Dezaktywacja zamiast usuwania konta

Dezaktywacja zamiast usuwania konta

Dezaktywacja zamiast usuwania konta

Atom gromadzi mnóstwo informacji historycznych, związanych z działaniami użytkowników (pełna historia ich działań), dlatego nie jest zalecane usuwanie kont użytkowników, np w przypadku zwolnienia pracownika. W takim przypadku należy w powiązanym koncie usunąć uprawnienia i odznaczyć opcję "aktywny". Tym sposobem zachowujemy użytkownika i jego historię, jednocześnie blokując mu dalszy dostęp do systemu. 

Jeśli osoba jest zwalniana, należy zaznaczyć pole "oznaczony do wylogowania" - zaznaczenie tego pola spowoduje, że podczas jej najbliższej aktywności w systemie (bo może być aktualnie zalogowana) zostanie ona wylogowana z systemu, co w połączeniu z dezaktywacją konta odetnie jej natychmiast dostęp do systemu.

Użytkownicy

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: