Ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie - kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach?

Ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie - kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach?

Polski Ład to szereg zmian, niekiedy dość rewolucyjnych dla podatników. Jednym z nowych przepisów jest ulga podatkowa dla klasy średniej, która według ustawodawców ma za zadanie rekompensować niekorzystne zmiany dla podatników pozostających w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy, choć obowiązują od 1 styczna 2022 roku, to zastosowane mogą zostać dopiero przy deklaracji podatkowej, która będzie składana w 2023 roku.

Ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie - kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach?

Ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie - kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach?

Polski Ład to szereg zmian, niekiedy dość rewolucyjnych dla podatników. Jednym z nowych przepisów jest ulga podatkowa dla klasy średniej, która według ustawodawców ma za zadanie rekompensować niekorzystne zmiany dla podatników pozostających w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy, choć obowiązują od 1 styczna 2022 roku, to zastosowane mogą zostać dopiero przy deklaracji podatkowej, która będzie składana w 2023 roku.

17.03.2022

Co warto wiedzieć o uldze podatkowej dla klasy średniej?

Ulga podatkowa dla klasy średniej dotyczy wyłącznie grupy podatników, których roczne dochody mieszczą się w zakresie od 68 412 zł do 133 692 zł, co daje miesięczną pensję w przedziale zmiany podatkowe od 5 701 zł do 11 141 zł. Podane stawki są stawkami brutto, które nie zostały pomniejszone o składki na ubezpieczenia zdrowotne i koszty pracownicze. Warto również wspomnieć o tym, że do tych kosztów doliczane są dodatkowo koszty utrzymania przychodów w wysokości 50%.

Co się stanie w przypadku, gdy dochody pracownika będą przekraczały wyznaczony przez przepisy przedział? W takiej sytuacji konieczne będzie skorygowanie zaliczek na PIT, w efekcie czego podatnik będzie musiał zapłacić nieco wyższy podatek.

Ulga odliczana jest od podatku każdego miesiąca, jest to więc rozwiązanie, które powinno się doskonale sprawdzać zarówno w perspektywie wynagrodzenia za cały miesiąc, jak i mając na uwadze osiągane dochody w ciągu roku.

Podobnie jak w przypadku przekroczenia maksymalnych progów, przy osiągnięciu dochodów w ciągu roku niższych niż 68 412 zł brutto, pracownik będzie zobowiązany do ponownego przeliczenia ulgi i skorygowania jej wartości w rocznym zeznaniu podatkowym.

Kto może skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej z założenia ma im zrekompensować straty poniesione w wyniku zmian podatkowych. Kto skorzysta na wprowadzonej uldze? To przede wszystkim osoby, które zatrudnione są na podstawie:

  • stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • stosunku pracy nakładczej,
  • spółdzielczego stosunku pracy (czyli umowy o pracę).

Z ulgi podatkowej dla klasy średniej mogą skorzystać również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem jednak, że rozliczają się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, a ich dochód pochodzą z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Choć małżonkowie korzystający z ulgi podatkowej dla klasy średniej w dalszym ciągu będą mogli rozliczać się wspólnie, to jednak warto pamiętać o tym, że nie w każdym przypadku będzie to rozwiązanie opłacalne. Z tego też powodu, zanim rozliczenie PIT trafi do właściwego Urzędu Skarbowego, warto przekalkulować wszystkie możliwości i wybrać te dla małżonków najkorzystniejszą, nawet jeżeli będzie się to wiązało z osobnym złożeniem zeznania podatkowego. Jeżeli jednak małżonkowie nie chcą się rozliczać osobno, mogą złożyć u pracodawcy wniosek o nienaliczaniu ulgi dla klasy średniej w ciągu roku. W takim przypadku małżonkowie będą mogli odliczyć ulgę od połowy sumy łącznych dochodów uzyskanych w danym roku.

Ważne: jeżeli jeden z małżonków przekroczy ustalony próg dochodowy, wcale nie będzie to oznaczało, że drugi straci możliwość wykorzystania ulgi dla klasy średniej.

Kto natomiast nie może skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Niezależnie od osiąganych dochodów nie jest to ulga przeznaczona dla podatników rozliczających się według stawki liniowej, ryczałtu oraz karty podatkowej. Nie mogą korzystać z niej również osoby zatrudnione na postawie umów cywilnoprawnych oraz emeryci. Tu jednak wyjątek stanowią emeryci pracujący spełniający kryteria dochodowe i niekorzystający z ulgi PITo.

Wyliczasz wynagrodzenia w firmie? Zobacz jak Atom ERP może Ci pomóc.

Moduł HR systemu Atom ERP pomaga zapanować nad obowiązkami związanymi z zatrudnianiem pracowników w firmie - od ich pozyskania w procesie rekrutacji, przez obsługę dokumentów, umów czy delegacji aż po cykliczne rozliczanie zarobków na podstawie przepracowanego czasu czy wykonanych zadań.

  • System pozwala na automatyzację dowolnych procesów biznesowych związanych z obsługą pracowników, pośredników i kontrahentów oraz rozliczeń z nimi
  • Dla kadry zarządzającej dostarcza cenne narzędzia analityczne dotyczące trendów, efektywności czy rentowności
  • Atom ERP pozwala planować obłożenie pracownikami u klientów, zgodnie z umowami oraz dostępnością pracowników i wspiera ich oddelegowywanie do pracy w innych firmach
  • Atom doskonale się sprawdza w agencjach opieki, agencjach pracy tymczasowej oraz firmach realizujących rozproszone, długoterminowe projekty

Jak samodzielnie obliczyć ulgę dla klasy średniej?

Czy można samodzielnie obliczyć wysokość ulgi dla klasy średniej? Jak najbardziej tak, wystarczy tylko skorzystać z jednego z dwóch wzorów. Dla przychodów rocznych w zakresie roczne od 68 412 zł do 102 588 zł ulga podatkowa obliczana jest w następujący sposób:

[(przychody * 6,68%) – 4 566 zł] / 0,17

Dla przychodów rocznych w zakresie roczne od 102 588 zł do 133 692 zł ulga podatkowa obliczana jest w następujący sposób:

[przychody * (-7,35%) + 9 829 zł] / 0,17

Jakie są obowiązki pracownika w zakresie wyliczania wynagrodzenia?

Płatnik przy wyliczaniu kwoty przychodu w zeznaniu podatkowym musi uwzględniać wyłącznie te sumy, które są przez niego rozliczane i wypłacane podatnikowi. Z tego też wynika, że istnieje możliwość stosowania ulgi podatkowej niezależnie od siebie nawet przez kilku płatników.

Czy jest możliwość rezygnacji z naliczania ulgi podatkowej w ciągu roku?

Zgodnie z przepisami, wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej powinien trafić do pracodawcy nie później niż dzień przed otrzymaniem pierwszej wypłaty w danym roku. Według Krajowej Informacji Skarbowej przedsiębiorcy mogą stosować ulgę dla klasy średniej już podczas obliczania zaliczek na PIT. Rezygnacja i ponowne zastosowanie ulgi przy zachowaniu odpowiednich zasad jest jak najbardziej możliwe. To rozwiązanie, z którego będą korzystać przede wszystkim osoby, które nie osiągają regularnych dochodów bądź nie pracują zawodowo przez cały rok.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania