Dlaczego warto poznać krajowy system e-faktur?

Dlaczego warto poznać krajowy system e-faktur?

Krajowy System e-Faktur to projekt, który został uruchomiony aby promować korzystanie z faktur elektronicznych i zwiększyć kontrolę Państwa na wystawianymi fakturami.

Dlaczego warto poznać krajowy system e-faktur?

Dlaczego warto poznać krajowy system e-faktur?

Krajowy System e-Faktur to projekt, który został uruchomiony aby promować korzystanie z faktur elektronicznych i zwiększyć kontrolę Państwa na wystawianymi fakturami.

20.09.2022

Krajowy System e-Faktur zapewnia szereg korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom. Pozwala na łatwiejsze zarządzanie, zgodność podatkową i przejrzystość przepisów, ale kosztem większego obciążenia firm formalnościami z tym związanymi. Atom ERP będzie gotowy na wejście w życie obowiązku korzystania z KSeF tak, by dla naszych użytkowników zmiana była ledwie dostrzegalna.

Oszczędność czasu i wysiłku przy formalnościach?

Wystawienie elektronicznych faktur to pomysł stosowany już obecnie w wielu krajach w celu ułatwienia procesu fakturowania. Został opracowany w celu ułatwienia procesu przygotowywania i wysyłania faktury dla obu stron. Teraz, wraz z KSeF korzystanie z tych rozwiązań będzie obligatoryjne, więc czy chcemy, czy nie, elektroniczną fakturę trzeba będzie zarejestrować w systemie niezależnie od faktu wydania jej wydruku klientowi. O ile elektroniczne faktury są efektywnym rozwiązaniem problemu kosztów i pracochłonności wystawiania faktur papierowych, to pomysł konieczności wystawiania faktur elektronicznie, gdy chcemy wystawić fakturę papierową, powoduje zwiększenie a nie zmniejszenie obciążenia dla firm. Jednak dzięki temu, że większość papierowych faktur i tak powstaje w programach komputerowych, to systemy fakturujące przejmują na siebie obowiązek zgłaszania wystawionych faktur do Krajowego Systemu e-Faktur. Z Atomem wystawianie faktur niewiele się zmieni.

Korzystniejsze tempo fakturowania dzięki systematyzacji

Krajowy System e-Faktur to system opracowany w celu zapewnienia zgodności z Dyrektywą UE w sprawie fakturowania elektronicznego. To platforma cyfrowa, która umożliwia firmom wysyłanie i odbieranie faktur elektronicznych. Pomaga im to zaoszczędzić czas i pieniądze, eliminując papierkową robotę i koszty drukowania związane z papierowymi fakturami, co ma korzystny wpływ na środowisko. Krajowy System e-Faktur powstał w odpowiedzi na rosnącą liczbę firm korzystających z Internetu. System ma również na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich stron zaangażowanych w transakcje poprzez zapewnienie dodatkowej warstwy ochrony przed nieuczciwą działalnością. Ujednolicona platforma elektronicznej wymiany e-faktur pomiędzy podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi, mająca na celu zmniejszenie zużycia papieru, poprawę przejrzystości transakcji oraz ułatwienie obu stronom zawierania umów, to duży krok w celu zmniejszenia zasobów lokowanych w realizację obowiązków formalnych.

Krajowy system faktur a konsekwencje jego wprowadzenia

Intencją rządu jest, by wszystkie faktury trafiały docelowo do cyfrowego, centralnego rejestru takich dokumentów. Ponadto, system ten narzuci odpowiednio uregulowaną, ustrukturyzowaną formę samych dokumentów, z którego to powodu wszystkie faktury napływające do niego będą przygotowane w zgodzie z modelem. Kolejną wynikającą z tego konsekwencją będzie możliwość wykorzystywania przez urzędy zautomatyzowanych procesów weryfikacji i kontroli informacji zawartych w dokumentach finansowych, co ma wielkie znaczenie dla obrotu gospodarczego. Innymi słowy jest to narzędzie jakie pomoże w udoskonaleniu skuteczności i usprawnieniu sposobu pracy instytucji skarbowych. Docelowo system ma się stać obowiązkowym, zaś standardy akceptowanych przez niego dokumentów - jedynym przyjmowanym modelem faktur. Biorąc pod uwagę ogólnokrajowy zasięg projektu, są to istotne zmiany.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania