Automatyczny zapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Automatyczny zapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych - co się zmieniło w 2023 roku

Jak wyglądają Pracownicze Plany Kapitałowe - jaka jest procedura przystąpienia do nich, rezygnacji i na co należy uważać po niedawno wprowadzonych zmianach?

Automatyczny zapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Automatyczny zapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych - co się zmieniło w 2023 roku

Jak wyglądają Pracownicze Plany Kapitałowe - jaka jest procedura przystąpienia do nich, rezygnacji i na co należy uważać po niedawno wprowadzonych zmianach?

15.03.2023

Odkąd kilka lat temu zostały wprowadzone Pracownicze Plany Kapitałowe, pojawiło się wiele różnorodnych stanowisk. Jedni od razu zainteresowali się tego typu sposobem oszczędzania pieniędzy, inni podeszli do tego nieco bardziej sceptycznie, składając stosowną rezygnację, tak, ażeby nawet najmniejsza część ich wynagrodzenia nie została w ten sposób potrącona. Abstrahując jednak od tego, kto ma w tym wypadku rację, warto przyjrzeć się, jak w ogóle wyglądają Pracownicze Plany Kapitałowe - jaka jest procedura przystąpienia do nich, rezygnacji i na co należy uważać po niedawno wprowadzonych zmianach?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Głównym założeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest oczywiście oszczędzanie pieniędzy. W przypadku wyrażenia zgody przez pracownika, z jego comiesięcznego wynagrodzenia potrącana jest określona suma pieniędzy, co w ostatecznym rezultacie (po dodaniu określonej kwoty od Pracodawcy oraz Państwa) ma pomóc mu zgromadzić mniejsze, bądź też większe oszczędności na przyszłość. Początkowo (w 2019 r.), kiedy to plany te dopiero ujrzały światło dzienne, inicjatywa ta była skierowana tylko do młodszych osób, a od 2021 r., możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych, jest też dostępna w małych firmach zatrudniających nawet mniej niż 20 osób.

Co ciekawe, osoba, która nie ukończyła 55 roku życia, jest wpisywana do Pracowniczych Planów Kapitałowych automatycznie i jeżeli uważa ona, że nie chce do nich należeć, zobowiązana jest do złożenia stosownego oświadczenia o rezygnacji. Inaczej jest w przypadku osób, należących do grupy wiekowej od 55 lat do 70 lat, gdyż, jeżeli chcą oni należeć do przedmiotowych planów kapitałowych, muszą oni dostarczyć pracodawcy odpowiedni wniosek o przystąpieniu.

Zmiany w 2023 r.

W 2023 roku sytuacja jednak nieco uległa zmianie, gdyż z dniem 28 lutego 2023 r. wygasły wszelkie wcześniejsze deklaracje odnoszące się do przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz rezygnacji z nich. Jeżeli zatem ktoś już wcześniej zadeklarował swoją rezygnację z owych Planów, winien jest złożyć ją swojemu pracodawcy ponownie. W przeciwnym razie, z jego wynagrodzenia zostaną potrącone stosowne kwoty, celem zasilenia jego indywidualnego konta, mającego na celu, wspomniane już wcześniej, zgromadzenie jego indywidualnych oszczędności.

Pracownicy w wieku 55 lat - 70 lat

Może również zdarzyć się tak, że osoba, która przed powyższymi zmianami nie miała ukończonych 55 lat (a teraz już ma) nie została uwzględniona w Pracowniczych Planach Kapitałowych, albo została dodana do tychże planów przed ukończeniem 55 roku życia, a w międzyczasie ukończyła dany wiek, bądź też mieszcząc się w przedziale wiekowym 55 lat - 70 lat, zdecydowała się ona dobrowolnie należeć do Pracowniczych Planów Kapitałowych, ale po czasie doszła do wniosku, że chce zrezygnować.

Każdy z tych przypadków kwalifikuje się każdorazowo do bycia zawiadomionym przez pracodawcę, że dana osoba nie należy do Pracowniczych Planów Kapitałowych i już nie zostanie wpisana tam automatycznie (musi złożyć ponowny wniosek o chęci przystąpienia).

Co istotne, pracodawca jest zobowiązany poinformować o automatycznym zapisie do pracowniczych Planów Kapitałowych jedynie pracowników, którzy wcześniej zdecydowali, że nie chcą tam należeć.

Zmiany w 2023 r. a wiek pracownika

Określając wiek pracownika w kontekście automatycznego przyporządkowania go do planów kapitałowych, przyjmuje się, że po tegorocznych zmianach, patrzymy na to, ile lat ma on ukończonych, dokładnie na dzień 1 kwietnia 2023 r. Osoby zatrudnione, które ukończą 55 lat wcześniej, zobowiązane są do dostarczenia odpowiednich dokumentów we własnym zakresie (najpóźniej do końca lutego 2023 r., a jeżeli zrobią to później, to wpłaty do PPK będą naliczane odpowiednio w późniejszym czasie), a pracownicy, którzy przez tym dniem będą już miały ukończone 70 lat, nie mają w ogóle możliwości przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania