Exit interview - przeciwieństwo onboardingu

Exit interview - przeciwieństwo onboardingu

Exit interview to proces, w ramach którego pracownik, opuszczając firmę, udziela informacji zwrotnej dotyczącej swojego doświadczenia w organizacji. Jest to swoiste przeciwieństwo onboardingu, gdzie nowo zatrudniony pracownik poznaje kulturę i zasady firmy.

Exit interview - przeciwieństwo onboardingu

Exit interview - przeciwieństwo onboardingu

Exit interview to proces, w ramach którego pracownik, opuszczając firmę, udziela informacji zwrotnej dotyczącej swojego doświadczenia w organizacji. Jest to swoiste przeciwieństwo onboardingu, gdzie nowo zatrudniony pracownik poznaje kulturę i zasady firmy.

09.01.2024

Exit interview i onboarding

Oba procesy są ważne, ponieważ wpływają w firmie na:

  • Mniejszą ilość zwolnień
  • Poprawę warunków pracy i satysfakcji pracowników
  • Zidentyfikowanie obszarów do poprawy

Cel i znaczenie exit interview

Exit interview pełni rolę skarbnicy informacji zwrotnej. Pozwala dowiedzieć się, co zadziało się wewnątrz organizacji, przez pryzmat pracownika, który decyduje się odejść. Badanie powodów, dla których pracownik postanawia opuścić firmę, pozwala na zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

Oba procesy mają jednak wspólny cel: poprawę efektywności i satysfakcji pracowników. Onboarding ma na celu ułatwienie pracownikowi rozpoczęcia pracy w firmie i szybkiego osiągnięcia pełnej efektywności. Natomiast exit interview ma na celu uzyskanie informacji zwrotnych od pracownika na temat jego doświadczenia w firmie. Informacje te mogą dotyczyć różnych obszarów, takich jak:

  • Zadowolenie z pracy - identyfikacja obszarów, które należy poprawić, aby zwiększyć satysfakcję pracowników
  • Stosunki z przełożonym i współpracownikami - poprawa relacji między pracownikami
  • Rozwój zawodowy - opracowanie bardziej efektywnych programów rozwoju zawodowego
  • Możliwości rozwoju w firmie - stworzenie bardziej atrakcyjnych możliwości rozwoju dla pracowników
  • Przyczyny odejścia z firmy - informacje te są szczególnie ważne, ponieważ mogą zapobiec kolejnym zwolnieniom

Jak przeprowadzić exit interview?

Proces exit interview powinien być przeprowadzany z troską o uczciwość i otwartość. Istotne jest, aby stworzyć bezpieczne środowisko, w którym pracownik będzie mógł wyrazić swoje opinie bez obaw o konsekwencje. Exit interview powinno być przeprowadzone przez osobę, która nie ma bezpośrednich relacji z pracownikiem, który odchodzi. Może to być osoba z działu HR lub inny pracownik. Rozmowa powinna być przeprowadzona w przyjaznej atmosferze i powinna być skupiona na uzyskaniu informacji zwrotnych od pracownika. Warto przygotować listę pytań, które pomogą pracownikowi w podzieleniu się swoimi doświadczeniami. Po zakończeniu rozmowy warto podziękować pracownikowi za jego pracę i pogratulować mu sukcesów.

Exit interview w formie ankiety

Exit interview możemy także przeprowadzić w formie ankiety online. Dzięku użyciu modułu  Kontrola jakości mamy dostęp do tworzenia szczegółowych ankiet, które następnie przesyłane są pracownikom, umożliwiając udzielenie opinii na temat różnych aspektów związanych z pracą. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zbieranie, analizowanie i przechowywanie danych, co przyczynia się do skutecznego zarządzania informacjami.

Ankieta exit interview zazwyczaj obejmuje różnorodne kategorie, takie jak powody odejścia, ogólna satysfakcja z pracy, relacje z zespołem, rozwój zawodowy, kultura organizacyjna, komunikacja w firmie i propozycje poprawy. Wysyłanie ankiet online może być anonimowe, co sprzyja uzyskaniu bardziej otwartych i szczerych odpowiedzi.

W dłuższej perspektywie exit interview w formie ankiety online staje się narzędziem, które umożliwia firmie dostosowywanie się do zmieniających się oczekiwań pracowników i dynamicznego rynku pracy. W ten sposób wspiera proces ciągłego doskonalenia warunków pracy, co ma istotne znaczenie dla budowania pozytywnego środowiska pracy i sukcesu firmy.

Jakie korzyści dla firmy przynosi exit interview?

  • Udoskonalanie procesów:

Informacje zebrane podczas exit interview mogą stanowić fundament do usprawnień w procesach rekrutacyjnych, szkoleniowych i zarządzania personelem.

  • Zatrzymywanie talentów:

Zrozumienie powodów odejścia pracowników pozwala na skonstruowanie atrakcyjniejszego środowiska pracy, co przyczynia się do zatrzymywania utalentowanych pracowników.

Podsumowanie

Exit interview to cenny proces, który może pomóc firmom w poprawie efektywności i satysfakcji pracowników. Firmy, które przeprowadzają exit interview, mogą uzyskać ważne informacje zwrotne od pracowników, które mogą pomóc w identyfikacji obszarów do poprawy. Exit Interview to nie tylko formularz, który należy wypełnić przed opuszczeniem firmy. To szansa na zdobycie cennych informacji, które pomagają w budowaniu zdrowszej organizacji. Przez zrozumienie, dlaczego ludzie odchodzą, możemy skuteczniej dbać o tych, którzy zostają. Warto więc poświęcić mu należytą uwagę na drodze do doskonałości kadrowej.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania