Co nowego w wersji 2.4

Wersja 2.4 usprawnia procesy około-rozliczeniowe, wprowadzając nowe możliwości jak i udoskonalając dotychczasowe rozwiązania. Wprowadza także innowacyjne rozwiązania dla branży e-commerce zapewniając integrację z bankiem zdjęć 123RF.

Co nowego w wersji 2.4

Wersja 2.4 usprawnia procesy około-rozliczeniowe, wprowadzając nowe możliwości jak i udoskonalając dotychczasowe rozwiązania. Wprowadza także innowacyjne rozwiązania dla branży e-commerce zapewniając integrację z bankiem zdjęć 123RF.

18.07.2023

Protokół odbioru wysyłany wraz z rozliczeniem

Dostępne w module HR

Rozliczenia z klientami od dłuższego czasu posiadały już możliwość wysyłania grupowego faktur wraz z kartami pracy. Klient, na rzecz którego realizowany był rozliczany projekt, otrzymywał wiadomość e-mail zawierającą fakturę VAT oraz karty RCP z czasem pracy pracowników na jego projekcie. Stanowiło to dowód wykonanej pracy. Z czasem jednak pojawiły się potrzeby przesłania innych dokumentów, wraz z samą fakturą czy wspomnianym zestawem.

W nowej wersji wprowadziliśmy możliwość definiowania szablonów wydruków związanych z rozliczaniem projektów. Taki szablon może w treści korzystać z danych projektu cz klienta, dzięki czemu możliwe stało się zdefiniowanie protokołu odbioru, podsumowania czy pisma przewodniego - które mogą być dołączane obok faktur i kart RCP do wiadomości rozliczeniowej. W jednej wiadomości można dołączyć dowolną kombinację dostępnych wydruków, zależnie od posiadanej liczby szablonów.

Raport urodzin - filtr na status zatrudnienia pracownika

Dostępne w module HR

Systematycznie rozbudowujemy nasze raporty - tym razem drobna acz użyteczna zmiana w raporcie urodzin. Gdy w sekcji filtrów, w atrybucie “typ kontaktu” ograniczymy raport wyłącznie do pracowników, do filtrów zostaną dodane dwa dodatkowe filtry, związane wyłącznie z pracownikami:

  • Status zatrudnienia - pozwala na określenie grupy docelowej raportu w kontekście ich automatycznego (tzn. wyliczanego na podstawie okresów obowiązywania umów) statusu zatrudnienia. Dzięki temu można analizować urodziny wyłącznie aktualnie zatrudnionych pracowników.
  • Status - ten filtr pozwala na wybór dowolnych wartości statusów elektronicznego obiegu - te, definiowane są dla każdej aplikacji indywidualnie, ale pozwalają m.in. doprecyzować automatycznie wyliczane stany statusu zatrudnienia. Np. dzięki temu można odfiltrować tylko pracowników zatrudnionych, nie przeznaczonych do zwolnienia, albo przeciwnie - kandydatów do pracy, którzy są w ostatniej fazie rekrutacji.

Dwa poziomy błędów w rozliczeniu - błędy i ostrzeżenia oraz nowe komunikaty

Dostępne w module HR

Rozliczenie w systemie Atom ERP nie tylko wylicza należne wynagrodzenia pracownikom czy zobowiązania klientów - pełni też ważną funkcję kontrolną, ponieważ ma szeroki kontekst wielu danych, które zestawione pozwalają wyłapywać różnego rodzaju błędy i sprzeczności. Ponieważ od istnienia błędów zależy m.in. możliwość zafakturowania klienta, dotychczas sygnalizowaliśmy w tym zakresie wyłącznie krytyczne problemy. Krytyczne problemy jak np. brak umowy z klientem faktycznie muszą blokować fakturowanie, które przy braku umowy nie ma podstaw.

Pojawiły się jednak takie okoliczności, które potencjalnie mogą, ale nie zawsze muszą, oznaczać błąd spójności danych. Przykładowo klient może posiadać umowę, ale w tej umowie może być wskazane, ze algorytm jego rozliczania jest oparty o okresy pracy. W przypadku gdy taki klient nie ma planu projektu, ale ma zarejestrowane karty pracy RCP - świadczy to o pewnej niespójności warunków umowy z rzeczywistymi naliczeniami. Nie jest to błąd krytyczny jeśli system posiada wszystkie informacje do rozliczenia takiego klienta, ale zdecydowanie jest to sytuacja, która wymaga przynajmniej zweryfikowania.

Aby odróżnić błędy krytyczne od ostrzeżeń o potencjalnych błędach i niespójnościach informacji, wprowadziliśmy podział komunikatów na błędy i ostrzeżenia. Są sygnalizowane jak dotychczasowe błędy - ikoną trójkąta w wierszu pracownika czy projektu i wpisem w zakładce “błędy”. Ostrzeżenia nie blokują wystawienia faktury - warto jednak wcześniej wyjaśnić wskazane przez system nieprawidłowości i być może, w miarę możliwości, dokonać ich korekty. Nie jest to jednak konieczne.

Zmiana oznaczenia zakładki pracownicy w projekcie

Dostępne w module HR i projekty

W projektach pracowniczych, czyli tych, w których wybrano zarządzanie pracownikami, wraz z dodawaniem okresów pracy widoczna staje się zakładka o nazwie “Pracownicy”. Zakładka ta nie pokazuje wprost pracowników, a okresy pracy pracowników w projekcie. Dane pracownik, może w projekcie pracować wiele razy, w różnych okresach czy na różnych stanowiskach.

Dotychczas licznik w tytule zakładki “Pracownicy” pokazywał ilość okresów pracy, które były widoczne w tabeli w tej zakładce. Tym sposobem licznik pracowników wskazywał właściwie ilość okresów pracy, co było mylące. Skorygowaliśmy wskazanie licznika tak, by zgodnie z nazwą zakładki pokazywał ilość unikalnych pracowników skierowanych kiedykolwiek do projektu.

Pola dodatkowe dokumentów zależne od ich typu

Dostępne w module dokumenty

Możliwość dodawania dodatkowych pól do kontaktów czy pracowników, albo projektów, stanowi jeden z atutów systemu Atom ERP. Pozwala to na rozbudowę formularzy i gromadzenie dodatkowych danych.

Teraz ta funkcja jest dostępna także dla dokumentów - każdy typ dokumentu może posiadać dodatkowe atrybuty. Z wartości tych atrybutów można skorzystać chociażby na wydrukach tych dokumentów. Jeśli więc istnieje potrzeba zdefiniowania dodatkowych danych gromadzonych i drukowanych na dokumencie - prosimy o kontakt z wdrożeniowcami. Pomogą ustalić optymalne sposoby zbierania i wykorzystania dodatkowych danych.

Kolumna z podmiotem w operacji grupowej na dokumentach

Dostępne w module dokumenty

Operacje grupowe na dokumentach, taki jak grupowe pobieranie czy też grupowa zmiana statusów lub tagów wymagają, by w 1-szym kroku doprecyzować listę dokumentów, których operacja ma dotyczyć. Standardowo, widoczne są wszystkie te obiekty, które na wcześniejszym etapie, to jest w liście dokumentów, były widoczne przy aktualnych ustawieniach filtrów. Problem z tym krokiem polegał na tym, że wśród danych o dokumencie nie była widoczna jest z najważniejszych informacji - podmiot dokumentu. Stosowna kolumna została dodana do operacji grupowej, co ułatwi korzystanie z niej.

Wycofany symbol z typów dokumentów

Dostępne w module dokumenty

Informujemy, że z formularza edycji czy dodawania nowego typu dokumentu usunęliśmy atrybut “symbol”. Nie był on nigdzie dalej wykorzystywany, jedyne jego zastosowanie polegało na wyświetleniu go w liście typów dokumentów. Ponieważ typ dokumentu posiada pole na nazwę, dodatkowe oznaczenie symbolem nie było konieczne, a na dodatek było bardzo rzadko używane.

Korekta statusów wysyłania wiadomości SMS

Dostępne w module komunikacja

Ujednoliciliśmy zachowanie wiadomości e-mail i SMS w zakresie informowania o statusie wysyłki. Wprowadzone w poprzedniej wersji zmiany dotyczyły wiadomości e-mail - wraz z wysłaniem status wiadomości jest ustawiany na “wysyłanie”. Gdy wiadomość zostanie wysłana, etykieta statusu znika, a pojawia się jedynie wtedy, gdy wystąpił błąd wysyłki (wtedy też rejestrowana jest aktywność i możliwe jest otrzymanie powiadomienia. W poprzedniej wersji zmiany zostały w pełni wprowadzone dla wiadomości e-mail, a w obecnej rozszerzamy je także o wiadomości SMS.

Korekta statusu zatrudnienia w przypadku aneksowanych umów

Dostępne w module HR

System automatycznego wyliczania statusu zatrudnienia pracowników posiadał drobny błąd, który skutkował niemożnością wyliczenia statusu w przypadku, gdy pracownik posiadał umowę w trakcie aneksowania. Tzn. istniała umowa, ale została zaaneksowana, przy czym aneks był w statusie, który nie wpływa na status zatrudnienia. Czyli pierwotny dokument oznaczono już jako zaaneksowany, a nowy znajdował się np. w fazie szkicu.

Skorygowaliśmy błąd, w tym momencie nie wystarczy dodanie aneksu, by analizować nowszy dokument, aneks musi być w odpowiednim statusie. Jeśli aneks jest w statusie, który nie wpływa na status zatrudnienia, to taki aneks dla mechanizmu wyliczania aktualnego statusu jest niewidoczny (zgodnie z pierwotnymi założeniami)

Statusy pracowników zostały automatycznie zaktualizowane.

Grupowe dodawanie pracowników do projektu

Dostępne w module HR

Dodaliśmy z ta wersją dwie nowe operacje grupowe związane z pracownikami. W założeniu, obie mają pomóc w szybszym planowaniu pracy i prowadzeniu rekrutacji. Pierwsza z nich pozwala na grupowe przypisanie pracowników do projektu poprzez utworzenie dla wybranych pracowników okresów pracy.

Po wybraniu pracowników i rodzaju operacji należy wypełnić pola związane z tworzonym okresem pracy, czyli wskazać okres i projekt do którego pracownicy są kierowani.

Grupowe dodawanie pracowników do rekrutacji

Dostępne w module HR

Aby usprawnić rekrutacje, utworzyliśmy nową operację grupową, która pozwala dodać do rekrutacji grupę odfiltrowanych wcześniej istniejących pracowników. Mogą to być przykładowo pracownicy w statusie kandydata albo aktualnie nieprzydzielenie do projektów. Dzięki operacji grupowej wystarczy wskazać grupę pracowników i docelową rekrutację, a pracownicy zostaną do niej dodani i będzie można rozważać ich kandydaturę na określone stanowisko czy zlecenie.

Integracja z bankiem zdjęć 123RF

Dostępne w module e-commerce

Możemy to już ogłosić oficjalnie - Atom ERP w module e-commerce zapewnia integrację z bankiem zdjęć 123RF. W sklepach zarządzanych przez moduł e-commerce można więc sprzedawać produkty typu fototapety, obrazy, tkaniny itd w oparciu nie tylko o wzory z Adobe Stock, ale także ze strony 123RF. 123RF zapewnia niesamowite możliwości wyszukiwania i modyfikowania obrazów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, więc wiele wskazuje, że to początek ciekawej współpracy. Wkrótce na naszym blogu napiszemy więcej na ten temat.

Lepsze zarządzanie obrazami w kategoriach obrazowych

Dostępne w module e-commerce

Przy okazji wprowadzania obsługi drugiego banku zdjęć, a obsługujemy teraz zarówno 123RF jak i Adobe Stock, pojawiła się okazja do rozbudowy naszych mechanizmów zarządzania obrazami w kategoriach. Kategorie obrazowe gromadzą obrazy, na podstawie których sprzedawane są tworzone na zamówienie produkty. W naszej aplikacji zdjęcia mogą pochodzić z:

  • Adobe Stock
  • 123 RF
  • zasobów własnych

Dla klienta końcowego, na stronie sklepu, źródło zdjęcia nie ma znaczenia. Za to dla administratora sklepu owszem, a szczególnie ważne jest stworzenie i utrzymanie atrakcyjnych tematycznych kategorii, z autorskim doborem zdjęć. Dzięki naszemu systemowi można w dowolnej kategorii umieścić wyszukane zdjęcia z różnych źródeł.

Drobne udoskonalenia

  • Skorygowane błędne przekierowanie po tworzeniu obiektów powiązanych z pracownikiem - system przenosił od razu do listy tych obiektów w pracowniku, a nie do nowo utworzonego obiektu
  • Usunięcie wiązania ręcznie wprowadzanych dokumentów księgowych z płatnościami, co powodowało liczne nieporozumienia a przestało mieć zastosowanie
  • Zabezpieczenie koszyka zakupowego w e-commerce autorskimi zabezpieczeniami przed botami

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania