Księgowość

Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa z użyciem Atom ERP jest mniej czasochłonne, dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji wielu procesów. Podstawą rozliczeń są generowane przez system i wysyłane do kontrahentów faktury; przewiduje on również szczegółowe obliczanie wynagrodzeń pracowniczych z uwzględnieniem wielu czynników. Organizacja danych w dynamicznie tworzonych planach kont księgowych, a także systemy raportowania i bilans płynności pieniężnej CashFlow pozwalają na bieżąco kontrolować przepływ finansów w firmie.

Księgowość

Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa z użyciem Atom ERP jest mniej czasochłonne, dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji wielu procesów. Podstawą rozliczeń są generowane przez system i wysyłane do kontrahentów faktury; przewiduje on również szczegółowe obliczanie wynagrodzeń pracowniczych z uwzględnieniem wielu czynników. Organizacja danych w dynamicznie tworzonych planach kont księgowych, a także systemy raportowania i bilans płynności pieniężnej CashFlow pozwalają na bieżąco kontrolować przepływ finansów w firmie.

Automatyzacja cyklicznego rozliczenia działalności

Większość czynności księgowych koniecznych do funkcjonowania przedsiębiorstwa może być wykonywana z poziomu Atom ERP. Wiele procesów jest realizowanych w sposób automatyczny, są to między innymi cykliczne rozliczenia działalności z pracownikami i usługodawcami, wraz z wystawianiem faktur i innych potrzebnych dokumentów, a także przesyłanie ich do kontrahentów. Dokumentacja jest generowana na podstawie zgromadzonych w systemie informacji - w kartach projektów, kartach przepracowanych godzin czy w warunkach kontraktów.

Różne modele rozliczeń pracowników

W systemie można zaimplementować, a następnie realizować różne schematy rozliczeń z pracownikami. Mogą one zakładać na przykład płatności z góry lub z dołu, a także obejmować okresy rozliczeniowe inne od miesięcznych. Możliwe jest zastosowanie różnych zasad obliczania wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników, w zależności od ustalonych warunków zatrudnienia. Dla jednego pracownika podstawą rozliczenia może być stawka godzinowa, podczas gdy inny dostaje wynagrodzenie za całość zlecenia, bez rozliczenia godzinowego.

Dynamiczne plany kont księgowych

Przydatną funkcją do sprawnego zarządzania przepływami pieniężnymi w firmie jest dynamiczne tworzenie planów kont księgowych. W zależności od potrzeby mogą być wygenerowane na podstawie rejestru pracowników, zasobów sprzętowych, kategorii transakcji czy mogą uwzględniać wszystkie koszty związane z danym projektem. Dzięki dowolnie grupowanym informacjom można tworzyć raporty rentowności poszczególnych projektów oraz sprawdzać, jakie sfery działalności firmy przynoszą największe zyski lub wydatki.

Bilans CashFlow i tworzenie gotowych paczek przelewów

Dzięki przechowywaniu pełnego rejestru faktur kosztowych i przychodowych, w Atom ERP możliwe jest modelowanie płynności finansowej firmy poprzez CashFlow. To zestawienie wszystkich planowanych w przedsiębiorstwie wydatków i wpływów w postaci bilansu na określony czas. Na podstawie zaplanowanych w systemie płatności, użytkownik może błyskawicznie wygenerować paczkę przelewów, które następnie wysyłane są do jednostki bankowej. Unika się w ten sposób czasochłonnego, manualnego uzupełniania danych w poleceniach przelewów, co znacznie usprawnia przebieg całego procesu.

Monitorowanie należności po terminie

Moduł księgowości umożliwia również monitorowanie terminów płatności. Po ich upłynięciu, przypomnienie o płatności może zostać automatycznie wysyłane do kontrahentów. Mogą to być wiadomości e-mailowe lub SMS, a ich treść zostaje wygenerowana na podstawie zdefiniowanych szablonów, takich jak przypomnienie o zaległej fakturze czy przedsądowe wezwanie do zapłaty. W sytuacji, gdy klient musi uregulować więcej płatności, w jednej wiadomości można przesłać wszystkie zaległe faktury.

Funkcje, które wykorzystują moduł


Rekrutacja

Atom ERP obsługuje procesy rekrutacyjne. System umożliwia dodanie opisu oferty pracy i informacji o kandydatach oraz obserwację postępu naboru dzięki zmianom statusów.

Rozliczenia pracowników

W systemie Atom ERP kompleksowo realizowany jest proces rozliczeń pracowników - od utworzenia rejestru stawek godzinowych po automatycznie generowaną listę wypłat.

Obieg dokumentów - wirtualny sekretariat

Atom ERP umożliwia sprawne zarządzanie dokumentacją, dzięki tworzeniu szablonów dokumentów, intuicyjnemu wyszukiwaniu w rejestrze i nadawaniu statusów.