Konfiguracja konta użytkownika

Konfiguracja konta użytkownika

Konfiguracja konta użytkownika

  • Konta są zakładane przez administratora.
  • Pierwsze konto administratora zostało przekazane, kolejne konta można zakładać w panelu zarządzania stroną, w zakładce użytkownicy
  • Na stronie edycji konta można także przypisać do użytkownika numer telefonu czy zamieścić opis (na użytek wewnętrzny)
  • Role użytkownika kształtują jego uprawnienia - można wybrać kilka ról - użytkownik otrzyma uprawnienia wynikające z każdej z nich. Lista dostępnych ról zależy od wdrożonych modułów i ustaleń wdrożeniowych, istnieje możliwość skonfigurowania w systemie dowolnych ról. 
  • Kanały powiadomień - zaznaczanie opcji "e-mail" powoduje, ze użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia na swój adres e-mail 
  • E-mail z podsumowaniem dnia oznacza, że użytkownik otrzyma na swój adres jedną wiadomość podsumowującą całodzienne aktywności, które go dotyczyły

Użytkownicy

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: