Modelowanie płynności finansowej poprzez CashFlow

W ramach funkcji CashFlow, użytkownik systemu może planować wszystkie przychody i wydatki firmy. Zarządzanie płatnościami obejmuje intuicyjne oznaczanie statusów faktur, a także przesuwanie płatności pojedynczo lub grupami. CashFlow jako kompleksowa obsługa płynności finansowej firmy umożliwia generowanie paczek przelewów, kompatybilnych z różnymi systemami bankowymi oraz pozwala na przelewy zagraniczne i płatności w obcych walutach.

Modelowanie płynności finansowej poprzez CashFlow

W ramach funkcji CashFlow, użytkownik systemu może planować wszystkie przychody i wydatki firmy. Zarządzanie płatnościami obejmuje intuicyjne oznaczanie statusów faktur, a także przesuwanie płatności pojedynczo lub grupami. CashFlow jako kompleksowa obsługa płynności finansowej firmy umożliwia generowanie paczek przelewów, kompatybilnych z różnymi systemami bankowymi oraz pozwala na przelewy zagraniczne i płatności w obcych walutach.

Planowanie przepływów pieniężnych w firmie

W systemie Atom ERP transakcje finansowe dzielą się na rejestr wydatków i rejestr przychodów. Operator może porównywać informacje z rejestrów, na przykład zestawiając ze sobą wpływy i wypływy na dany miesiąc lub kwartał. Zebranie danych w jednym miejscu pozwala zobrazować płynność finansową przedsiębiorstwa i utrzymać nad nią kontrolę. Z funkcją CashFlow można łatwo planować przepływy pieniężne w firmie.

Planowanie przepływów pieniężnych w firmie

Grupowanie płatności per kontrahent

Grupowanie płatności per kontrahent

Atom ERP umożliwia grupowanie płatności według poszczególnych kontrahentów. Dzięki temu można w prosty sposób uwidocznić historię transakcji z danym klientem i zobrazować jego płatności w danym okresie czasu. Z drugiej strony, operator może wyświetlić wszystkie płatności, które realizowane były przez firmę dla danego usługodawcy – na przykład biura rachunkowego czy dostawcy energii - i w łatwy sposób sprawdzić, jak kształtują się wydatki przedsiębiorstwa na konkretne usługi w danym przedziale czasowym.

Zarządzanie terminami płatności

CashFlow wspiera kontrolowanie nadchodzących płatności w firmie. Widząc w systemie zaplanowane przychody od kontrahentów i faktury kosztowe przedsiębiorstwa, użytkownik w razie potrzeby może przesuwać płatności lub ich części na inne daty, pojedynczo lub w grupach. Przykładowo, jeśli klient prosi o przesunięcie terminu płatności za usługę, osoba decyzyjna może sprawdzić bilans wpływów i wydatków firmy w danym czasie i zdecydować, czy jest to możliwe, a następnie odłożyć transakcję w czasie.

Zarządzanie terminami płatności

Intuicyjne oznaczanie transakcji kolorami

Intuicyjne oznaczanie transakcji kolorami

Kontrolę nad transakcjami ułatwia intuicyjne oznaczanie za pomocą kolorów, dzięki czemu zaległe faktury kosztowe lub przeterminowane płatności klientów wyróżniają się w interfejsie systemu. Płatności zrealizowane oznaczane są czarnym kolorem, a przelewy niezrealizowane, ale pozostające przed upłynięciem terminu widnieją w programie na zielono. Z kolei płatności, które mimo upłynięcia terminu ważności faktury nie zostały zrealizowane, rzucają się w oczy oznaczone kolorem czerwonym.

Generowanie paczek przelewów

Atom ERP wpływa na sprawne zarządzanie płatnościami w firmie dzięki łatwemu tworzeniu paczek przelewów. Stanowi to znaczną oszczędność czasu pracy, gdyż księgowy nie musi wypełniać każdego dokumentu ręcznie. Na podstawie informacji z rejestru CashFlow, system automatycznie uzupełnia wszystkie dane. Użytkownik może zlecić systemowi zebranie wszystkich transakcji zaplanowanych na dany dzień w jedną paczkę, która następnie może zostać wysłana do banku. Generowane paczki przelewów są zgodne z różnymi systemami bankowymi, takimi jak ING, PKO BP czy Alior Bank.

Generowanie paczek przelewów

Obsługa obcych walut i przelewów zagranicznych

Płatności w systemie Atom ERP są nie tylko dostosowane do różnych systemów bankowych, ale za jego pomocą można również realizować przelewy zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Płatności międzynarodowe wykonywać można w wielu obcych walutach, dostępna jest też funkcja przeliczania kwot z jednej waluty na inną.

Obsługa obcych walut i przelewów zagranicznych

Moduły użyte do realizacji funkcji


Księgowość

Moduł księgowości w Atom ERP przewiduje automatyczne generowanie dokumentów i dynamiczne plany kont, a także monitorowanie płynności finansowej i terminów płatności faktur.