenie każdego pracownika w firmie będzie ustalane w inny sposób. Aby można było prawidłowo uporać się z tym zadaniem, należy dobrze znać między innymi następujące akty prawne: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania