Co nowego w wersji 2.0

Gotowa jest wersja 2.0 systemu Atom ERP. Zawiera nowe funkcjonalności, usprawnienia oraz poprawki błędów. W artykule opis zmian.

Co nowego w wersji 2.0

Gotowa jest wersja 2.0 systemu Atom ERP. Zawiera nowe funkcjonalności, usprawnienia oraz poprawki błędów. W artykule opis zmian.

27.02.2023

W wersji tej, oprócz szeregu nowych funkcjonalności i poprawek błędów wymienionych poniżej, optymalizujemy architekturę całej aplikacji oraz aktualizujemy silnik oraz większość wykorzystywanych bibliotek. Uczyni to Atoma ERP łatwiejszym do wdrażania i dalszego rozwijania. Dodatkowo uzyskaliśmy także lekkie przyspieszenie całego środowiska.

W związku z tym postanowiliśmy przejść z numeracją wersji z 1.x na 2.x.

W najbliższych dniach będziemy przeprowadzać migrację aplikacji klientów.

Nowy moduł - e-commerce

Dostępne w module e-commerce

Do gamy modułów systemu Atom ERP dołączył nowy, przeznaczony do obsługi sprzedaży on-line. Pozwala, za pomocą systemu Atom, zarządzać nie tylko ofertą sklepu, ale wszystkimi elementami strony WWW sklepu jak i obsługiwać realizację zamówień. Więcej informacji o nowym module na stronie: https://atomerp.pl/moduly/e-commerce-sklep-internetowy

Dokumenty wymagane

Dostępne w module HR i dokumenty

Atom pozwala definiować dowolne własne typy dokumentów tak, by dopasować się w tym zakresie do indywidualnych potrzeb. Jeśli w powiązaniu z pracownikiem firma zbiera wiele różnych dokumentów, to typy dokumentów definiują zasady, na jakich te dokumenty są gromadzone (numeracja, generowanie z szablonu, wymagalność dat itp). Dotychczas nie było jednak sposobu, by określonym podmiotom (podmiotem może być np. kontakt, pracownik, itd) pilnować kompletności takiej dokumentacji. Załóżmy, że firmowe zasady wymagają, by pracownikom oczekującym na zatrudnienie skompletować zestaw kilku dokumentów, a tym już zatrudnionym, np. na umowie o pracę, utrzymywać aktualny inny zestaw dokumentów. Teraz można tego pilnować w Atomie ERP.

W definicji typu dokumentu pojawiła się nowa sekcja “wymagany dla podmiotu”. Jeśli podmiotem jest pracownik, poniżej można znaleźć kryteria, dla jakiego pracownika ten dokument jest wymagany. Dokument będzie wymagany, jeśli zostaną przez podmiot (w przykładzie przez pracownika) spełnione wszystkie zapisane warunki. Załóżmy definicję nowego typu dokumentu wg przykładu:

Nowy raport pozwala zobaczyć (jak na przykładzie z powyższego zrzutu ekranu) którzy pracownicy biurowi, zatrudnieni lub z podpisaną ale jeszcze nie obowiązującą umową) jakich dokumentów potrzebują.

Więcej informacji o tej funkcjonalności można znaleźć w naszej bazie wiedzy.

Delegacje

Dostępne w module HR

Dotychczas w systemie funkcjonowały dokumenty oddelegowań. Ich zastosowaniem było informowanie pracownika o dacie i celu wyjazdu służbowego. Taki wyjazd nie zawsze oznacza, że jest to delegacja w rozumieniu prawa (do tego potrzeba odpowiedniej formy zatrudnienia, wyjazdu poza miasto siedziby firmy i kilku innych aspektów). Pojawiła się jednak potrzeba zbierania informacji o tym, czy w danym czasie pracownik był na delegacji. W oddelegowaniu pojawił się nowy atrybut, oznaczony “delegacja”, wraz z adnotacją, że jego zaznaczenie spowoduje naliczenie stawek dziennych w rozliczeniu.

Dzięki informacji o tym, że dany pracownik w czasie oddelegowania był na formalnej delegacji, system może w rozliczeniu wyliczyć nowe wartości, jak:

 • ilość godzin w delegacji w rozliczanym miesiącu
 • okresy dat w delegacji
 • szacunkowy zarobek z tytułu diet

Rozliczenie zbiera dane z w.w. źródeł i wylicza jego kwotowy odpowiednik. Przeliczenie dni w delegacji na wartość zarobku następuje w oparciu o stawkę diety.

Więcej informacji o tej funkcjonalności można znaleźć w naszej bazie wiedzy.

Menu akcji kontekstowych

Dostępne w module podstawowym

Rozpoczynamy sukcesywne wprowadzanie menu akcji w obiekcie. Dotychczas wiele możliwych akcji, związanych z obiektem, np. dodanie powiązanego dokumentu czy rezerwacji było porozrzucane po różnych zakładkach. Aby dodać dokument pracownikowi, należało najpierw wejść w pracownika, potem w jego dokumenty a tam wybrać przycisk z symbolem plus aby dodać kontekstowo dokument. Postanowiliśmy usunąć przycisk dodawania z zakładek, a to po to, by zakładkę można było ukryć, gdy nie zawiera danych. Dotychczas, nawet nowy pracownik miał od razu wiele zakładek, mimo że pustych. Teraz możemy ukryć puste zakładki jak towary czy rezerwacje, jeśli pracownik takich nie posiada, a przy tym nie utrudniamy dodawania przydziałów czy rezerwacji, a nawet je przyspieszamy.

Kolorystyka filtrów

Dostępne w module podstawowym

Zmieniliśmy kolorystykę filtrów i pól typu “szybka edycja” - dotychczas etykiety tych elementów miały kolor czerwony, a dążymy do tego, by kolor był zawsze nośnikiem informacji (czerwony - wymaga uwagi), co w tym przypadku nie było spełnione. Teraz filtry są szare, neutralne w przekazie.

Było:

Jest:

Grupowe pobieranie dokumentów

Dostępne w module podstawowym

W widoku listy dokumentów dodana została nowa operacja grupowa - pobieranie wielu dokumentów. Za jednym razem, pobrany zostanie plik archiwum ZIP zawierający wydruki wszystkich odfiltrowanych a potem wybranych do operacji dokumentów.

Pliki w archiwum otrzymują nazwy zbudowane z następujących cech:

 • typ dokumentu, np. “Umowa o pracę”
 • numeru
 • wystawcy (tylko, gdy aktywny moduł wielofirmowy)
 • podmiotu, np. imienia i nazwiska pracownika
 • daty ważności dokumentu (o ile podana)

Do archiwum jest pobierany plik (np. skan podpisanej wersja umowy itp) a jeśli dokument nie posiada wgranego pliku, to system używa przypisanego szablonu do wygenerowania wydruku.

Grupowe pobieranie dokumentów pracowniczych

Dostępne w module HR

Wraz z nową, opisaną wcześniej funkcją pobierania grupowego dokumentów wprowadzona zostały podobna operacja, w której kontekstem jest lista pracowników lub okresów pracy (ponieważ ta lista posiada filtr projektu). Grupowe pobieranie dokumentów pracownika sprowadza się do wybrania do operacji pracowników (wprost, lub ich okresów pracy) i określenia jakie typy dokumentów mają zostać zrzucone do archiwum.

W przypadku pracowników, operacja posiada dodatkową, względem eksportu dokumentów, funkcjonalność dołączania zdjęć pracowników. Jest to częsta potrzeba np. podczas kompletowania dokumentów jakie należy wysłać wraz z pracownikiem podczas jego oddelegowywania.

W rezultacie operacji, otrzymamy plik archiwum ZIP z plikami zbudowanymi tak, jak opisano wcześniej przy okazji operacji grupowego pobierania dokumentów.

Grupowa operacja zmiany statusu

Dostępne w module podstawowym

We wszystkich widokach list, na których pokazywane są obiekty o konfigurowalnej liście statusów, dodaliśmy operację grupowej zmiany statusu. Operacja działa na dowolnej liście obiektów, nie ma potrzeby, by wszystkie wybrane do operacji grupowej obiekty miały ten sam status

Więcej na ten temat w specjalnym wpisie w naszej bazie wiedzy.

Noty korygujące - obsługa szablonów wydruków i korespondencji

Dostępne w module podstawowym

Dodano możliwość obsługi edytowalnych szablonów zarówno do tworzenia not (wydruków) jak i ich wysłania na e-mail z karty przeglądu. Dotychczasowy, zaszyty na stałe szablon jest teraz dostępny edytowalny.

Widok listy użytkowników - nowe filtry

Dostępne w module podstawowym

Na liście użytkowników dodano filtry na aktywnych lub zablokowanych użytkowników. Dzięki temu łatwiej znaleźć osoby z zablokowanym logowaniem, np. z powodu przekroczenia limitu nieudanych prób. Odblokowanie takiego użytkownika jest możliwe z menu kontekstowego, dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem na odpowiedniej pozycji listy.

Użytkownik może samodzielnie ustawiać sobie awatara

Dostępne w module podstawowym

Awatar jest widoczny przy komentarzach na karcie przeglądu. Wgrywanie zdjęcia odbywa się z pozycji “edytuj dane” dostępnej obok awatara domyślnego na górnej belce (należy kliknąć w wypisaną obok nazwę użytkownika)

Faktury - wystawianie duplikatu

Dostępne w module podstawowym

Wcześniej służył temu dedykowany przycisk w nagłówku widoku faktury, teraz opcja duplikowania jest przeniesiona do menu akcji, które znajduje się w tym samym miejscu, ale może odpowiadać za większą ilość akcji.

Dodatkowo, wystawianie duplikatu faktury jest teraz możliwe także z widoku listy faktur, z menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem na fakturze na liście wyników wyszukiwania.

Rekrutacje - bardziej funkcjonalne widoki

Dostępne w module HR

Moduł rekrutacji przeszedł mały face lifting - pojawiły się dodatkowe filtry, więcej danych, lepsze sortowanie.

Raport Rozliczenia projektów - odfiltrowywanie archiwalnych projektów

Dostępne w module projekty

Przydatna funkcjonalność dla klientów, u których istnieje wiele archiwalnych projektów - raport rozliczenia projektów może teraz pokazywać wyliczenia dla wszystkich lub tylko aktywnych czy archiwalnych projektów, co ułatwia analizę danych dzięki zmniejszeniu liczby rekordów pozbawionych znaczenia.

Usprawnienia w edycji szablonów wydruków z metatagami blokowymi w liquid

Dostępne w module podstawowym

Nasz edytor wizualny (WYSIWYG) pokazuje teraz podczas edycji szablonów (np. podczas edycji szablonu na potrzeby nowego dokumentu) także tagi blokowe, które wcześniej były ukryte. Pozwala to lepiej zrozumieć co dzieje się w szablonie. Nowe tagi kolorowane są na czerwono.

Dokumenty - filtry dotyczące aneksów

Dostępne w module podstawowym

W widoku listy dokumentów pojawiły się dwa nowe filtry. Filtr “aneksowany” ogranicza wyniki do tych dokumentów, do których wystawiono aneks. Filtr “aneks” pokazuje z koeli wyłącznie dokumenty, które są aneksami. O tym, czy dokument może posiadać aneksy decydują ustawienia typu dokumentu.

Dzięki temu, w połączeniu z filtrami na daty obowiązywania, można teraz wyszukać te dokumenty, które się w danym okresie zakończyły, ale nie zostały do nich dodane aneksy. Tym sposobem można odfiltrować umowy wygasłe, ale kontynuowane w aneksie, od tych faktycznie zakończonych, które już nie były aneksowane.

Wydruki związane z wypłatami

Dostępne w module HR

W widoku listy wypłat, w module HR, pojawiła się możliwość definiowania szablonów wydruków. Z jednym dokumentem wypłaty można powiązać wiele szablonów, każdy jednak dotyczy wszystkich pozycji na liście wypłat. Można więc zaprojektować szablon wydruk w postaci tabeli z listą wypłat i miejscami np. na podpisy, można także zaprojektować wydruk, gdzie na jednej stronie znajdą się dane jednego pracownika i jego wypłaty.

Przycisk z ikoną wydruku pojawia się wtedy, gdy w systemie są zdefiniowane szablony wydruków powiązane z wypłatami. Nasi wdrożeniowcy pomogą je przygotować.

Reorganizacja ustawień i pomocy

Dostępne w module podstawowym

Dotychczas przyciski kierujące do pomocy i ustawień były zlokalizowane w głównym menu po lewej stronie. W nowej wersji, obydwie ikony trafiły na górną belkę, obok powiadomień, spraw czy przycisku wylogowywania. Prz tej okazji pogrupowaliśmy stronę ustawień, zgodnie z modułami, których te ustawienia dotyczą.

Dodatkowo, zaczynamy wprowadzać pomoc kontekstową, tzn w niektórych widokach znajdziecie odwołania do pomocy dotyczącej aktualnego obiektu czy też listy obiektów.

Eksport listy płatności do faktur - dodatkowa kolumna

Dostępne w module podstawowym

Dodaliśmy dodatkową kolumnę w eksporcie płatności - typ powiązanej faktury (np. zaliczka, korekta, dokument wewnętrzny, marża czy zwykła faktura VAT)

Nowe zakładki: towary i rezerwacje w karcie pracownika

Dostępne w modulHRmagazynzasoby

Dla klientów korzystających z modułów magazynu czy zasobów dodaliśmy dodatkową integrację z modułem HR, polegającą na wyświetlaniu kontekstowym powiązanych z pracownikiem danych z tych modułów. Od teraz, na karcie pracownika mogą pojawić się dwie nowe zakładki: towary i zasoby. Zakładki pojawiają się wtedy, gdy są jakieś dane do wyświetlenia, tzn tylko wtedy, gdy pracownik posiada rezerwacje na zasoby lub przydziały magazynowe.

Warto wspomnieć o ogólnej zmianie, która weszła wraz z tą wersją, że usuwamy przyciski funkcyjne typu “dodaj dokument” z zakładki dokumenty, a umieszczamy je w menu z 3 krokami na górze karty. Dzięki temu karty mogą być ukryte, gdy nie ma co w nich pokazać, a przy tym nie tracimy możliwości szybkiego, kontekstowego, dodawania danych.

Pracownicy - nowy filtr na firmę

Dostępne w module HR

Z pracownikiem można powiązać jego pracodawcę, bo nie wszyscy pracownicy są zatrudnieni w naszej firmie - np. pracownicy zewnętrzni, wynajęci z innych firm. W widoku listy pracowników brakowało dotychczas filtra, który pozwolił by wyszukać osoby powiązane z takimi firmami.

Okresy pracy - nowy filtr na archiwalne czy przyszłe okresy

Dostępne w module HR

Na liście okresów pracy dodany został filtr, występujący już w innych widokacj, a pomagający tworzyć zapisywalne zestawy filtrów tam, gdzie znaczenie ma data. Zawsze można użyć filtrów na początek i koniec okresu, aby wyfiltrować dane z dowolnego dnia, tygodnia czy miesiąca, ale wymaga to kilku kliknięć a co gorsza, taki zestaw filtrów nie nadaje się do zapisania - daty także są zapisywane, a więc ponowne użycie tych samych ustawień filtrów np. za tydzień wydaje się mało prawdopodobne. Z pomocą przychodzi filtr “status”, który pozwala znaleźć te okresy, które trwają, zakończyły się lub jeszcze się nie zaczęły.

Umowa z pracownikiem - nowe atrybut typu umowy

Dostępne w module HR

Dodaliśmy do atrybutów związanych z umowami pracowniczymi opcję wyboru, jaki charakter ma dana umowa. Do wyboru jest umowa o pracę, zlecenie, o dzieło czy B2B. ma to na celu usprawnienie gromadzenia danych, ale na tą chwilę nie wpływa na żadne wyliczenia systemu. Rozliczanie umów traktuje wszystkie umowy jednakowo - wylicza dla nich wartości wynagrodzeń zależne od atrybutów kwotowych umowy. Jest to alternatywa dla tagowania czy opierania się na filtrze szablonu, ale z czasem system zacznie w różnych miejscach wykorzystywać tą informację.

Pracownicy - status zatrudnienia zależy od umów

Dostępne w module HR

Dodaliśmy funkcjonalność, która pozwala na podstawie istnienia umów o pracę wyliczać aktualny status zatrudnienia pracownika.

Informacje o statusie zatrudnienia są widoczne w nowym panelu na karcie pracownika oraz w nowej kolumnie na liście pracowników. Lista pracowników posiada nowy filtr, który pozwala szukać pracowników wg statusu zatrudnienia.

Jeżeli dotychczasowy zakres statusów pracownika pokrywał się z danymi, które teraz wyliczane są automatycznie, warto go zrewidować, by nie dochodziło do rozbieżności między statusem automatycznym a ręcznym. Nasi wdrożeniowcy służą pomocą.

Więcej informacji o tej funkcjonalności można znaleźć w naszej bazie wiedzy.

Operacja grupowego tagowania

Dostępne w module podstawowym

Dotychczas operacja grupowego tagowania była dostępna tylko dla kontaktów. Teraz jest dostępna dla wszystkich obiektów, które posiadają możliwość tagowania. W operacji można wskazać jakie tagi mają zostać dodane a jakie usunięte. Oczywiście tam, gdzie obiekt posiadał już taki tag, tag nie będzie zdublowany. Jeśli obiekt nie posiada tagu usuwanego, także nic się nie stanie. Po operacji wszystkie wybrane do niej obiekty będą posiadały wskazany tag do dodania, a żadne z nich nie będzie miał tagu, który miał być usunięty.

Poprawiona ścieżka nawigacji w widoku konta księgowego

Dostępne w module finanse i księgowość

W nagłówku widoku szczegółowego konta księgowego widnieje teraz cała struktura nadrzędnych kont.

Pracownicy z niezerowym bilansem konta księgowego w rozliczeniu

Dostępne w module HR

Dotychczas do rozliczenia za dany miesiąc zaciągani byli nie tylko ci, którzy w danym miesiącu mieli aktywną umowę, okres pracy czy posiadali wpis na karcie pracy, ale także osoby z niezerowym bilansem konta księgowego. Chodziło o osoby które zakończyły pracę w poprzednich okresach, ale nadal nie były w pełni rozliczone. Teraz, o tym czy takich pracowników należy uwzględniać czy nie można zadecydować na poziomie konfiguracji aplikacji. Nasi wdrożeniowcy mogą dla Was wyłączyć dodawanie pracowników z niezerowym bilansem (i niczym więcej) do rozliczenia.

Blokowanie pracowników do rozliczenia

Dostępne w module HR

Czasem pojawia się potrzeba zablokowania rozliczanie niektórych pracowników. Dokładniej, to wstrzymania im wypłat. Takim przypadkiem może być konieczność kontaktu z firmą / rozliczenia się z zaliczek czy inna sytuacja. Aby obsłużyć takie przypadki, można tak skonfigurować statusy pracownika, by można było przełączyć pracownika w status, w którym nie jest on rozliczany. A dokładniej nie jest on uwzględniany w wypłatach z rozliczenia aż do czasu, gdy zostanie odblokowany. Statusy pracowników czy dokumentów są konfigurowalne przez wdrożeniowców, jeśli chcecie skorzystać z tej funkcjonalności, prosimy o kontakt.

Pracownicy firm zewnętrznych w rozliczeniu

Dostępne w module HR

Kiedy firma korzysta z pracowników dostarczonych w ramach obsługi outsourcingowej sytuacja związana z umowami firma-pracownik jest nieco skomplikowana. Założenie, że każdy pracownik posiada umowę z firmą jest w takim przypadku nieuprawnione. W tym celu, w okresach pracy, można zaznaczyć atrybut “pracownik zewnętrzny”. Rozliczenie pracowników (a także klientów) nie będzie w takim przypadku wymagać istnienia umowy o pracę.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że stanowisko pracy, do rozliczenia z klientem (zafakturowania) to te, ustawione w okresie pracy. Aby uniknąć nieporozumień, dotychczasowy atrybut “stanowisko” w pracowniku przemianowaliśmy na “zawód”. Czyli stanowisko określone w pracowniku to zawód wyuczony czy stanowisko na jakim optymalnie pracownik powinien pracować, a to na jakim finalnie pracuje określa stanowisko w okresie pracy.

Więcej informacji o tej funkcjonalności można znaleźć w naszej bazie wiedzy.

Okresy pracy - operacja grupowego dodawania lub zakańczania okresów

Dostępne w module HR

Dodaliśmy dwie nowe operacje grupowe w widoku listy okresów pracy. Są to operacja grupowego dodawania nowych okresów oraz grupowego zakańczania. Obydwie mają na celu usprawnienie pracy z okresami pracy. 

Rozliczenie - wypłata z wybranego importu

Dostępne w module HR

Wypłaty z rozliczenia można było dokonywać dotychczas na 3 sposoby - podstawowe / specjalne / z bilansu. Teraz można utworzyć wypłaty na podstawie wskazanego importu. Podczas importowania wartości do rozliczenia można importowi nadać nazwę, a jeśli się tego nie zrobi, zostanie ustawiona automatyczna nazwa na podstawie daty i godziny importu i jego typu. Po tej nazwie można później wybrać import, jeśli zdecydujemy się na wypłatę tylko na jego podstawie.

Domyślny algorytm rozliczania umów pracowniczych

Dostępne w module HR

Dotychczas, podczas dodawania nowej umowy z pracownikiem, należało ręcznie określić tzw. “algorytm rozliczania” umowy, który wpływał na widoczność specyficznych atrybutów w formularzu umowy. Teraz można skonfigurować na poziomie aplikacji domyślnie zaznaczony wybór. Dzięki temu, atrybuty są widoczne od wejścia w formularzu dodawania faktury. Aby tak skonfigurować aplikację, prosimy o kontakt z wdrożeniowcem poprzez zgłoszenie w systemie supportu.

Dodatkowe informacje w filtrach i listach wyboru

Dostępne w module podstawowym

Wprowadzamy powoli nowy standard wypisywania i wyszukiwania danych w filtrach i listach rozwijanych. Tam, gdzie zachodzi możliwość pojawienia się problemu w odróżnieniu kilku rekordów, np. kilku pracowników o tym samym imieniu i nazwisku, wprowadzamy dodatkowe, lekko wyszarzone informacje o ID a czasem np. roli (w kontaktach). Dzięki temu wyszukiwanie właściwych danych jest prostsze.

Zmiana ta pomaga także w przypadkach, gdy nazwa, która dotychczas była przedmiotem wyszukiwania, jest trudna do zapamiętania/wymówienia. Bywa tak np. z zagranicznymi nazwiskami - wtedy wystarczy zapamiętać ID kontaktu do wyszukania, i wyszukać pracownika po jego identyfikatorze, a nie nazwisku.

Projekt - aktualne obłożenie w widoku szczegółowym projektu

Dostępne w module HR

W panelu ze szczegółami na karcie projektu, pokazywana jest informacja o aktualnym na daną chwilę obłożeniu projektu pracownikami. Pełna informacja i zmiany obłożenia w kolejnych dniach są nadal widoczne w zakładce “harmonogram”, ale obłożenie bieżące jest teraz szybciej dostępne

Nowe typy atrybutów dodatkowych konfigurowalne dla aplikacji

Dostępne w module podstawowym

Konfigurowalne atrybuty dodatkowe są możliwe do dodania w dokumentach czy kontaktach, a w razie potrzeby także w innych obiektach. Ciągle rozbudowujemy zakres danych, jakie można za ich pomocą zbierać. Dotychczas można było skonfigurować, by np. pracownik fizyczny miał dodatkowe atrybuty na rozmiar kasku czy obuwia, opiekunka mogła mieć do wyboru kwalifikacje czy choroby z którymi sobie radziła, możliwe było też zbieranie dowolnych plików. Teraz doszła możliwość zbierania dodatkowych zdjęć/materiałów graficznych. Choć tego typu rzeczy najlepiej magazynować w załącznikach do obiektu, to czasem może zajść potrzeba używania takich zdjęć np. w szablonach wydruków. Powiedzmy że w wydruku kartoteki osobowej pracownika potrzebne są rzuty z boku, z przodu i całej sylwetki - wtedy możemy dołożyć stosowne atrybuty dodatkowe.

Atrybuty dodatkowe służą rozbudowie podstawowego zestawu atrybutów i są dodawane przez naszych wdrożeniowców.

Opis na karcie przeglądu - interes, sprawa

Dostępne w module podstawowym i CRM

W tych obiektach, w których opis ma kluczowe znaczenie, wprowadzamy małą reorganizację zakładki “przegląd”. Dotychczas, w widokach szczegółów sprawy czy interesu w module CRM stosowaliśmy dwie zakładki - “opis” oraz “przegląd”. Udało nam się jednak wypracować lepsze rozwiązanie, w którym opis jest widoczny na górze zakładki przegląd, ponad komentarzami. Widok ten testowaliśmy wcześniej w naszym module zgłoszeń, więc wielu z Was zapewne go zna. Teraz wdrażamy go we wspomnianych sprawach oraz w interesach modułu CRM.

Wyszukiwanie po atrybucie “uwagi”

Dostępne w module podstawowym

Od poprzedniej wersji sukcesywnie dodajemy w niektórych widokach list kolumnę “uwagi”, pokazującą treść z pola szybkiej edycji (czyli takiego, którego można zmieniać w widoku szczegółów, bez wchodzenia do widoku edycji). Tam, gdzie takie atrybuty i kolumny są dostępne, tam też możliwe jest wyszukiwanie słowne po ich zawartości.

Import arkusza godzinowego lub zadaniowego w kartach pracy

Dostępne w module HR

W kartach pracy można dokonać importu z pliku excela - zarówno arkusza godzinowego jak i zadaniowego. Przykład umieszczony w aplikacji pokazuje format danych.

Import stawek

Dostępne w module HR

W widoku listy stawek obsługujemy teraz import z pliku z xlsx. Można tym sposobem wgrywać stawki pracownicze albo klienckie.

Drobne udoskonalenia

 • Sprawy - poprawiony zły link w widoku listy spraw, w kolumnie dotyczy.
 • Karty pracy zadaniowe - usprawnienie wyświetlania dużych kart pracy (lepszy układ na ekranie).
 • Przesyłki pocztowe - zmiana nazwy akcji z “opłać” na “zatwierdź i opłać” co lepiej odzwierciedla fakt, że w wyniku operacji zmienia się stan przesyłki na zatwierdzony.
 • Kontakty - zmiana nazwy atrybutu “status finansowy” na “weryfikacja kontrahenta”, ponieważ weryfikacja nie musi się ograniczać do aspektów finansowych, ale także np. ubezpieczeniowych czy prawnych.
 • Oceny - korekta opisu skali ocen - dotychczas opis wskazywał, że skala ocen jest od 0 do 5, co mogło wprowadzać w błąd, ponieważ faktyczna skala ocen wynosi od 0.5 do 5. Wartość 0 jest traktowana jako brak oceny, a to nie jest tożsame z oceną 0 w zakresie wyliczania średniej. Czyli, jeśli ocenimy np. pracownika 5, 0, i 3 gwiazdkami, to średnia wyniesie 4 z 2 ocen, jeśli jednak wybierzemy 5, 0.5 i 3 gwiazdki, to średnia wyniesie 2.83 (czyli 3 gwiazdki).
 • Pracownicy - rozbudowana warunku, kiedy usunięcie pracownika nie jest możliwe (niezależnie od konfiguracji statusów). Dotychczas zablokowane było usuwanie pracowników z dodanymi dokumentami, a po zmianie także z dodanymi okresami pracy.
 • Zmiana nazw zakładki “przydziały” w widoku szczegółowym projektu na “pracownicy”, a w widoku szczegółowym pracownika na “towary”, istniejąca zbieżność nazw powodowała zamieszanie wśród użytkowników obu modułów: HR i magazynowego.
 • W szablonie ankiety atrybut “kontekst ankiety” jest teraz na początku formularza, a był na końcu.
 • Nowe filtry - filtr na kraj w projekcie i kontakcie.
 • Raport reklamacji, który dotychczas był widoczny w menu jakość, trafił do pozostałych raportów (pozycja “raport” w menu, sekcja “jakość”).
 • Rekrutacje - w widoku szczegółowym nie było widać wszystkich danych, które gromadził formularz edycji rekrutacji.
 • Drobne korekty nazewnictwa kart przeglądarki w widokach związanych z fakturami czy cashflow.
 • Lepiej dobrana do zawartości szerokość kolumn w widoku konta księgowego.
 • Lepiej dobrana do zawartości szerokość kolumn w zakładce kont bankowych w kontaktach (pracownikach)
 • Duplikowanie faktury nie powiela już numeru faktury wyjściowej
 • Nowy typ adresu - miejsce zamieszkania (to nie to samo co pobytu czy zameldowania), więc od teraz można je rozróżniać.
 • Dodano wyszukiwanie dokumentów słownie po typie dokumentu. Wpisując “umowa” znajdzie m.in te dokumenty, które w nazwie typu dokumentu mają podaną frazę, czyli np “umowa zlecenie”, “umowa o dzieło”.
 • Pracownik - zmiana nazwy atrybutu “narodowość” na “obywatelstwo”.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania