Modelowanie płynności finansowej poprzez CashFlow

W ramach funkcji CashFlow, użytkownik systemu może planować wszystkie przychody i wydatki firmy. Zarządzanie płatnościami obejmuje intuicyjne oznaczanie statusów faktur, a także przesuwanie płatności pojedynczo lub grupami. CashFlow jako kompleksowa obsługa płynności finansowej firmy umożliwia generowanie paczek przelewów, kompatybilnych z różnymi systemami bankowymi oraz pozwala na przelewy zagraniczne i płatności w obcych walutach.

Modelowanie płynności finansowej poprzez CashFlow

W ramach funkcji CashFlow, użytkownik systemu może planować wszystkie przychody i wydatki firmy. Zarządzanie płatnościami obejmuje intuicyjne oznaczanie statusów faktur, a także przesuwanie płatności pojedynczo lub grupami. CashFlow jako kompleksowa obsługa płynności finansowej firmy umożliwia generowanie paczek przelewów, kompatybilnych z różnymi systemami bankowymi oraz pozwala na przelewy zagraniczne i płatności w obcych walutach.

Planowanie przepływów pieniężnych w firmie

Planowanie przepływów pieniężnych w firmie

W systemie Atom ERP transakcje finansowe dzielą się na rejestr wydatków i rejestr przychodów. Operator może porównywać informacje z rejestrów, na przykład zestawiając ze sobą wpływy i wypływy na dany miesiąc lub kwartał. Zebranie danych w jednym miejscu pozwala zobrazować płynność finansową przedsiębiorstwa i utrzymać nad nią kontrolę. Z funkcją CashFlow można łatwo planować przepływy pieniężne w firmie.

Grupowanie płatności per kontrahent

Grupowanie płatności per kontrahent

Atom ERP umożliwia grupowanie płatności według poszczególnych kontrahentów. Dzięki temu można w prosty sposób uwidocznić historię transakcji z danym klientem i zobrazować jego płatności w danym okresie czasu. Z drugiej strony, operator może wyświetlić wszystkie płatności, które realizowane były przez firmę dla danego usługodawcy – na przykład biura rachunkowego czy dostawcy energii - i w łatwy sposób sprawdzić, jak kształtują się wydatki przedsiębiorstwa na konkretne usługi w danym przedziale czasowym.

Zarządzanie terminami płatności

Zarządzanie terminami płatności

CashFlow wspiera kontrolowanie nadchodzących płatności w firmie. Widząc w systemie zaplanowane przychody od kontrahentów i faktury kosztowe przedsiębiorstwa, użytkownik w razie potrzeby może przesuwać płatności lub ich części na inne daty, pojedynczo lub w grupach. Przykładowo, jeśli klient prosi o przesunięcie terminu płatności za usługę, osoba decyzyjna może sprawdzić bilans wpływów i wydatków firmy w danym czasie i zdecydować, czy jest to możliwe, a następnie odłożyć transakcję w czasie.

Intuicyjne oznaczanie transakcji kolorami

Intuicyjne oznaczanie transakcji kolorami

Kontrolę nad transakcjami ułatwia intuicyjne oznaczanie za pomocą kolorów, dzięki czemu zaległe faktury kosztowe lub przeterminowane płatności klientów wyróżniają się w interfejsie systemu. Płatności zrealizowane oznaczane są czarnym kolorem, a przelewy niezrealizowane, ale pozostające przed upłynięciem terminu widnieją w programie na zielono. Z kolei płatności, które mimo upłynięcia terminu ważności faktury nie zostały zrealizowane, rzucają się w oczy oznaczone kolorem czerwonym.

Generowanie paczek przelewów

Atom ERP wpływa na sprawne zarządzanie płatnościami w firmie dzięki łatwemu tworzeniu paczek przelewów. Stanowi to znaczną oszczędność czasu pracy, gdyż księgowy nie musi wypełniać każdego dokumentu ręcznie. Na podstawie informacji z rejestru CashFlow, system automatycznie uzupełnia wszystkie dane. Użytkownik może zlecić systemowi zebranie wszystkich transakcji zaplanowanych na dany dzień w jedną paczkę, która następnie może zostać wysłana do banku. Generowane paczki przelewów są zgodne z różnymi systemami bankowymi, takimi jak ING, PKO BP czy Alior Bank.

Generowanie paczek przelewów

Obsługa obcych walut i przelewów zagranicznych

Obsługa obcych walut i przelewów zagranicznych

Płatności w systemie Atom ERP są nie tylko dostosowane do różnych systemów bankowych, ale za jego pomocą można również realizować przelewy zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Płatności międzynarodowe wykonywać można w wielu obcych walutach, dostępna jest też funkcja przeliczania kwot z jednej waluty na inną.

Moduły użyte do realizacji funkcji


Finanse i Księgowość

Moduł księgowości w Atom ERP przewiduje automatyczne generowanie dokumentów i dynamiczne plany kont, a także monitorowanie płynności finansowej i terminów płatności faktur.