Co nowego w wersji 2.7

Wersja 2.7 przynosi liczne zmiany w zakresie wydajności pracy - poprawiliśmy szybkość wyświetlania, ale także zoptymalizowaliśmy pracę z zadaniami, projektami zadaniowymi czy fakturami. Dodaliśmy także kilka nowych funkcjonalności, jak rejestracja czasu pracy w zadaniach czy raportowanie rentowności projektów z uwzględnieniem dowolnego własnego kryterium.

Co nowego w wersji 2.7

Wersja 2.7 przynosi liczne zmiany w zakresie wydajności pracy - poprawiliśmy szybkość wyświetlania, ale także zoptymalizowaliśmy pracę z zadaniami, projektami zadaniowymi czy fakturami. Dodaliśmy także kilka nowych funkcjonalności, jak rejestracja czasu pracy w zadaniach czy raportowanie rentowności projektów z uwzględnieniem dowolnego własnego kryterium.

25.01.2024

Przyspieszenie aplikacji

Dostępne w module podstawowym

Dzięki zastosowaniu najnowszych technik renderowania widoków uzyskaliśmy blisko 50% wzrost wydajności w tym aspekcie. Nie jest to równoznaczne z aż 2-krotnym przyspieszeniem całej aplikacji, bo wyświetlanie danych to tylko część całego procesu, ale zmiana powinna być zauważalna.

Ta zmiana to nie tylko jednorazowa optymalizacja, to głównie otwarcie dróg do nowych możliwości w zakresie bardziej interaktywnej i przyjaznej aplikacji.

Rozbudowa raportu projektów

Dostępne w module projekty

Raport “Rozliczenia projektów” dotychczas służył zestawianiu kosztów i przychodów zaksięgowanych na kontach projektu z czasem pracy zarejestrowanym w kartach pracy tego projektu.

Nie każdy projekt służy jednak zarządzaniu pracownikami. A nawet jeśli, to analiza kosztów czy przychodów na takim projekcie nie musi się do tych godzin ograniczać. Przykładem może być budowa domu. Porównanie kosztów budowy domu jednorodzinnego 100m2 z kosztami budowy domu piętrowego o powierzchni 400m2 tylko na poziomie rentowności roboczogodziny może nie dawać pełnego obrazu.

Teraz Atom pozwala, by w projekcie zbierać dowolne dane liczbowe, jak np. powierzchnia domu w m2 czy ilość pięter. Dzięki temu, w raporcie można przeliczyć koszty czy przychody nie tylko na roboczogodziny, ale właśnie na wybrane wartości dodatkowe. Informacja, jaki był koszt wybudowania jednego m2 domu czy 1 piętra może być bardzo przydatna w analizie wykonywanych projektów.

W innych branżach analiza może następować w oparciu o inne wskaźniki, np. ilość podopiecznych w branży opieki - inna będzie bowiem rentowność w projekcie, w którym należy opiekować się 2 osobami, inna gdy jedną.

Usuniecie błędu braku logotypu na fakturze podczas wysyłki grupowej

Dostępne w module podstawowym

Na fakturach wysyłanych w ramach operacji grupowej (np. podczas hurtowego przypominania o zaległych płatnościach) brakowało logotypu. Błąd został skorygowany.

Wiązanie firmy z projektem

Dostępne w module wielofirmowym oraz projekty

Wraz z modułem wielofirmowym można teraz w projektach wskazywać, która firma własna jest odpowiedzialna za realizację projektu.

Projekty pracownicze realizowane są zwykle dla zewnętrznych klientów, a ich realizację opisuje umowa między firma a klientem. Nowe pole ma charakter informacyjny, niezależny od umów z klientami. Jest bowiem potrzebne na etapie planowania projektu, zanim stosowne umowy zostaną zawarte.

W przypadku projektów zadaniowych, tworzonych najczęściej na własne potrzeby, takie przypisanie do firmy pozwala na lepszą organizację i szybsze wyszukiwanie projektów

Sugerowanie rachunku bankowego przy zmianie waluty na fakturze

Dostępne w module podstawowym oraz finanse i księgowość

Zmiana z gatunku małych, ale cieszących. Podczas wystawiania faktury lub rejestrowania kosztów często zachodzi potrzeba wyboru rachunku bankowego. W przypadku wielu rachunków i faktur walutowych konieczne jest wtedy wskazanie odpowiedniego konta w wybranej walucie. Atom ERP podpowiada, które konto jest sugerowane do wyboru, porządkując listę kont tak, by w pierwszej kolejności pokazywane były te, które są w walucie faktury. Jeśli więc firma ma 5 kont, każde w innej walucie, to po ustaleniu waluty faktury odpowiednie konto będzie pierwszym na liście wybory

Optymalizacja formularza tworzenia faktury

Dostępne w module podstawowym oraz finanse i księgowość

Drobna zmiana, ale warto być jej świadomym. Pola z datą wystawienia faktury czy terminem płatności zostały przeniesione z trzeciej (prawej) kolumny, do pierwszej (lewej). W odwrotną stronę zostało przeniesione pole wyboru szablonu treści dodatkowych na fakturze (np. dołączania pieczęci prewencyjnej).

Tym sposobem najczęściej wypełniane pola są w lewej kolumnie, a opcjonalne w prawej.

Filtrowanie aktywności lub dyskusji na karcie przeglądu

Dostępne w module podstawowym

Karta aktywności prezentuje informacje z różnych źródeł w postaci linii czasu - aktywności, komentarze czy wysyłane wiadomości sa pokazywane w kolejności ich zaistnienia. Czasem jednak taka prezentacja może zaciemniać istotny obraz. Dyskusje przeplatane dużą dawką aktywności dotyczących edycji obiektu mogą utrudniać znalezienie właściwego wątku. W tym celu wprowadziliśmy na kartach przeglądu filtr, który pozwala pokazać wybrany rodzaj treści.

System zapamięta preferencje użytkownika w tym zakresie i po wybraniu filtrowania np. “tylko dyskusje” będzie pokazywał same dyskusje na wszystkich kartach przeglądowych. Aby wrócić do domyślnego pokazywania wszystkich aktywności, należy zresetować ustawienia filtra wybierając opcję “wszystkie”.

Usprawnienia w zarządzaniu zadaniami w projektach

Dostępne w module podstawowym oraz projekty

W zakresie zarządzania zadaniami, szczególnie zadaniami w projektach zadaniowych wprowadziliśmy szereg usprawnień, dodaliśmy dodatkowe kolumny w listach czy nowe filtry, by praca z zadaniami była szybsza i przyjemniejsza.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania