Portal wsparcia użytkowników

Portal wsparcia użytkowników

Portal wsparcia użytkowników

Celem usprawnienia obsługi zgłoszeń (zapytań, błędów, itp) związanych z utrzymaniem systemu Atom ERP pod poniższym adresem udostępniamy portal wsparcia klienta:

https://support.atomerp.pl

Aktualnie w portalu dostępny jest tylko moduł zgłoszeń (ticketów), ale docelowo planujemy rozbudowywać o kolejne funkcjonalności.

Jest to też preferowany kanał zgłaszania do nas wszelkich problemów i zapytań, który traktujemy priorytetowo.

Instrukcja:

  1. Zakładamy możliwie jedno zgłoszenie na jeden problem, chyba, że kilka drobnych problemów dotyczy jednego tematu. 
  2. Zgłoszeniu można nadać priorytet:- niski - problem nie mający wpływu na bieżącą pracę, lub o charakterze przejściowym- normalny - problem w pewnym stopniu utrudniający optymalną pracę- wysoki - istotny problem, znaczne utrudnienie w pracy systemu- krytyczny - problem uniemożliwiający korzystanie z systemu 
  3. W ramach zgłoszeń można prowadzić dyskusje (komentować), dołączać załączniki, wiązać z innymi zgłoszeniami. Działają też powiadomienia e-mail wysyłane przez system o wszystkich zdarzeniach związanych z danym zgłoszeniem. 
  4. Zgłoszenia oznaczone przez support jako płatne podlegają rozliczeniu po zakończeniu miesiąca

Zgłoszenia funkcjonują wg następującego obiegu:

  • nowe - status zaraz po utworzeniu
  • analiza - status ustawiany przez support po przyjęciu zgłoszenia
  • oczekuje na akceptacje - status ustawiany przez support w sytuacji, gdy przedstawione rozwiązanie wymaga akceptacji klienta, np. związane jest z dodatkowym kosztem. Oczekujemy w tym momencie na akceptację - przełączenie przez klienta zgłoszenia do kolejnego etapu - realizacji
  • realizacja - oznacza, że zgłoszenie jest aktualnie realizowane
  • zamknięte - status ustawiany po zakończeniu realizacji. Klient ma możliwość ponownie otworzyć zgłoszenie (przywracając jego status do realizacji) w momencie gdy wynik nie jest satysfakcjonujący

Użytkownicy

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: