Hasła, zmiana hasła, bezpieczeństwo

Hasła, zmiana hasła, bezpieczeństwo

Hasła, zmiana hasła, bezpieczeństwo

  • Osoba która zapomniała hasła do systemu, musi skontaktować się z administratorem w celu ustawienia nowego hasła
  • Utworzenie konta wymaga nadania kontu bezpiecznego hasła, za bezpieczne hasło uważa się hasło, które ma od 8 do 70 znaków oraz 1 dużą literę, 1 małą literę, 1 cyfrę i 1 znak specjalny
  • Zalogowany użytkownik może zmienić swoje hasło, wybierając na górnej belce pozycję "Twoje dane" i podając nowe hasło\

Użytkownicy

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: