Czy można legalnie reklamować zabiegi medycyny estetycznej?

Czy można legalnie reklamować zabiegi medycyny estetycznej?

Regulacje prawne, które weszły w życie w następstwie nowelizacji przepisów z dniem 1 stycznia 2023 roku nakładają nowe zakazy na właścicieli gabinetów medycyny estetycznej oraz osoby, które w jakikolwiek sposób mogą być związane z reklamą usług, świadczonych przy użyciu urządzeń i produktów, klasyfikowanych jako wyroby medyczne

Czy można legalnie reklamować zabiegi medycyny estetycznej?

Czy można legalnie reklamować zabiegi medycyny estetycznej?

Regulacje prawne, które weszły w życie w następstwie nowelizacji przepisów z dniem 1 stycznia 2023 roku nakładają nowe zakazy na właścicieli gabinetów medycyny estetycznej oraz osoby, które w jakikolwiek sposób mogą być związane z reklamą usług, świadczonych przy użyciu urządzeń i produktów, klasyfikowanych jako wyroby medyczne

01.02.2023

Regulacje prawne, które weszły w życie w następstwie nowelizacji przepisów z dniem 1 stycznia 2023 roku nakładają nowe zakazy na właścicieli gabinetów medycyny estetycznej oraz osoby, które w jakikolwiek sposób mogą być związane z reklamą usług, świadczonych przy użyciu urządzeń i produktów, klasyfikowanych jako wyroby medyczne. Zmiany dotykają nie tylko przedsiębiorców, związanych z branżą medycyny estetycznej, ale producentów, influencerów, promujących takie usługi oraz agencje marketingowe, świadczące usługi na zlecenie wyżej wymienionych podmiotów. Za niedostosowanie się do nowych regulacji grożą surowe sankcje. Co się zmieniło?

Zabiegi medycyny estetycznej, a przepisy prawne

W prawie nie funkcjonuje wiążąca definicja medycyny estetycznej, która została sklasyfikowana jedynie w jednej z obowiązujących, europejskich norm (bez mocy prawnej). Według tego określenia medycyna estetyczna jest zespołem usług niechirurgicznych, świadczonych w celu i zamiarem poprawy urody klientów. Przepisy prawne w zakresie medycyny estetycznej zmieniły się odnośnie możliwości reklamowania usług, świadczonych w oparciu o wyroby medyczne. Od 1 stycznia 2023 roku zakazano reklamowania zabiegów, wykonywanych za pomocą urządzeń o klasyfikacji wyrobu medycznego oraz zabiegów, przeprowadzanych przy użyciu produktów medycznych. Składniki, które zakwalifikowane są jako wyrób medyczny nie mogą stanowić reklamy usług, kierowanych do laików oraz osób, związanych z medycyną. Można natomiast reklamować zabiegi oraz produkty, które nie są w żaden sposób związane z użyciem wyrobów medycznych.

Nowe przepisy w zakresie reklamy medycyny estetycznej - jakie zmiany?

Do tej pory reklama zabiegów medycyny estetycznej oraz samych placówek z wykorzystaniem nazw handlowych wyrobów medycznych, używanych w celach zabiegowych były powszechne, stosowane na szeroką skalę i bezpośrednio odwoływały się do działań o charakterze leczniczym. Obecnie, w myśl nowych przepisów wprowadzono zakaz rozpowszechniania informacji handlowej na temat działania preparatów oraz urządzeń, kwalifikowanych jako produkty medyczne. Nie można zatem reklamować zabiegów, podczas których stosuje się m. in. urządzenia laserowe typu Zaffiro, HIFU, stymulator tkankowy, zestaw do osocza bogatopłytkowego, posiadające status wyrobu medycznego. Zakazane zostało ponadto propagowanie efektów działania tych urządzeń zarówno w formie reklamy w wąskim znaczeniu, jak i postów w mediach społecznościowych.

Co w reklamie zabiegów medycyny estetycznej i produktów medycznych zostało zakazane?

Zakazano powoływania się na wizerunek specjalisty, związany z wykonywaniem zawodu medycznego podczas reklamowania m. in. zabiegów medycyny estetycznej. Zakazem objęto działania, kierowane bezpośrednio do dzieci, nakłaniające ich do namowy rodziców na skorzystanie z oferty (dotyczy produktów i usług, związanych z użyciem urządzeń i produktów ze statusem wyrobu medycznego). Całkowity zakaz reklamy w środkach masowego przekazu objął osoby inne niż laików, czyli w praktyce osoby, posiadające wykształcenie medyczne. Nowe przepisy szczegółowo regulują przepisy, odnoszące się do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej, nie natomiast kosmetycznych, w których nie stosuje się urządzeń i preparatów o charakterze wyrobów medycznych, nie stosuje się terminologii, związanej ze słowem leczyć (leczniczy, o działaniu leczniczym).

Co można reklamować w medycynie estetycznej tak jak do tej pory?

Do 31 grudnia 2022 roku medycyna estetyczna w zakresie reklamowania swoich usług nie była ograniczona przepisami. Można było używać w reklamie nazewnictwa, związanego z wyrobami medycznymi. Z związku z tym często przedmiotem reklam były efekty zastosowania urządzeń i produktów, będących wyrobami medycznymi, co warunkowało możliwość przedstawienia efektów leczniczych. Dziś, tak jak do tej pory można reklamować zabiegi oraz ich efekty, jeśli nie są wykonywane za pośrednictwem urządzeń medycznych. Oznacza to, że laser lub inne urządzenie nie może mieć takiego statusu, aby być przedmiotem reklamy. W razie kontroli trzeba będzie wykazać, że użyte urządzenie nie jest wyrobem medycznym (specyfikacja, karta produktu, informacje od producenta).

Jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie nowych regulacji?

W związku z nieprzestrzeganiem nowych przepisów i propagowaniem na szeroką skalę informacji o zabiegach, wykonywanych z użyciem wyrobów medycznych może zostać wydana decyzja o konieczności zaprzestania prowadzenia działań reklamowych, związanych z użyciem wyrobów medycznych. Podmiot gospodarczy może zostać wezwany do wydania do publicznej informacji decyzji administracyjnej, zakazującej reklamy. Publikacja oraz zaprzestanie działań to nie wszystko. Skutki przeprowadzania działań reklamowych, związanych z promowaniem usług medycyny estetycznej z użyciem wyrobów medycznych mogą mieć wymiar finansowy. Podmiot gospodarczy może uzyskać karę finansową w wysokości do dwóch milionów złotych. Takiej wysokości grzywna byłaby znacznym obciążeniem dla większości przedsiębiorców.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania