Konfiguracja wyświetlania dla osób z wadą wzroku

Konfiguracja wyświetlania dla osób z wadą wzroku

Konfiguracja wyświetlania dla osób z wadą wzroku

  • Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące wielkości czcionek i kontrastu (zgodnie z dyrektywą WCAG)
  • Ustawienia dostępności nie są widoczne dla nikogo, poza użytkownikiem, administrator nie może ich zmienić
  • Zmiana wielkości czcionki ekranowej pozwala na zwiększenie rozmiaru tekstu na ekranie
  • Zmiana kontrastu na wysoki, powoduje włączenie wersji bez odcieni szarości - tylko czerń i biel
  • Domyślnie stosowany jest kontrast tzw niski, nie męczący oczu, z subtelnymi cieniami

Użytkownicy

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: