Co nowego w wersji 2.1

Gotowa jest wersja 2.1 systemu Atom ERP. Zawiera kilka nowych funkcjonalności, usprawnienia oraz korekty drobnych błędów. W artykule pełny opis zmian.

Co nowego w wersji 2.1

Gotowa jest wersja 2.1 systemu Atom ERP. Zawiera kilka nowych funkcjonalności, usprawnienia oraz korekty drobnych błędów. W artykule pełny opis zmian.

22.03.2023

Rozbudowa funkcjonalności modułu projektów

Dostępne w module projekty

W projektach zaszły pewne zmiany, część z nich to docelowe nowe funkcje, a niektóre pokażą swoje zastosowanie w kolejnej wersji. 

Po pierwsze - w formularzu tworzenia i edycji projektu pojawiło się nowe pole wyboru - dzięki niemu można będzie określić przeznaczenie projektu. Dotychczas głównym zastosowaniem projektów było zarządzanie pracownikami, dlatego wszystkie dotychczasowe projekty mają takie pole dostępne i domyślnie zaznaczone, nic się w nich z pozoru nie zmienia. W następnej wersji pojawi się druga opcja - “zarządzanie zadaniami”, po wybraniu której projekt zyska dodatkowe funkcjonalności związane z zarządzaniem zadaniami i milestoneami (krokami milowymi):

Zmiany mniej widoczne ale znacznie ważniejsze to m.in. konfigurowalne statusy projektu. Dotychczas były to aktywny i archiwalny. Od dziś mogą to być dowolne konfigurowalne statusy, z różnymi akcjami pomiędzy nimi. Nasi wdrożeniowcy jak zwykle służą pomocą. Aby skorzystać z nowych funkcji wystarczy zgłoszenie z informacją, jaki obieg projektu mamy skonfigurować.
Drugą zmianą jest rozbudowa projektów o możliwość tworzenia wydruków - funkcja dostępna już w kontaktach, zleceniach, zamówieniach i kilku innych miejscach, teraz jest dostępna także dla projektów. Można więc tworzyć szablony wydruków czy szablony e-maili dotyczące projektów.

Ostrzeżenia zamiast blokowania

Dostępne w module podstawowym

Wprowadziliśmy nowy rodzaj walidacji, czyli sprawdzania, czy dany obiekt jest poprawny i można go zapisać. Dotychczas funkcjonowały zasady, które musiały być spełnione, inaczej obiekt nie mógł być zapisany - takie błędy były wyświetlane na czerwono i wymagały reakcji. Część sprawdzeń nie ma jednak tak krytycznego charakteru, np. kwota do rozksięgowania nie musi pokrywać 1:1 wartości na fakturze, bo czasem przydane może być księgowanie w 2 parach. Aby pogodzić obydwa scenariusze, system pilnuje najbardziej typowego scenariusz, gdzie rozksięgowana ma być dokładnie kwota z dokumentu księgowanego, ale jednocześnie dopuszcza świadome odstępstwo od tej reguły.  

Gdy system trafi na taki niekrytyczny problem, wyświetli formularz ponownie, z pokazanym na żółto ostrzeżeniem. Można wtedy poprawić formularz, albo zatwierdzić, klikając w żółty przycisk zapisu. Mamy więc połączone ostrzeganie o potencjalnie niechcianych sytuacjach bez konsekwencji w postaci mniejszej elastyczności.

Te rozwiązanie w kolejnych wersjach będzie się coraz częściej pojawiało gdyż część istniejących wymogów zostanie sprowadzona do takiego poziomu ostrzeżenia.

Zarządzanie realizacją złożonego zamówienia

Dostępne w module e-commerce

Dotychczas moduł e-commerce pozwalał na zarządzanie zamówieniem jako całością - bez względu na to z ilu i jakich pozycji składało się to zamówienie. Teraz możliwe jest szczegółowe zarządzanie realizacją każdego z elementów zamówienia. W przypadku sklepów w których obsługa zamówienia sprowadza się do wyłącznie do kompletacji nie jest to istotne, ale tam, gdzie każdą pozycję zamówienia należy wyprodukować, często w wieloetapowym procesie, nowe narzędzia będą bardzo przydatne.

Zmiana minimalnej długości hasła użytkownika

Dostępne w module podstawowym

Nowo ustawione hasła muszą mieć przynajmniej 8 znaków - a my dodatkowo zalecamy, by używać w nich małych i dużych liter, cyfr i symboli. Dotychczasowe hasła działają bez zmian, ale jeśli ktoś jeszcze posiada 6 literowe, hasło powinien pomyśleć nad jego pilną zmianą.

Linkowanie do komentarzy

Dostępne w module podstawowym

Prowadząc dyskusje w wielu kartach czasem zachodzi potrzeba odwołania się do tematu poruszonego w innym miejscu, często w innym obiekcie. Klikając na datę publikacji komentarza do schowka zostanie skopiowany adres url prowadzący do aktualnej strony z dyskusją. Link ten przenosi wprost do wybranego komentarza.

Notatka dodawana podczas zmiany statusu prezentowana jako komentarz

Dostępne w module podstawowym

Dotychczas, podczas zmiany statusu, można było dodać prostą notatkę, a jej treść pojawiała się we wpisie aktywności jako fragment powiadomienia o zmianie statusu. Teraz notatki zostały nieco rozbudowane (przy ich dodawaniu można używać formatowania) a w przeglądzie aktywności są widoczne jako elementy dyskusji, na które można odpowiadać, które można zmieniać czy usuwać.

W dyskusjach i w innych edytowanych treściach można używać ikon emoji

Dostępne w module podstawowym

Przydatne w prowadzeniu dyskusji ikonki potrafią czasem wyrazić więcej niż słowa. Wystarczy je teraz wybrać z listy.

Zgłoszenia - pole edytowalne z widoku szczegółów

Dostępne w module kontroli jakości

W widoku szczegółów zgłoszenia pojawiło się nowe pole na uwagi (z możliwością wyświetlenia jako nowa kolumna w liście zgłoszeń). Zarówno nowe pole z uwagami jak i dwa inne pole, które wcześniej były dostępne tylko poprzez edycję, dostępne są jako edytowane wprost z prawej kolumny szczegółów. Te dwa pola to przydzielony i priorytet. Usprawnia to codzienną pracę z wieloma zgłoszeniami.

Raport urodzin - dodatkowe filtry

Dostępne w module podstawowym

W raporcie urodzin pojawiły się dodatkowe filtry na tagi oraz role kontaktu - teraz można wyszukać zbliżające się urodziny znacznie lepiej sprecyzowanej grupy kontaktów. 

Dokumenty magazynowe - lepsze wyszukiwanie towarów podczas tworzenia dokumentów

Dostępne w module magazynowym

Podczas tworzenia czy modyfikowania dokumentów magazynowych pomocą służy nowy komponent rozbudowanego pola wyboru - w tym przypadku towarów. Na liście, oprócz nazwy towaru widnieje jego numer oraz ilość - pokazane zgodnie z nowo wprowadzanymi standardami. Informacje dodatkowe, poza nazwą, są lekko wyszarzone i da się po nich wyszukiwać pozycje na liście.

Raporty transportu mają wybór analizy według daty utworzenia lub daty ostatniego rozładunku

Dostępne w module TLS

Dotychczas tylko w rozliczeniu transportów można było wskazywać, czy za podstawową datę system ma przyjmować datę złożenia zlecenia czy datę jego realizacji (datę ostatniego rozładunku). Teraz taki wybór jest też możliwy we wszystkich raportach związanych ze zleceniami transportowymi. Przy tej okazji poprawiliśmy także ich szybkość działania.

Panel "zadania" linkuje do odfiltrowanej listy zadań

Dostępne w module podstawowym

W widoku szczegółów wszystkich obiektów, w prawej kolumnie widoczny jest panel zadania. Panel ten pokazuje zadania niewykonane, inaczej szybko zapełniał by się mało przydatnymi informacjami archiwalnymi. Jednak czasem dostęp do tych archiwalnych zadań jest ważny, dlatego dodaliśmy link do nagłówka, od teraz nagłówek “zadania” prowadzi do listy zadań, z nałożonym filtrem na zadania związane z przeglądanym obiektem.

Lista stawek - nowe uprawnienia na różne typy stawek

Dostępne w module HR

W poprzednich wersjach wprowadziliśmy liczne rozbudowy listy stawek - oprócz stawek pracowniczy pojawiły się stawki dla klientów czy stawki delegacji krajowych. Pojawiła się zatem potrzeba dokładniejszego przydzielania uprawnień - nie każda osoba musi posiadać dostęp do wszystkich stawek. Wraz z tą wersją wprowadzona została możliwość rozbicia uprawnień na stawki pracownicze (w tym delegacyjne) i stawki klienckie.

Dokładniejsze informacje o korekcie faktury z rozliczenia

Dostępne w module HR

Rozliczenia pracownicze potrafią wyliczać także, jaką kwotą należy obciążyć klienta, za wykonaną przez pracownika pracę. Ma to szerokie zastosowanie w branżach delegujących pracowników do innych firm. Na podstawie takiego wyliczenia może powstać faktura, ale po wystawieniu faktury może się zdarzyć, że aktualne wyliczenie faktury jest inne, niż w dniu jej wystawienia. Rozliczenie potrafi o tym fakcie informować, a teraz robi to jeszcze lepiej, dokładnie pokazując z której pozycji wynika korekta i jaka jest jej nowa poprawna nie tylko wartość, ale i opis.

Konfigurowalna stopka wiadomości e-mail

Dostępne w module podstawowym

W danych użytkownika, w części dotyczącej własnej konfiguracji poczty, oprócz danych dostępowych do skrzynki pocztowej można skonfigurować własną stopkę, która zostanie dodane do wysyłanej wiadomości.

Więcej w bazie wiedzy:

- https://atomerp.pl/baza-wiedzy/indywidualne-konto-...
https://atomerp.pl/baza-wiedzy/konfiguracja-poczty...


Drobne udoskonalenia

  • Ulepszone wyszukiwanie treści CMS’owych w module e-commerce - nie tylko po kluczu, ale też po aktualnej wartości tłumaczenia
  • Moduł e-commerce został rozbudowany o powiązania z modułem wielofirmowym - zamówienia mogą być realizowane przez wiele firm
  • Naprawiony błąd uniemożliwiający wyszukiwanie użytkowników po nazwisku
  • W zgłoszeniach w module zarządzania jakością poprawione zostało wyszukiwanie w panelu powiązanych zgłoszeń - można ich szukać po nazwie, identyfikatorze a obok nazwy i ID wyświetlany jest także projekt, którego dotyczy zgłoszenie
  • Eksport dokumentów - poprawiony brak tłumaczenia w kolumnie z algorytmem wyliczania umów
  • Wielostronicowe faktury - na wydruku stopka z podsumowaniem nie jest powielana na każdej stronie, co mogło wprowadzać w błąd
  • Lepsze skalowanie obrazków wklejanych do dyskusji

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania