Co nowego w wersji 1.13

Kolejna duża wersja Atom ERP, wersja 1.13, zawiera nowe funkcjonalności, usprawnienia oraz poprawki błędów. W artykule opis zmian.

Co nowego w wersji 1.13

Kolejna duża wersja Atom ERP, wersja 1.13, zawiera nowe funkcjonalności, usprawnienia oraz poprawki błędów. W artykule opis zmian.

29.04.2022

Kolejna duża wersja Atom ERP, wersja 1.13, zawiera nowe funkcjonalności, usprawnienia oraz poprawki błędów. Poniżej opis zmian:

Cenniki do umów

Dostępne w module dokumenty

Aby umożliwić dużo bardziej elastyczne i wygodne automatyczne rozliczenia z klientami, wprowadziliśmy cenniki do umów.

Możliwe jest zdefiniowanie dowolnej liczby cenników (ogólnych, z rabatem, per grupa klientów, czy nawet per klient), z których każdy posiadać może dowolną liczbę pozycji - usług świadczonych klientom na podstawie umowy.

W umowie z klientem wybrać można cennik oraz, jeszcze na poziomie samej umowy, doprecyzować ceny usług w nim zdefiniowanych, bądź przyjąć wprost te z cennika. Tym sposobem wskazujemy katalog usług (oraz cen), które w ramach tej umowy mogą zostać rozliczone.

Przed rozliczeniem musimy jeszcze określić jakie usługi, w jakich ilościach w danym, rozliczanym okresie mają zostać z klientem rozliczone (w ramach rozliczania jego umowy). Służy do tego dokument rozliczeniowy. Aktualnie obsługujemy tylko jeden rodzaj dokumentu rozliczeniowego - dokument oddelegowania.
Podczas uzupełniania dokumentu oddelegowania pracownika (do pracy dla klienta), określić należy, które pozycje, w jakich ilościach mają zostać klientowi automatycznie, podczas rozliczenia naliczone.

Zakładki z fakturami oraz dokumentami w widoku szczegółowym kontaktu

Dostępne w module bazowym 

Dodatkowe zakładki wyświetlane są tylko wtedy, gdy istnieją jakieś powiązane z kontaktem dokumenty lub faktury.

Raport lokalizacji kontaktów

Dostępne w module bazowym

Dodaliśmy nowy raport prezentujący ilość kontaktów w krajach/województwach (na podstawie ich adresów dodanych w systemie).
Dostępny jest w menu raporty, w grupie raportów Kontakty / HR

Załączniki w szablonach wiadomości email

Dostępne w module komunikacja

Przy definiowaniu szablonu wiadomości email można teraz dodać dowolną liczbę załączników, które będą automatycznie sugerowane do dołączenia przy każdym wysyłaniu wiadomości email z użyciem tego szablonu.

Wielojęzyczne akceptowanie dokumentu online

Dostępne w module dokumenty

Akceptowanie dokumentów online możliwe jest od teraz także w języku angielskim i niemieckim.

Zakładki z rozliczeniem w widoku szczegółowym pracownika

W widoku szczegółowym pracownika pokazywana jest zakładka z ostatnimi rozliczeniami pracownika (gdy takie istnieją).

Usprawnienie pracy z oddelegowaniami

Dostępne w module HR

Dotychczas przy wyborze podstawy dla dokumentu oddelegowania konieczne było wyszukanie odpowiedniego okresu pracy spośród wszystkich dostępnych.

Wprowadziliśmy więc dodatkowo konieczność określenia najpierw kontaktu (pracownika), by następnie dostępny wybór okresów pracy ograniczone został tylko do tych dotyczących wybranego powyżej pracownika.

W widoku listy okresów pracy dodaliśmy kolumnę z informacji (numer, status transportu, tagi) o oddelegowaniu związanym z danym okresem.

Usprawnienie usuwania zaimportowanych do rozliczenia danych z wynagrodzeniami pracowników

Dane o wynagrodzeniach pracowników zaimportowane do rozliczenia mogą być teraz wybiórczo (na podstawie czasu zaimportowania) usuwane. Wybierając pozycję “Usuń zaimportowane” z menu rozliczenia, możemy wskazać konkretny zestaw do usunięcia

Pogrupowanie raportów

Aby ułatwić pracę z raportami, pogrupowaliśmy je wg obszaru systemu, którego dotyczą. Łatwiej będzie się tam teraz odnaleźć, zwłaszcza, że mamy w planie systematyczne dodawanie kolejnych raportów.

Dodatkowe pole uwag

Wprowadziliśmy w systemie dla kontaktów, projektów, dokumentów, faktury oraz interesów pole dowolne uwagi, którego celem jest przechowywania krótkich (ograniczenie długości do 250 znaków), tymczasowych i łatwych do edycji (edycji z widoku szczegółowego bez konieczności otwierania pełnego formularza) informacji.

Dodatkowo zawartość tego pola wyświetlić możemy w widoku listy wspomnianych wyżej rejestrów oraz uwzględniać przy wyszukiwaniu rekordów listy.

Reorganizacja dat związanych z dokumentami

Dodaliśmy osobną kolumnę na datę dokumentu, która to data dotychczas prezentowana była w kolumnie z ważnością/obowiązywaniem dokumentu, wprowadzając tym samym możliwość sortowania bezpośrednio po tej dacie.

Kolumna ta może zostać uaktywniona w razie potrzeby za pomocą odpowiedniej konfiguracji.

Uporządkowaliśmy także nazewnictwo dat związanych z dokumentami - ważność (ważny od, ważny do) zdecydowaliśmy od teraz określać jako obowiązywanie (obowiązuje od, obowiązuje do).

Uporządkowane blokowanie oraz deaktywacja użytkowników

Przeprojektowaliśmy interfejs w zakresie deaktywacji oraz odblokowywania (gdy zostało za) konta użytkownika oraz .
Z sytuacją deaktywacji mamy do czynienia, gdy konto nie ma być używane (i zliczane do limitu użytkowników w systemie). Deaktywować (a także z powrotem aktytować) konto możemy z formularza edycji użytkownika.

Odblokowywania związane jest z zawieszeniem dostępu do konta po kilkukrotnych błędnych próbach logowania. Konto użytkownika odblokować można z menu akcji w listy użytkowników, gdy dany użytkownik posiada status zablokowanego.


Możliwość kopiowania treści dymków informacyjnych

Dymki informacyjne skonfigurowaliśmy tak, aby było możliwe zaznaczenie i skopiowanie z nich treści

Możliwość edycja rozrachunków z klientem po wystawieniu faktury

Aby możliwa była edycja rozrachunków będących podstawą faktury, należy fakturę przełączyć do statusu szkic

Możliwość konfiguracji kolejności jednostek miary

Jednostki miary używane w wielu miejscach systemu (np. na pozycjach faktur, zleceń, dokumentów magazynowych) można od teraz ułożyć w dowolnej, preferowanej kolejności.

Rozbudowa eksportu rozliczenia

Do eksportu rozliczenia dodaliśmy dodatkowe informacje, m.in.:
 • arkusz ze szczegółowym rozliczeniem pośredników (dla rozliczenia typu pracowniczego)
 • kolumna z czasem pracy pracownika (godziny pracy RCP, lub dni pracy z umów i okresów pracy - w zależności od charakteru pracy)

Domyślny termin płatności faktury

Wprowadzenie możliwości ustawienia terminu płatności faktur wystawianych automatycznie w module cyklicznego rozliczenia oraz sugerowanie terminu dla tych faktur wystawianych ręcznie.

Optymalizacja rozliczenia TLS

Podczas rutynowego monitorowania pracy systemu, zauważyliśmy, że rozliczenie transportu/spedycji działa zbyt wolno (w niektórych przypadkach opóźnienia w prezentacji wyników sięgały ponad 10s).
W efekcie prac optymalizacyjnych algorytm, udało nam się go przyspieszyć 5-6x.
Liczymy, że wpłynie to na większy komfort pracy w tym zakresie.

Poprawki błędów

 • Błędne scalanie aktywności na pulpicie
 • W zgłoszeniu nie działało wyszukiwanie przy wyborze przydzielonego
 • Błędne zliczanie ilości wykonanych zadań na zadaniowej karcie pracy, w przypadku więcej niż jednego wpisu dla pracownika
 • Poprawa formatowania tabel wklejonych w komentarzach/opisach
 • Poprawa zaokrąglenia stawki rozrachunku z klientem
 • Brakowało tagów okresu pracy w harmonogramie projektów, gdy okres pracy nie miał przypisanego pracownika
 • Brak opisu reklamacji w widoku szczegółowym reklamacji
 • Uzupełnienie brakującej weryfikacji daty obowiązywania aneksu dokumentu
 • Uzupełnienie weryfikacji bilansu załadunków/rozładunków zlecenia transportowego - sprawdzamy nie tylko bilans ilościowy, ale także, czy istnieje choć jedna para załadunek - rozładunek

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania